Niewiele części ciała wzbudza tyle emocji co kobiece piersi. Chociaż ich podstawowe zadanie sprowadza się do możliwości wykarmienia potomstwa, częściej mówi się o nich w zupełnie innym kontekście. Czy faktycznie piersi to efekt doboru płciowego? Na ile rozmiar wpływa na ich atrakcyjność? Jak zbudowane są piersi i czy jest to unikatowa ludzka cecha? Czy kobiecy biust ma coś wspólnego z innymi cechami dymorficznymi płciowo? A także czy piersi są biologicznie kosztowne?

O hipotezie mechanizmów powstania piersi w ewolucji człowieka i historii funkcjonalności tej cechy opowiedzą prof. dr hab. Bogusław Pawłowski oraz dr Agnieszka Żelaźniewicz z Zakładu Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozmowę poprowadzi psycholożka i psychoterapeutka Joanna Flis.

Spotkanie realizowane w ramach Dni Darwina. Organizatorami wydarzenia są Centrum Badań nad Biologicznymi Podstawami Funkcjonowania SpołecznegoPolskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE) oraz Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS.

Spotkanie będzie realizowane na żywo – każdy może zadawać pytania.

Udział jest bezpłatny.

20 lutego 2023 r.
12.00–13.00
online
 

Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywający możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Projekt obejmuje działania online, których celem jest umożliwienie rozwoju każdemu, kto ma taką potrzebę lub ochotę, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje.

Gość

Prof. dr hab. Bogusław Pawłowski

Prof. dr hab. Bogusław Pawłowski - jest kierownikiem Zakładu Biologii Człowieka UWr. Zajmuje się biologicznym podłożem ludzkich zachowań i preferencji, a w szczególności sygnalizacyjnym znaczeniem cech postrzeganych jako atrakcyjne. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych w prestiżowych pismach (np. Nature, Scientific Reports, Current Anthropology, Evol. Hum. Behav., Proc. Roy. Soc. B.). Pod jego redakcją ukazała się monografia pt. „Biologia atrakcyjności człowieka”. Współzałożyciel i Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE), a od 2019 r. Prezydent EHBEA (European Human Behaviour & Evolution Association). Członek Rady Uniwersytetu Wrocławskiego od 2021 r. Za działalność popularyzatorską otrzymał laur „Popularyzator Nauki 2016” w konkursie ogłoszonym przez PAP i MNiSW. W 2016 ukazała się też popularno-naukowa książka: B. Pawłowski & T. Ulanowski pt. Nagi umysł. Dlaczego jesteśmy jacy jesteśmy. Ludzka natura bez złudzeń (Agora).

Gościni

 

Dr Agnieszka Żelaźniewicz - jest pracownikiem Zakładu Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się biologicznymi uwarunkowaniami zachowań człowieka, adaptacyjnym znaczeniem atrakcyjności fizycznej, a także ewolucyjnym podłożem zaburzeń zdrowia. Jest autorką ponad 30 artykułów publikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych. Jest Członkiem Założycielem oraz Sekretarzem Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE).

Prowadząca

Joanna Gutral

Joanna Flis – psycholożka kliniczna i zdrowia, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, absolwentka Uniwersytetu SWPS. Przez wiele lat pracowała z osobami współuzależnionymi oraz z syndromem DDA w Wojewódzkim Ośrodku Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz w Poradni Uzależnień. Aktualnie prowadzi pracownię pomocy psychologicznej. Psychoterapeutka systemowa w trakcie certyfikacji oraz pedagożka. Doktorantka na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie prowadzi badania naukowe na temat funkcjonowania osób uzależnionych. Współpracuje z Fundacją Dbam o Mój Z@sięg oraz Ośrodkami Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli, prowadząc szkolenia i warsztaty. Autorka licznych publikacji z zakresu zdrowia psychicznego.

Organizatorzy

Centrum Badan nad Biologicznymi Podstawami Funkcjonowania Spolecznego

Polskie Towarzystwo Nauk o Czlowieku i Ewolucji PTNCE

Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS

 

Termin i miejsce

20 lutego 2023 r.
godz. 12.00–13.00, online

Kontakt

Anna Marszałek-Głowacka
[email protected]

Wydarzenia

Archiwum wydarzeń

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia logo white kopia