cover przemoc patronat

Nawet 40 proc. populacji dzieci i młodzieży w Polsce doświadczyło przemocy psychicznej lub fizycznej ze strony rówieśników lub bliskich dorosłych. Konsekwencje tego obserwujemy zarówno na poziomie jednostkowym, w postaci zaburzenia ich indywidualnego rozwoju psychospołecznego, jak i na poziomie społecznym, w postaci negatywnych zjawisk, takich jak uzależnienia wśród młodzieży, próby samobójcze, zaburzenia psychiczne, przestępczość. Konferencja poświęcona będzie zarówno przemocy, jakiej dzieci i młodzież doświadczają ze strony swoich rówieśników, jak i również przemocy, której doświadczają ze strony dorosłych.

Konferencja pt. „Przemoc wśród dzieci i przemoc wobec dzieci” stanie się nie tylko polem do dyskusji na temat rozpowszechnienia przemocy wobec dzieci w Polsce, ale także, a może przede wszystkim, że będzie głosem w dyskusji o przeciwdziałaniu temu niebezpiecznemu zjawisku.

Szczegółowe informacje związane z wydarzeniem oraz agendę konferencji znajdziesz tutaj».

26–27 maja 2022 r.
9.00
Poznań/online
 
 

Konferencja jest realizowana w formule hybrydowej. Oznacza to, że uczestnicy będą mogli wziąć w nim udział w siedzibie Uniwersytetu SWPS w Poznaniu (ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, sala A001, A002), ale także zdalnie online. Udział w konferencji jest nieodpłatny. Lunch i przerwy kawowe będą zapewnione przez organizatorów. Liczba uczestników w formie stacjonarnej ograniczona.

Wydarzenie objęte jest patronatem Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Organizatorami konferencji są: Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu Uniwersytetu SWPS oraz Centrum Badań nad Rozwojem Osobowości Uniwersytetu SWPS.

Wydarzenia

Wydarzenia objęte patronatem Strefy Psyche

Archiwum wydarzeń

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia logo white kopia