Pierwsza Pomoc Psychologiczna (PPP) jest interwencją przeznaczoną do stosowania w przypadku klęsk żywiołowych, katastrof, ataków terrorystycznych i innych nagłych wypadków doświadczanych przez duże społeczności. Jej celem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i komfortu, zaspokojenie praktycznych potrzeb, wspieranie radzenia sobie, stabilizowanie reakcji psychicznej i dostarczanie im innych zasobów psychospołecznych. PPP jest programem praktycznym, elastycznym. To, czego potrzebują osoby znajdujące się w trudnych sytuacjach to proste drogowskazy, które przeprowadzą je przez różnorodne wyzwania. Dlatego też zazwyczaj nie jest konieczna bardziej sformalizowana psychospołeczna interwencja. Parametry PPP zachęcają do samodzielnego identyfikowania najbardziej odpowiednich działań, które pasują do ciągle zmieniających się kontekstów wydarzenia kryzysowego.

Webinar Pierwsza Pomoc Psychologiczna (PPP) odbędzie się w formie 2-godzinnego szkolenia. Dzięki niemu poznamy podstawowe komponenty udzielania pierwszej pomocy psychologicznej ze szczególną uwagą poświęconą sytuacji wojny i uchodźcom z Ukrainy.

Ekspertką spotkania będzie dr Patricia Watson, psycholożka pracująca w Narodowym Centrum ds. PTSD w Stanach Zjednoczonych. Webinar poprowadzi prof. dr hab. Krzysztof Kaniasty, profesor psychologii Indiana University of Pennsylvania (USA) i Instytutu Psychologii PAN.

Spotkanie będzie realizowane na żywo w języku angielskim.

Udział jest bezpłatny.

30 marca 2022 r.
19.00–21.00
online
 

 

Gościni

Tomasz Grzyb

dr Patricia Watson – jest psychologiem pracującym w Narodowym Centrum ds. PTSD w Stanach Zjednoczonych od 1998 roku. Wcześniej, przez osiem lat, była psychologiem w marynarce wojennej, pracując z dorosłymi, dziećmi oraz rodzinami. Otrzymała stopień doktora psychologii klinicznej i zrealizowała podyplomowy staż z dziecięcej psychologii medycznej. Jest intensywnie zaangażowana w prace łączące naukowe działania badawcze z praktyką kliniczną, rozwijanie programów interwencyjnych oraz ich wdrażanie, m.in. poprzez współautorstwo podręczników Psychological First Aid (PFA) Field Guide i Skills for Psychological Recovery (SPR), przeznaczonych do interwencji w natychmiastowych i pośrednich fazach radzenia sobie z następstwami klęsk żywiołowych, katastrof i terroryzmu. Współautorstwo poradników Stress First Aid dotyczących osobistej higieny psychicznej i metod wspierania innych przeznaczonych dla służb ratowniczych i ochrony (np. wojsko, policja, strażacy, medycy, itd.), jak również wersji ogólnie przeznaczonych do użytku przez osoby doświadczające sytuacji kryzysowych. Współredagowanie trzech książek na temat pokryzysowych interwencji terapeutycznych, i współautorstwo wielu publikacji i szkoleń na temat wczesnych interwencji, radzenia sobie, odporności i utrzymania dobrostanu psychicznego w obliczu klęsk, katastrof, terroryzmu i działań wojennych.

Prowadzący

Albert Jeznach

prof. dr hab. Krzysztof Kaniasty – profesor psychologii Indiana University of Pennsylvania (USA) i Instytutu Psychologii PAN. Uczestniczył w wielu badaniach klęsk i katastrof, które wydarzyły się w USA, Meksyku, Chinach, Nowej Zelandii, Francji i Izraelu. Od czasu powodzi 1997 roku prowadzi także badania w Polsce. Przez wiele lat był redaktorem naczelnym pisma Anxiety, Stress and Coping, także prezydentem międzynarodowego stowarzyszenia naukowego Stress and Anxiety Research Society (STAR). Jest autorem licznych publikacji i międzynarodowym autorytetem w obszarze badań wsparcia społecznego i procesów społecznych w kontekście stresorów doświadczanych przez zbiorowości wskutek klęsk i katastrof. Jego osiągnięcia naukowe zostały wyróżnione m.in. Indywidualną Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2003), STAR’s Lifetime Career Award (2011), i Indiana University of Pennsylvania Distinguished University Professor (2014).


Psychological First Aid (PFA) is an intervention designed to be provided in disasters, terrorism, and other large-scale emergencies. It aims to promote safety and comfort, attend to practical needs, enhance coping, stabilize, and connect affected individuals with social support and additional resources. It is designed to reduce the initial distress caused by traumatic events and to foster short- and long-term adaptive functioning and coping. Helpers using PFA provide practical and emotional support that helps people deal with a variety of needs, without pathologizing their stress reactions. PFA is designed to be practical, flexible, and tailored to the specific styles and needs of those involved. This type of broad, flexible framework is important because most of those affected by ongoing adversity are often overwhelmed and in need of a simple “map” that can guide them through a variety of circumstances in a way that can be tailored to their existing capacity, rather than more formal mental health intervention. This framework gives permission to self-identify the most appropriate specific actions that best fit ever-changing contexts.

This PFA training will be a two-hour webinar with a focus on how PFA intervention components can be adapted and applied in war settings. The expert of the meeting will be Dr. Patricia Watson, a psychologist working at the National Center for PTSD in the United States. The webinar will be led by prof. dr hab. Krzysztof Kaniasty, professor of psychology at the Indiana University of Pennsylvania (USA) and the Institute of Psychology of the Polish Academy of Sciences.

The meeting will be held live in English.

Participation is free.

30 March 2022 r.
19.00–21.00
online
 

Guest

Tomasz Grzyb

Patricia Watson, Ph.D. – has been a psychologist for the National Center for PTSD since 1998. Prior to that, she was an active duty Navy psychologist working with adults and children/families for eight years. Her education includes a doctoral degree in clinical psychology, and a postgraduate fellowship in pediatric psychology. She has been involved in extensive science-into-practice translation, intervention development, and program implementation, including co-authoring the Psychological First Aid (PFA) Field Guide and the Skills for Psychological Recovery (SPR) Manual, designed to intervene in the immediate and intermediate phases after disasters and terrorism. Co-authoring versions of Stress First Aid self-care/coworker support models for military, law enforcement, forest firefighters, nurses, probation officers, and rail workers, as well as public-facing versions for patients, clients, and families. Co-edited three books on disaster behavioral health interventions, and numerous publications and courses on disaster mental health, combat and operational stress, military culture, early intervention, and resilience.

Host

Albert Jeznach

professor Krzysztof Kaniasty – teaches undergraduate and graduate courses in research methodology, social psychology, and stress and coping at Indiana University of Pennsylvania where he is a Professor of Psychology. He is also a research professor in the Institute of Psychology, Polish Academy of Sciences. He conducted and collaborated on several large-scale longitudinal studies investigating social support exchanges, individual and communal coping, and psychological well-being following natural disasters and other major traumatic stressors in the US, Mexico, China, New Zealand, France, Israel, and Poland. He is the past editor of Anxiety, Stress and Coping: An International Journal, and past president of the Stress and Anxiety Research Society (STAR). He is perhaps the foremost authority on postdisaster social support, having authored or co-authored numerous empirical and theoretical articles, chapters, and reports on the topic. Kaniasty’s scholarship has been recognized with several prestigious honors including the Individual Award from the Polish Ministry of Science and Higher Education for his book about the 1997 Polish Flood (2003), STAR´S Lifetime Career Award (2011), and Indiana University of Pennsylvania’s 2014-15 Distinguished University.

Time and place

30 March 2022 r. (Wednesday)
19.00–21.00, online

Contact

Anna Marszałek-Głowacka
[email protected]

Archiwum wydarzeń

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia logo white kopia