cover przemoc patronat

Nawet 40 proc. populacji dzieci i młodzieży w Polsce doświadczyło przemocy psychicznej lub fizycznej ze strony rówieśników lub bliskich dorosłych. Konsekwencje tego obserwujemy zarówno na poziomie jednostkowym, w postaci zaburzenia ich indywidualnego rozwoju psychospołecznego, jak i na poziomie społecznym, w postaci negatywnych zjawisk, takich jak uzależnienia wśród młodzieży, próby samobójcze, zaburzenia psychiczne, przestępczość. Konferencja poświęcona będzie zarówno przemocy, jakiej dzieci i młodzież doświadczają ze strony swoich rówieśników, jak i również przemocy, której doświadczają ze strony dorosłych.

Konferencja pt. „Przemoc wśród dzieci i przemoc wobec dzieci” stanie się nie tylko polem do dyskusji na temat rozpowszechnienia przemocy wobec dzieci w Polsce, ale także, a może przede wszystkim, że będzie głosem w dyskusji o przeciwdziałaniu temu niebezpiecznemu zjawisku.

Szczegółowe informacje związane z wydarzeniem oraz agendę konferencji znajdziesz tutaj».

26–27 maja 2022 r.
9.00
Poznań/online
 
 

Konferencja jest realizowana w formule hybrydowej. Oznacza to, że uczestnicy będą mogli wziąć w nim udział w siedzibie Uniwersytetu SWPS w Poznaniu (ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, sala A001, A002), ale także zdalnie online. Udział w konferencji jest nieodpłatny. Lunch i przerwy kawowe będą zapewnione przez organizatorów. Liczba uczestników w formie stacjonarnej ograniczona.

Wydarzenie objęte jest patronatem Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Organizatorami konferencji są: Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu Uniwersytetu SWPS oraz Centrum Badań nad Rozwojem Osobowości Uniwersytetu SWPS.

Wydarzenia

Archiwum wydarzeń

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia logo white kopia