strefa PRAWA logo4

logo uswps nazwa 3

Wolność i prawa obywatela a druga fala koronawirusa

Cykl tematyczny: Kwiecień 2020
Hasło miesiąca: Koronawirus
Wielkanoc upłynęła nam pod znakiem restrykcji związanych z pandemią koronawirusa. Niestety, jesienią rozpoczęła się druga fala zachorowań. Zbliżające się święta Bożego Narodzenia będą oznaczać nie tylko ograniczenie naszych wolności, ale także problemy z dostępnością świadczeń opieki zdrowotnej. Czy żyjemy w państwie, w którym władza może nas zaskakiwać nowymi regulacjami, mechanizmy odpowiedzialności odszkodowawczej mogą nie działać, a gwarancje prawa do ochrony zdrowia okazują się fikcją? Czy arbitralność podejmowanych decyzji podważa nasze zaufanie do państwa i jego demokratyczności?

Spotkanie poprowadzi prof. Adam Bodnar, wykładowca prawa na Uniwersytecie SWPS, RPO VII kadencji. Jego gośćmi będą prof. Teresa Gardocka oraz prof. Dariusz Jagiełło z Instytutu Prawa Uniwersytetu SWPS, redaktorzy monografii „Pandemia Covid-19 a prawa i wolności obywatela”.

Spotkanie jest realizowane na żywo – każdy może zadawać pytania! Udział jest bezpłatny.

21 grudnia 2020 r.
17.00
online

Tematyka webinaru

Punktem wyjścia do dyskusji dotyczącej wpływu pandemii na ochronę naszych praw obywatelskich będzie publikacja „Pandemia Covid-19 a prawa i wolności obywatela”. Jest to pierwsza w Polsce pozycja literatury prawniczej kompleksowo podejmująca problematykę relacji między gwarancjami konstytucyjnych praw a największym wyzwaniem społecznym i zdrowotnym naszych czasów, jakim jest pandemia koronawirusa.

Goście

258 Teresa Gardocka

dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS – prawnik, specjalista prawa i postępowania karnego oraz prawa karnego międzynarodowego. Interesuje się zmianami, jakie dokonały się w okresie transformacji Polski, wliczając w to kwestie opieki społecznej. Na Uniwersytecie SWPS pełni funkcję dyrektora Instytutu Prawa. Prowadzi wykłady z polityki społecznej, prawa karnego międzynarodowego, etyki prawniczej i pracowniczej.

258 Dariusz Jagiełło

dr hab. Dariusz Jagiełło, prof. Uniwersytetu SWPS – prawnik, radca prawny. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym i procesowym. Zajmuje się także kryminalistyką i kryminologią. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na przestępstwach popełnianych przy użyciu dokumentów, na szeroko rozumianych zagadnieniach związanych z uzyskiwaniem dowodu z zeznań lub wyjaśnień za pomocą realizowania czynności przesłuchania z wykorzystaniem niedozwolonych metod, oraz na tematyce oddziaływania sugestii na wynik czynności kryminalistycznych. Na Uniwersytecie SWPS pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Prawa. prowadzi zajęcia z zakresu prawa karnego, postępowania karnego, kryminalistyki, kryminologii oraz psychologicznych i prawnych aspektów przesłuchania.

Prowadzący

258 adam bodnar

dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS – Rzecznik Praw Obywatelskich. Prawnik i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, w latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi, m.in. z Fundacją Panoptykon (przewodniczący Rady Fundacji), ClientEarth Polska (członek rady programowej), Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy (współzałożyciel oraz członek zarządu). Był także członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Fundacji Batorego oraz zespołu redakcji kulturaliberalna.pl. Jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu prawa.

Kontakt

Marta Jakubczak
e-mail: [email protected]

Kanały

Zobacz także

strefa psyche strefa designu strefa zarzadzania strefa kultur logostrefa kultur logo