Opowiadanie historii (ang. storytelling) jest uniwersalnym zachowaniem dla naszego gatunku. Najstarsze historie mogą mieć od 4 000 aż do 37 000 lat (choć to kontrowersyjne szacunki). Czy nasi przodkowie przekazywali sobie historie jeszcze zanim zaczęli posługiwać się językiem?

Opowiadanie historii – na osi czasu, czyli jak rozwijał się storytelling w kontekście ewolucji języka i innych form komunikacji? Jak wypada zestawienie współcześnie opowiadanych historii czy anegdot z ich wcześniejszymi wersjami? W jakiej formie i w jaki sposób mogły być przekazywane „protohistorie”? O czym opowiadały i jaka mogła być ich wartość adaptacyjna? Służyły tylko zabawie, czy były też wykorzystywane do przekazywania informacji oraz budowania i wzmacniania więzi? A może stanowiły także pomocą dydaktyczną?

Powyższe wątki i wiele innych, omówi literaturoznawczyni dr Marta Sibierska, w rozmowie z psycholożką i psychoterapeutką Joanną Flis. Na webinar zapraszamy 13. lutego o godz. 12:00 w ramach Dni Darwina – cyklu spotkań realizowanych z okazji rocznicy urodzin autora teorii ewolucji. Wydarzenie będzie transmitowane na kanale YT Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS, a udział w nim jest bezpłatny.

Organizatorami cyklu są: Centrum Badań nad Biologicznymi Podstawami Funkcjonowania Społecznego, Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE), Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Sopocie oraz Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS.

13 lutego 2024 r.
12.00–13.00
online
 

Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywający możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Projekt obejmuje działania online, których celem jest umożliwienie rozwoju każdemu, kto ma taką potrzebę lub ochotę, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje.

Ekspertka

dr Marta Sibierska

dr Marta Sibierska jest adiunktem w Katedrze Językoznawstwa Eksperymentalnego oraz członkiem Centrum Badań nad Ewolucją Języka (CLES) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uzyskała doktorat w dyscyplinie literaturoznawstwa, ale na co dzień pracuje z językoznawcami – zajmuje się m.in. eksperymentalnymi badaniami nad komunikacją niewerbalną i pantomimą, jednym z potencjalnych prekursorów komunikacji językowej, oraz „protohistoriami” – formami historii przekazywanych sobie przez nasz gatunek przed wyewoluowaniem w pełni rozwiniętego języka. Pracuje przy użyciu metod semiotyki eksperymentalnej, narratologii klasycznej i kognitywnej, czy motion capture. Współpracuje z badaczami m.in. z Australii, Danii, Portugalii, Szwecji. W 2021–2022 odbyła staż podoktorski na Uniwersytecie w Lund. Od 2022 kieruje projektem „Protostories: features of stories ‘told’ before the emergence of fully-fledged language”. Publikowała m.in. w „Biosemiotics”, „Journal of Language Evolution” i „Language & Communication”.

Prowadząca

Joanna Flis

Joanna Flis – psycholożka kliniczna i zdrowia, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, absolwentka Uniwersytetu SWPS. Przez wiele lat pracowała z osobami współuzależnionymi oraz z syndromem DDA w Wojewódzkim Ośrodku Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz w Poradni Uzależnień. Aktualnie prowadzi pracownię pomocy psychologicznej. Psychoterapeutka systemowa w trakcie certyfikacji oraz pedagożka. Doktorantka na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie prowadzi badania naukowe na temat funkcjonowania osób uzależnionych. Współpracuje z Fundacją Dbam o Mój Z@sięg oraz Ośrodkami Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli, prowadząc szkolenia i warsztaty. Autorka licznych publikacji z zakresu zdrowia psychicznego.

Termin i miejsce

13 lutego 2024 r.
godz. 12.00–13.00, online

Kontakt

Anna Marszałek-Głowacka
[email protected]

Wydarzenia

Archiwum wydarzeń

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia logo white kopia