logo uswps nazwa 3

25 lat

Aktywność społeczna, czyli wszystko, co łączy członków społeczności – np. wydarzenie lub zajęcie – to jeden z najbardziej spójnych predyktorów ludzkiego szczęścia. To działanie, którego głównym celem jest rozwiązanie problemu lub potrzeby społecznej, a tym samym generowanie wpływu społecznego. Nasi absolwenci angażują się na wielu polach w działania na rzecz innych – m.in. jako psychologowie, terapeuci, promotorzy zdrowia i edukacji czy popularyzatorzy wiedzy. Za te wszystkie aktywności jesteśmy naszym absolwentom i absolwentkom bardzo wdzięczni.

Najlepsi w kategorii Społeczeństwo

W kategorii Społeczeństwo Kapituła postanowiła nagrodzić wymienionych niżej absolwentów.

O kryteriach wyboru możesz przeczytać tutaj »

Agata Loewe

Agata Loewe

Absolwentka psychologii. Jest psycholożką kliniczną i międzykulturową, psychoterapeutką systemową, a także seksozofką i seksuolożką. W 2014 r. założyła Instytut Pozytywnej Seksualności. Zajmuje się pracą na rzecz promocji Ruchu Pozytywnej Seksualności, bezpieczniejszych, odpowiedzialnych i konsensualnych zachowań oraz świadomych związków. Od 2009 r. współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz równości w zakresie płci, genderu, seksualności oraz relacji i dostępu do praw seksualnych człowieka. Agata – oprócz prywatnej praktyki – od wielu lat działa w organizacjach pozarządowych zajmujących się wyrównywaniem szans dla osób narażonych na wykluczenie społeczne oraz promocją zdrowia psychicznego, reprodukcyjnego i seksualnego (KPH, Ponton, IGLYO, Trans-fuzja, YouAct), związana jest ze Światową Organizacją Zdrowia Seksualnego (WAS), amerykańskim SCU oraz brytyjskim Pink Therapy. Angażuje się również w kampanie przeciw homofobii, nagrywa podcasty edukacyjne, bierze udział w webinarach, udziela wywiadów, edukując społeczeństwo w tematyce seksualności.

Joanna Gutral

Joanna Gutral

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie SWPS w 2015 r. Od czasów studiów pozostaje niezmiennie aktywna w obszarze promocji zdrowia psychicznego i psychoedukacji. W czasie studiów otrzymała stypendium twórcze im. Prof. Z. Pietrasińskiego za działalność społeczną w połączeniu z twórczą popularyzacją psychologii. Od ponad 8 lat współtworzy portal Zdrowa Głowa, gdzie możemy znaleźć odpowiedzi na kwestie związane z psychoterapią, psychologią i rozwojem osobistym. Współtworzy także kampanię Mam terapeutę. Z wyróżnieniem ukończyła Podyplomową Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na naszym Uniwersytecie. Prowadzi psychoterapię w tym nurcie. Na naszej uczelni robi doktorat – jest kierowniczką projektu naukowego i laureatką stypendium finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, prowadzi również zajęcia ze studentami.

Celina Uherek-Biernat

Celina Uherek-Biernat

Psycholożka, superwizorka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, od 15 lat dyrektorka Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, która za swoją działalność społeczną otrzymała brązowy medal „Za Zasługi dla Policji”. Realizatorka programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc. Wykładowczyni Uniwersytetu SWPS i Szkoły Policji w Katowicach. Szkoleniowiec. Pani Celina to piękny człowiek o wielkim sercu. Zawsze otwarta, pomocna, zaangażowana, serdeczna, gotowa na mocowanie się trudnościami, w czym pomaga jej wrodzony optymizm i wiara w ludzi.

Jędrzej Witkowski

Dr Jędrzej Witkowski

Jest absolwentem Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie SWPS. Jako prezes zarządu kieruje pracami Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), wiodącej organizacji społeczeństwa obywatelskiego i największej edukacyjnej organizacji pozarządowej w Polsce. CEO zajmuje się edukacją obywatelską, promuje samorządność uczniowską, buduje w młodych Polkach i Polakach poczucie własnej wartości i sprawczości, uczy ich szacunku. Dr Witkowski z pasją dąży do zmiany polskiej szkoły, by rozwijała ona wiarę młodych ludzi we własne możliwości, uczyła otwartości, krytycznego myślenia, współpracy i odpowiedzialności, by zachęcała do działania na rzecz innych i zaangażowania w życie publiczne. W swojej działalności Jędrzej Witkowski hołduje więc naczelnym wartościom Uniwersytetu SWPS – kierowane przez niego CEO w odważny sposób zmienia polską szkołę, czyni to w sposób otwarty, transparentny, w poczuciu odpowiedzialności za naszą wspólnotę.

Norbert Szczepański

Norbert Szczepański

Absolwent zarządzania i przywództwa na Uniwersytecie SWPS. Zarządzanie to wykorzystywanie odpowiednich metod i technik do osiągania celów organizacyjnych, ale zarządzanie w połączeniu z przywództwem staje się sztuką opartą na proaktywności. W dzisiejszych czasach samo dostosowanie się do otoczenia może umożliwić przetrwanie, my chcemy jednak, by nasi absolwenci zmieniali świat, zarówno w skali mikro, tu i teraz wykorzystując zdobytą wiedzę w realizacji bieżących zadań, jak i w skali makro, tworząc globalne rozwiązania. Kształcimy changemakerów – i taką właśnie osobą jest nasz absolwent – magister Norbert Szczepański, który jako Burmistrz Dzielnicy Wawer pozostaje otwarty na wyzwania i z odwagą podejmuje kolejne działania, wcielając ideę zarządzania i przywództwa w życie.

wróć na stronę główną Jubileuszu 25-lecia uczelni →

 

Wybór wybitnych absolwentek i absolwentów
Wybór wybitnych absolwentek i absolwentów

Uczelnia to ludzie, którzy ją tworzą. W okresie obchodów 25-lecia naszego Uniwersytetu chcemy wyróżnić i docenić grupę 25 wybitnych absolwentek i absolwentów.

www.swps.pl/25-lat

Absolwent 25-lecia - Nauka i dydaktyka
Absolwenci 25-lecia – kategoria Nauka i dydaktyka

Nauka i dydaktyka to serce każdej uczelni. Od osób, które prowadzą zajęcia oraz badania naukowe, zależy nie tylko pozycja uczelni. W ich rękach jest także budzenie w młodszych pokoleniach motywacji do pokonywania wyzwań, rozwijanie pasji do wykonywania zawodu czy krytycznego podejścia do problemów.

www.swps.pl/25-lat

Absolwent 25-lecia - Kultura - Sztuka - Media
Absolwenci 25-lecia – kategoria Kultura – sztuka – media

Gdyby nie było kultury, nie byłoby życia grupowego. Kultura i media uczą człowieka myśleć o sobie jako części większej całości: rodziny, państwa, narodu. Kultura i sztuka tworzą również nowe potrzeby, takie jak na przykład pragnienie wiedzy.

www.swps.pl/25-lat

Absolwent 25-lecia - Sport
Absolwenci 25-lecia – kategoria Sport

Cieszymy się, że wśród naszych absolwentów mamy psychologów sportu i aktywnych sportowców, pokazujących innym, jak wiele sport może zmienić w życiu.

www.swps.pl/25-lat

Absolwent 25-lecia - Biznes
Absolwenci 25-lecia – kategoria Biznes

Biznes ma kluczowe znaczenie dla sposobu, w jaki tworzymy społeczeństwo i jak w nim żyjemy. Nagrodzeni w tej kategorii absolwenci dostarczając wiedzę czy tworząc produkty, narzędzia lub usługi, potrafią znakomicie połączyć świat biznesu z działaniami, które zmieniają nasze życie.

www.swps.pl/25-lat