logo uswps nazwa 3

davinci
Kategoria : Nauki społeczne, psychologia, prawo
Tytuł - 1 linia: Program #nauczaMY
Tytuł - 2 linia: – wsparcie nauczycieli w wyzwaniach związanych ze zdalnym nauczaniem

Pandemia koronawirusa wpłynęła na zmianę naszego stylu życia, pracy i nauki. Zamknięcie na wiele miesięcy szkół i edukacja zdalna to wielkie wyzwanie nie tylko dla uczniów, lecz także dla pedagogów. Specjaliści Fundacji Pro Akademika Uniwersytetu SWPS przygotowali program #nauczaMY, który wspiera nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie kompetencji związanych z nauczaniem zdalnym podczas pandemii, a jednocześnie aktywizuje studentów naszej uczelni posiadających zainteresowania dydaktyczne i zacięcie prospołeczne.

Problem

Nauczanie zdalne i związane z nim wyzwania dla nauczycieli

Pandemia całkowicie zdezorganizowała życie nas wszystkich. W przypadku uczniów wpłynęła na formę nauki. Nauczanie zdalne to jednak również olbrzymie wyzwanie i obciążenie psychiczne dla nauczycieli, którzy za pomocą dostępnych narzędzi online muszą w interesujący w sposób przekazać wiedzę, zaangażować grupę uczniów czy zadbać o to, by zajęcia online prowadzone były w atrakcyjnej formie. Większe problemy z koncentracją podczas zajęć, a także izolacja, lęk i niepewność w czasach pandemii nadwyrężyły zasoby młodych ludzi – rola nauczyciela w zwalczaniu kryzysów, z jakimi borykają się dzieci i młodzież, jest kluczowa. Nauczyciele również nie powinni być pozostawieni sami sobie. Konieczne jest wspieranie ich poprzez szkolenia, których celem jest rozwój kompetencji w zakresie nauczania zdalnego i związanych z tym problemów.

Jak wesprzeć nauczycieli w wykorzystywaniu dostępnych narzędzi, aby efektywnie zarządzali pracą na lekcji i uatrakcyjnili zajęcia online? Jak nauczyciele mogą podtrzymać zaangażowanie uczniów oraz budować relację z uczniami w czasie edukacji zdalnej? Jak pedagodzy mogą radzić sobie z trudnymi sytuacjami i cyberprzemocą?

Rozwiązanie

Program #nauczaMY wspierający nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Program #nauczaMY to inicjatywa, w ramach której nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą skorzystać z nieodpłatnych szkoleń, których celem jest rozwój kompetencji w zakresie nauczania zdalnego i związanych z tym wyzwań. Szkolenia przygotowane są pod okiem doświadczonych specjalistów z Fundacji Pro Akademika Uniwersytetu SWPS, a prowadzą je studentki i studenci naszej uczelni.

Do tej pory odbyły się trzy edycje programu. Podczas ostatniej edycji pedagodzy mogli skorzystać z 9 darmowych szkoleń online i zyskać cenną wiedzę z następujących obszarów:

  • Wstęp do narzędzi Google
  • Organizacja lekcji
  • Prowadzenie lekcji – praktyczna strona narzędzi Google
  • Wygraj z nudą! Aplikacje angażujące grupę i uatrakcyjniające zajęcia online
  • Problemy prawne pracy online. Ochrona dóbr osobistych i prawo autorskie w pracy nauczyciela
  • „Niech się Pani zamknie!”, czyli trudne sytuacje i dobre praktyki w nauczaniu zdalnym
  • Budowanie relacji z uczniami w czasie edukacji zdalnej
  • Praca grupowa
  • Prezentacje multimedialne

Proponowane nauczycielom moduły szkoleniowe dotyczyły więc nie tylko przydatnych narzędzi wspierających nauczyciela w jego pracy i uatrakcyjniających lekcje online, ale również aspektów prawnych oraz sytuacji trudnych podczas zajęć. Tematy szkoleń związane były także z organizacją lekcji, pracą grupową oraz budowaniem relacji z uczniami.

Dlaczego?

Odważnie wspieramy nauczycieli kształcących młode pokolenia

Studentki i studenci zrekrutowani do programu przygotowali pod opieką doświadczonych dydaktyków z Uniwersytetu SWPS zestaw modułów szkoleniowych skierowanych do nauczycieli w całym kraju, a następnie samodzielnie przeprowadzili trzy niezwykle udane cykle szkoleń, które zostały bardzo pozytywnie ocenione przez słuchaczy – zarówno pod względem treści, jak i sposobu przeprowadzenia.

Do tej pory w szkoleniach wzięło udział 121 nauczycieli ze szkół z całej Polski, a w rolę trenerów wcieliło się 12 studentów.

Kolejna, IV edycja programu planowana jest na październik 2021 r. Nauczyciele będą mogli skorzystać z nowych modułów szkoleniowych, powstałych na podstawie najnowszych badań ich potrzeb.

wróć na stronę główną Jubileuszu 25-lecia uczelni →

 

Fundacja Pro Akademika
Fundacja Pro Akademika Uniwersytetu SWPS

Fundacja realizuje cele, które przyświecają środowisku naukowemu i akademickiemu od początku istnienia uczelni. Wspieramy rozwój badań naukowych, promocję sztuki i kultury poprzez wspieranie młodych artystów, popieramy rozwój społeczeństwa w zakresie kulturalnym, naukowym, oświatowym, ułatwiając dostęp do kultury i sztuki.

www.swps.pl/25-lat