logo uswps nazwa 3

25 lat

Nauka i dydaktyka to serce każdej uczelni. Od osób, które prowadzą zajęcia oraz badania naukowe, zależy nie tylko pozycja uczelni. W ich rękach jest także budzenie w młodszych pokoleniach motywacji do pokonywania wyzwań, rozwijanie pasji do wykonywania zawodu czy krytycznego podejścia do problemów. Na co dzień są nie tylko wykładowcami i naukowcami, których artykuły możemy czytać, ale również naszymi doradcami, kreatorami zmian, nauczycielami najtrudniejszych teorii i ich zastosowań. Pełnią te role nie tylko wobec studentów i doktorantów, ale i wobec całej społeczności uniwersyteckiej. Dzięki ich energii oraz oddaniu pracy kolejne roczniki studentów decydują się na podejmowanie konkretnych ścieżek zawodowych i udział w skomplikowanych badaniach. Zobacz, kto zyskał tytuł Absolwenta 25-lecia w tej kategorii.

Najlepsi w kategorii Nauka i dydaktyka

Dobrzy wykładowcy to zaangażowani w naukę studenci i ich wyniki. To dobrze przygotowani do pełnienia ważnych funkcji zawodowych, społecznych, prywatnych ludzie. Dobrzy naukowcy to rozwijanie dziedzin i dyscyplin,  a także badania, z których na co dzień wszyscy korzystamy. Dzięki nim więcej rozumiemy z otaczającego nas, coraz bardziej skomplikowanego świata. Te dwie grupy budują dobro, prawdę i piękno – triadę wartości uniwersyteckich.

W kategorii Nauka i dydaktyka Kapituła postanowiła nagrodzić wymienionych niżej absolwentów.

O kryteriach wyboru możesz przeczytać tutaj »

aleksandra cisłak wójcik

Dr hab. Aleksandra Cisłak-Wójcik

Absolwentka psychologii na naszej uczelni. Od wielu lat zajmuje się psychologicznymi aspektami władzy, opisując, w jaki sposób sprawowanie jej zmienia człowieka, a także jak zmienia go podleganie władzy. Pełniąc aktualnie ważną, kierowniczą funkcję prorektorki ds. nauki, dr hab. Aleksandra Cisłak-Wójcik realizuje więc słynne hasło naszej uczelni „z teorią w praktykę”. Warto podkreślić, że od samego początku jej kariera naukowa jest pełna sukcesów. Otrzymała stypendium Start FNP, stypendium „Polityki”, stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Jest laureatką nagrody im. Roberta Zajonca przyznawanej przez Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej. Lista jej publikacji jest imponująca i często silnie powiązana z aktualnymi problemami społecznymi. W najnowszych publikacjach opisuje psychologiczne uwarunkowania postaw nacjonalistycznych, narcyzmu grupowego lub też ulegania antyszczepionkowym teoriom spiskowym.

Dorota Wiśniewska-Juszczak

Dr Dorota Wiśniewska-Juszczak

Na naszej uczelni ukończyła psychologię. Interakcje między studentami a kadrą naukowo-dydaktyczną pasjonowały dr Dorotę Wiśniewską-Juszczak już od samego początku studiów. Była przewodniczącą pierwszego rocznika Samorządu Studentów w roku akademickim 1996/1997. Można więc powiedzieć, że już wtedy zdobywała praktyczne doświadczenie związane z zarządzaniem ludźmi. W swoich pracach naukowych, jak również w rozleglej i różnorodnej dydaktyce, dr Wiśniewska-Juszczyk wskazuje na pozytywne, jak i negatywne skutki posiadania i podlegania władzy. Jako praktyk specjalizuje się w budowaniu efektywnych zespołów i komunikacji w ich obrębie i jest autorką innowacyjnej metody pomiaru potencjału przywódczego menedżerów. Pełniąc funkcję pełnomocnika prorektorki ds. dydaktyki w zakresie jakości studiów, przyczyniła się w dużym stopniu do modyfikacji wielu programów dydaktycznych. Każdy, kto miał przyjemność z nią współpracować, na zawsze zapamięta jej ujmujący sposób bycia i zamiłowanie do innowacyjnych rozwiązań.

Maksymilan Bielecki

Dr Maksymilan Bielecki

Absolwent psychologii na Uniwersytecie SWPS. To, co wyróżnia aktywność akademicką dr. Maksymiliana Bieleckiego, to bogactwo talentów i różnorodność pól aktywności. Jego zainteresowania badawcze to psychofizjologia, psychologia poznawcza oraz metodologia i statystyka w badaniach społecznych, jak również medycznych. Współpracuje z licznymi instytucjami naukowymi, m.in. Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego czy Centrum Nauki Kopernik. Jest wybitnym konsultantem w zakresie metodologii, statystyki oraz ekonomii behawioralnej zarówno w projektach naukowych, biznesowych czy w projektach wewnętrznych naszego Uniwersytetu. Swoją niespożytą energią emanuje też na zajęciach dydaktycznych, gdzie jest bardzo charyzmatycznym prowadzącym zajęcia z metodologii oraz zaawansowanych metod analizy i wizualizacji danych, jak również zachowań konsumenckich. Zaraża swoją wiedzą i zapałem studentów oraz doktorantów.

Michał Kosiński

Prof. Michał Kosiński

Na naszej uczelni ukończył psychologię, którą studiował w latach 2003–2008. Potem wyjechał do Cambridge, gdzie obronił doktorat, a następnie zaczął pracować w najlepszych uczelniach Stanów Zjednoczonych (obecnie zatrudniony jest w Uniwersytecie Stanforda). Jego naukowa kariera jest więcej niż imponująca. Jest autorem około stu artykułów i rozdziałów w książkach, a wszystkie jego opublikowane teksty są powszechnie cytowane. Na szczególne podkreślenie zasługują wszakże dwa inne, niecodzienne aspekty jego naukowej aktywności. Po pierwsze, Michał Kosiński walnie przyczynił się do ukazania się pierwszego artykułu prasowego, w którym publicznie zaprezentowano nieetyczne praktyki niesławnego Cambridge Analytica. Jest też autorem prac, w których przedstawia liczne niebezpieczeństwa utraty przez ludzi autonomii i prywatności w warunkach rosnącej inwigilacji internetowej. Po drugie, profesor Kosiński konsekwentnie przeznacza co najmniej 10 proc. swoich dochodów na różne cele społeczne.

Konrad Maj

Dr Konrad Maj

Absolwent psychologii. Jego wyjątkowość polega na umiejętnym łączeniu rozwoju naukowego z działalnością popularyzatorską. Dr Maj nie zamyka się w przestrzeni kierowanego przez niego Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech, ale jest obecny wszędzie (od Przystanku Woodstock po TVN24), gdzie trzeba zabrać głos i powiedzieć, jak fascynujące są badania naukowe, jak ważne i użyteczne są wyniki badań psychologicznych i jakie znaczenie społeczne ma kierowanie się ustaleniami nauki. Pasją badawczą zaraża młodych naukowców z Uniwersytetu SWPS, z którymi działa i święci sukcesy np. w ramach organizacji ENACTUS. Odwiedza najważniejsze ośrodki zajmujące się innowacjami na całym świecie, od Stanów Zjednoczonych (Carnegie Mellon University) po Finlandię (Aalto University) i nawiązuje tam interesujące współprace. Dzięki jego ciekawości i entuzjazmowi nasz Uniwersytet dołączył do grona ośrodków badawczych zajmujących się niezwykłym światem interakcji ludzi i robotów, o czym można usłyszeć choćby podczas organizowanych przez niego HumanTech Meetings czy corocznych konferencji Transformator Innowacyjności. To, co budzi wielki podziw dla dr. Maja, to fakt, że jego fascynacja badaniami XXI, a może nawet XXII wieku, idzie w parze z szacunkiem dla przeszłości, dla osób, które rozwijały innowacyjne rozwiązania na początku XX wieku, jak inżynier Kazimierz Szpotański, w którego dawnej fabryce wytwarzającej aparaturę wysokiego napięcia mieści się teraz siedziba naszego Uniwersytetu w Warszawie.

Wyróżnieni w kategorii Nauka i dydaktyka

Dodatkowo w tej kategorii Kapituła zdecydowała o przyznaniu wyróżnień dla wymienionych niżej absolwentów.

Konrad Bocian

Dr Konrad Bocian

Absolwent psychologii. Jest z pewnością błyskotliwym badaczem, który nie boi się nowych wyzwań. Dobrze radzi sobie nie tylko na różnych uczelniach (Uniwersytet SWPS, University of Kent), ale również w realiach startupu technologicznego łączącego wiedzę psychologiczną i technologię komputerową. Jednocześnie jest charyzmatycznym wykładowcą, przyciągającym zaangażowanych studentów. Jedną z jego ważnych kompetencji jest wiedza metodologiczna w zakresie badań eksperymentalnych z psychologii społecznej. Przez najbliższe otoczenie postrzegany jest jako niezmordowany propagator wiedzy na temat psychologii moralności.

Wojciech Kulesza

Dr hab. Wojciech Kulesza

Jest psychologiem społecznycm nie tylko z zawodu, ale przede wszystkim z przekonania. Głównym obszarem jego badań jest tzw. efekt kameleona. Od lat sprawdza, kiedy i dlaczego ludzie naśladują się nawzajem i co z tego właściwie wynika. Jego badania opublikowane zostały w licznych, nadzwyczaj prestiżowych czasopismach psychologicznych. Zawsze przykłada też wielką wagę do dydaktyki, łącząc wysokie kompetencje z pasją nauczania. Nic przeto dziwnego, że jest uwielbiany przez swoich studentów. Zaangażowanie w naukę i dydaktykę odciągnęło go trochę od innych aktywności. W przeszłości uczestniczył w egzotycznych wyprawach kajakowych (np. do kręgu polarnego czy wzdłuż geograficznego pogranicza Europy i Azji), ostatnio jego wyprawowe ciągoty ewoluują w kierunku wypraw motocyklowych. Cenimy jego pasje, ale wolimy, gdy jest z nami – dziękujemy za to, co robił i robi jako naukowiec i dydaktyk.

Mariusz Wszołek

Dr Mariusz Wszołek

Towarzyszył wielu osobom podczas ich ścieżek dydaktycznych – najpierw będąc doskonałym wykładowcą, później promotorem znakomitych prac dyplomowych, a następnie współpracownikiem w Katedrze Grafiki Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Tym samym wiele osób miało okazję pracować z dr. Wszołkiem w różnych kontekstach i niezależnie od nich, była (i jest) to praca oparta na szacunku, zrozumieniu, ale również poszukiwaniu i ciekawości. Przyglądając się dorobkowi dr. Wszołka, bez wątpienia możemy zauważyć zaangażowanie i silny wkład w szeroko rozumiany rozwój projektowania, poprzez jego opisy, analizy, krytykę, ale również wykorzystanie w celu moderowania społecznych napięć. Jest to jednocześnie inspirująca, potrzebna i godna naśladowania postawa, za którą serdecznie dr. Wszołkowi dziękujemy.

wróć na stronę główną Jubileuszu 25-lecia uczelni →

 

Wybór wybitnych absolwentek i absolwentów
Wybór wybitnych absolwentek i absolwentów

Uczelnia to ludzie, którzy ją tworzą. W czasie jubileuszu, jakim jest 25-lecie Uniwersytetu SWPS, chcemy wyróżnić tych, którzy sprawiają, że rozwijamy się, chwalimy dokonaniami, marzymy i stawiamy sobie kolejne cele. Newralgicznym z ludzkich filarów Uniwersytetu SWPS są jego absolwenci i absolwentki. W okresie obchodów 25-lecia naszej uczelni chcemy wyróżnić i docenić najlepszych spośród nich, grupę 25 naszych wybitnych absolwentek i absolwentów.

www.swps.pl/25-lat

Absolwent 25-lecia - Kultura - Sztuka - Media
Absolwenci 25-lecia – kategoria Kultura – sztuka – media

Gdyby nie było kultury, nie byłoby życia grupowego. Kultura i media uczą człowieka myśleć o sobie jako części większej całości: rodziny, państwa, narodu. Kultura i sztuka tworzą również nowe potrzeby, takie jak na przykład pragnienie wiedzy.

www.swps.pl/25-lat

Absolwent 25-lecia - Społeczeństwo
Absolwenci 25-lecia – kategoria Społeczeństwo

Aktywność społeczna to działanie, którego głównym celem jest rozwiązanie problemu lub potrzeby społecznej, a tym samym generowanie wpływu społecznego.

www.swps.pl/25-lat

Absolwent 25-lecia - Sport
Absolwenci 25-lecia – kategoria Sport

Cieszymy się, że wśród naszych absolwentów mamy psychologów sportu i aktywnych sportowców, pokazujących innym, jak wiele sport może zmienić w życiu.

www.swps.pl/25-lat

Absolwent 25-lecia - Biznes
Absolwenci 25-lecia – kategoria Biznes

Biznes ma kluczowe znaczenie dla sposobu, w jaki tworzymy społeczeństwo i jak w nim żyjemy. Nagrodzeni w tej kategorii absolwenci dostarczając wiedzę czy tworząc produkty, narzędzia lub usługi, potrafią znakomicie połączyć świat biznesu z działaniami, które zmieniają nasze życie.

www.swps.pl/25-lat