Jako nowoczesna i zaangażowana w sprawy społeczne instytucja, konsekwentnie budujemy przestrzeń do dyskusji zwłaszcza wtedy, gdy problem wydaje się istotny z punktu widzenia praw człowieka czy w kontekście zdrowia publicznego. Dlatego 23 października o g. 17:00 organizujemy debatę dotyczącą sex workingu, inaczej – pracy seksualnej. Spotkanie jest kontynuacją webinaru zainicjowanego przez Koło Naukowe Seksuologii Uniwersytetu SWPS w Poznaniu w ramach Festiwalu Seksualności 2022.

Grono uznanych ekspertów z dziedziny seksuologii, psychologii i socjologii, poszuka odpowiedzi na pytania: Czym jest praca seksualna i jakie przybiera formy? Jak wygląda rynek usług seksualnych w Polsce? Kto wybiera tę branżę jako źródło dochodów i jakie motywacje nim kierują? Z jakimi zagrożeniami wiąże się wykonywanie tego zawodu? Czy i jaki wpływ ma wykonywanie pracy seksualnej na dobrostan psychiczny oraz życie seksualne osób świadczących te usługi? Kto i w jaki sposób może wspierać osoby wykonujące pracę seksualną? Czy w Polsce istnieje problem przymusu świadczenia usług seksualnych, a jeśli tak, jaka jest jego skala? Co mówią badania na ten temat?

W dyskusji eksperckiej wezmą udział: pedagożka i seksuolożka dr Joanna Dec-Pietrowska, socjolożka dr Agata Dziuban, psycholożka i seksuolożka dr Katarzyna Grunt-Mejer, która będzie jednocześnie moderatorką debaty oraz – seksuolożka i psychoterapeutka dr Magdalena Smaś-Myszczyszyn.

Spotkanie przewiduje także odpowiedzi na wybrane pytania z czatu. Przy tej okazji pragniemy podkreślić, że naszym celem jest opisanie i zrozumienie zjawiska jakim jest sex working w oparciu o rzetelne informacje, których źródłem jest wiedza naukowa. Zależy nam zatem na pozbawionych agresji i niepiętnujących reakcjach ze strony naszych Odbiorców.

23 października 2023 r.
17.00
online
 

Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywający możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Projekt obejmuje działania online, których celem jest umożliwienie rozwoju każdemu, kto ma taką potrzebę lub ochotę, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje.

Ekspertka

dr Joanna Dec-Pietrowska

dr Joanna Dec-Pietrowska – doktor nauk humanistycznych, absolwentka pedagogiki terapeutycznej WSP w Zielonej Górze oraz Podyplomowych Studiów Wychowania Seksualnego Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje jako adiunktka w Katedrze Humanizacji Medycyny i Seksuologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Konsultantka WHO w zakresie wsparcia i pomocy jednostek ochrony zdrowia w odniesieniu do problematyki przemocy seksualnej i gender based violence. Jest certyfikowaną trenerką edukatorów seksualnych, certyfikowaną doradczynią HIV/AIDS, certyfikowaną edukatorką w zakresie psychospołecznych aspektów epidemii HIV/AIDS oraz zarządzania wolontariatem. Posiada także certyfikat doradcy rodzinnego.

Naukowo, teoretycznie i praktycznie zajmuje się edukacją seksualną, outreachworkingiem oraz poradnictwem dla osób z grup marginalizowanych. Jej zainteresowania naukowe oraz praca badawcza skupiają się wokół zagadnień dotyczących edukacji seksualnej, outreach-/streetworkingu, praw i zdrowa seksualnego i reprodukcyjnego, zjawiska pracy seksualnej, profilaktyki HIV/AIDS, handlu ludźmi, gender oraz procesu kształcenia studentów kierunków medycznych w zakresie przedmiotów humanistycznych. 

Należy do wielu międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych, m.in. Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Naukowego Towarzystwa Poradoznawczego. Jest także członkinią wielu międzynarodowych fundacji i organizacji pozarządowych, m.in. Zarządu Głównego Rejonu Europejskiego Międzynarodowej Federacji Planowanego Rodzicielstwa (IPPF) w latach 2009-2011, a w latach 2011-2014 roku piastowała urząd Prezydenta Rejonu Europejskiego IPPF. Aktywnie działa w organizacjach pozarządowych, m.in. Towarzystwie Rozwoju Rodziny, gdzie przez 6 lat była Wiceprzewodniczącą Zarządu Głównego.

Ekspertka

dr Agata Dziuban

dr Agata Dziuban - socjolożka, adiunktka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaangażowana w realizację projektów badawczych poświęconych kształtowaniu polityk w zakresie HIV w Europie oraz sytuacji osób pracujących seksualnie w Polsce i w regionie. Kierowniczka polskiego zespołu w międzynarodowym projekcie "CrimScapes: Navigating citizenship through European landscapes of criminalisation" finansowanego przez New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe (NORFACE), 2020-2024. Outreachworkerka i członkini Sex Work Polska, kolektywu działającego na rzecz praw osób pracujących seksualnie w Polsce.

Ekspertka

dr Magdalena Smaś-Myszczyszyn

dr Magdalena Smaś-Myszczyszyn - seksuolożka, certyfikowana psychoterapeutka, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, certyfikowana trenerka terapii i profilaktyki uzależnień behawioralnych, superwizorka, wykładowczyni akademicka, doktorantka IPiN w Warszawie w zakresie nauk medycznych w specjalności psychiatria, założycielka Warszawskiego Instytutu Seksuologii i Psychoterapii, autorka i współautorka publikacji naukowych i popularno-naukowych w zakresie seksualności człowieka m.in. Psychoseksuologia (GWP 2022), Zaburzenia seksualne a psychoterapia behawioralno poznawcza (PZWL 2019), Seksualność w praktyce psychologicznej (Forum Media 2019) i wielu innych. Naukowo i klinicznie zajmuje się kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi oraz pozytywną seksualnością, a także pracuje wsparciowo z sexworkerami_kami.

Ekspertka i moderatorka

dr Katarzyna Grunt-Mejer

dr Katarzyna Grunt-Mejer - Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii, z dodatkowym wykształceniem w zakresie seksuologii, filozofii i bioetyki. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami etyki seksualnej, pomocy psychologicznej, funkcjonowania bliskich związków oraz seksuologią. Publikuje w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych z dziedziny psychologii, etyki i seksuologii. W latach 2013-2015 kierowała międzynarodowym projektem badającym postawy wobec relacji niemononormatywnych „Around consensual non-monogamies – assessing attitudes toward non-exclusive relationships and motivation to participate in them". Jest również członkiem komitetu naukowego największej światowej konferencji poświęconej związkom nienormatywnym „Conference on the Future of Monogamy and Non-monogamy”. Projekt pod kierownictwem dr Grunt-Mejer pt. "Pojęcie normy w seksuologii – analiza pochodzenia kryteriów diagnostycznych oraz ich społeczne i etyczne konsekwencje" uzyskał dofinansowanie w latach 2017-2020 w konkursie SONATA Narodowego Centrum Nauki. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu seksuologii, podstaw psychologii i metod badawczych w psychologii klinicznej; jest kierownikiem merytorycznym studiów podyplomowych seksuologia praktyczna

Termin i miejsce

23 października 2023 r.
godz. 17.00, online

Kontakt

Anna Marszałek-Głowacka
[email protected]

Wydarzenia

Archiwum wydarzeń

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia logo white kopia