strefa PRAWA logo4

logo uswps nazwa 3

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej - kryzys humanitarny i prawny (webinar)

Jakie standardy praw człowieka i prawa międzynarodowego powinny mieć zastosowanie do oceny postępowania władz polskich? Jaką rolę mogą odgrywać organizacje pozarządowe w zakresie pomocy osobom przekraczającym granicę? Jaka jest rola organizacji międzynarodowych i Unii Europejskiej w zakresie rozwiązywania problemów humanitarnych na granicy? Czy polskie społeczeństwo wyciągnie lekcję z dramatycznej sytuacji na granicy? Jak należy ocenić dotychczasowe zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego? Jak długo może być utrzymywany stan parawyjątkowy w 3-kilometrowym pasie przygranicznym? Na te pytania odpowiedzą gościnie spotkania: dr hab. Dorota Pudzianowska, z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, była współpracowniczka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; mec. Joanna Subko, prawniczka w Urzędzie Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców oraz Anna Dąbrowska, działaczka społeczna, prezeska stowarzyszenia stanowiącego część Grupy Granica. Spotkanie poprowadzi prof. Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich, obecny dziekan Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS.

Spotkanie jest realizowane na żywo – każdy może zadawać pytania! Udział jest bezpłatny.

1 lutego 2022 r.
18.00–19.00
online

Goście

Anna Wyrozumska

dr hab. Dorota Pudzianowska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – była współpracowniczka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, adwokatka w kancelarii Dentons, specjalistka z zakresu tematyki obywatelstwa, praw cudzoziemców i osób bezpaństwowych

mec. Joanna Subko – prawniczka w Urzędzie Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, wieloletnia współpracowniczka Zespołu ds. Równego Traktowania w Biurze RPO.

Anna Wyrozumska

Anna Dąbrowska – działaczka społeczna, prezeska Stowarzyszenia Homo Faber, które stanowi część Grupy Granica, zaangażowanej w pomoc na rzecz migrantów i uchodźców na granicy polsko-białoruskiej.

Prowadzący

258 adam bodnar

dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS – były Rzecznik Praw Obywatelskich, obecny dziekan Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS. Prawnik i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, w latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi, m.in. z Fundacją Panoptykon (przewodniczący Rady Fundacji), ClientEarth Polska (członek rady programowej), Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy (współzałożyciel oraz członek zarządu). Był także członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Fundacji Batorego oraz zespołu redakcji kulturaliberalna.pl. Jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu prawa.

Kontakt

Marta Brzezińska
e-mail: [email protected]

Kanały

Zobacz także

strefa psyche strefa designu strefa zarzadzania strefa kultur logostrefa kultur logo