Wymiana wiedzy między studentami, a naukowcami i praktykami, którzy podzielą się swoim doświadczeniem z zakresu kontekstualnych nauk o zachowaniu (CBS), to główny cel międzynarodowej konferencji ACT 2024 Katowice „Od studenta do eksperta”. Spotkanie odbędzie się w dniach 15–17 marca 2024 r. na Wydziale Psychologii w Katowicach Uniwersytetu SWPS. Organizatorem wydarzenia jest Uniwersytet SWPS we współpracy ze stowarzyszeniem Association for Contextual Behavioral Science Polska, a patronat nad nim objęła Strefa Psyche USWPS.

Zgodnie z hasłem przewodnim konferencji, dążymy do stworzenia przestrzeni, w której młodzi ludzie będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia i postawić pierwsze kroki na ścieżce zawodowej pod czujnym okiem profesjonalistów; dlatego istotną częścią wydarzenia będzie blok wystąpień studenckich. Chcemy zachęcić przedstawicieli kół naukowych i organizacji studenckich z całej Polski do zgłaszania propozycji warsztatów i prelekcji związanych z zastosowaniem CBS w różnych kontekstach.

Konferencja odbędzie się, w języku polskim i angielskim, w formie hybrydowej – stacjonarnie w siedzibie Wydziału Psychologii w Katowicach Uniwersytetu SWPS oraz online. Transmitowane będą wyłącznie sesje odbywające się w auli.

Więcej informacji na temat programu spotkania – tutaj >>.

Archiwum wydarzeń

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia logo white kopia