strefa PRAWA logo4

logo uswps nazwa 3

Rola biegłych sądowych w świetle ustawy dotyczącej KOZZD

Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie online dotyczące sytuacji osób po odbyciu kary więzienia, cierpiących na zaburzenia psychiczne i stwarzających zagrożenie dla życia czy zdrowia innych. Co mogłoby pomóc w poprawie obecnie istniejącego systemu? Czy często się zdarza pozbawianie wolności po odbyciu kary osób, które nie powinny trafić do Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym? Dr Ewa Dawidziuk – adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS – będzie o tym rozmawiać z Agnieszką Welento-Nowacką – biegłą psychiatrą, Agatą Kowalską – biegłą psycholog oraz Marcinem Borowskim – biegłym psychologiem i seksuologiem.

Patronat nad wydarzeniem objęły Strefa Prawa oraz Strefa Psyche.

23 marca 2021
18.00–20.00
online

Dlaczego warto wziąć udział?

Ustawa z 22 listopada 2013 r. reguluje postępowanie wobec osób po odbyciu kary więzienia cierpiących na zaburzenia psychiczne i stwarzających zagrożenie dla życia czy zdrowia innych. Przepisy tego aktu prawnego dały podstawę do stworzenia Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Sąd może uznać osadzonego za niebezpiecznego dla społeczeństwa na podstawie opinii biegłych psychologów, seksuologów i psychiatrów. Na odpowiednie zaopiniowanie czeka się niekiedy bardzo długo. KOZZD z powodu przeludnienia nie przyjmuje więcej osób, a te, które zostały tam umieszczone w trybie zabezpieczenia cywilnego, nie powinny tam przebywać. Uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 9 marca 2021 r. (III CZP 89/19) przesądziła, że jest to niedopuszczalna podstawa prawna.

Więcej informacji, szczegółowy program i zapisy »

Kanały

Zobacz także

strefa psyche strefa designu strefa zarzadzania strefa kultur logostrefa kultur logo