strefa PRAWA logo4

logo uswps nazwa 3

Obywatele Ukrainy w Polsce: uchodźcy, procedury, obowiązki władz polskich (webinar)

Gdy w Ukrainie rozpętała się wojna, Polska zareagowała niemal natychmiastowo. Procedury związane z wjazdem do naszego kraju zostały możliwie najbardziej uproszczone, a na granicy powstały pomocowe punkty recepcyjne. Osoby uciekające przed konfliktem zbrojnym znajdują schronienie w Polsce i najczęściej otrzymują status uchodźcy. Jakie prawa zapewnia ten status? Czy może być uzyskiwany automatycznie po przekroczeniu granicy? Jakie procedury obowiązują podczas uzyskiwania pozwolenia na pobyt stały i czasowy? Czy możliwe jest, by obywatele Ukrainy i Unii Europejskiej posiadali na terytorium Polski jednakowe prawa? Jaką politykę względem uchodźców stosuje Polska i Unia Europejska? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą goście spotkania dyrektor Marcin Sośniak, pracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz adwokat Urszula Skonecka, współpracowniczka Amnesty International i Fundacji Centrum Badań Migracyjnych. Spotkanie poprowadzi prof. Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich, obecny dziekan Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS.

Spotkanie będzie realizowane na żywo – każdy może zadawać pytania! Udział jest bezpłatny.

2 marca 2022 r.
17.00–18.30
online

Goście

Anna Wyrozumska

mec. Urszula Skonecka - adwokat, współpracowniczka organizacji pozarządowych (Amnesty International, Fundacja Centrum Badań Migracyjnych), uczestniczka studiów doktorskich w Instytucie Prawa Uniwersytetu SWPS, specjalistka z zakresu praw migrantów i uchodźców.

Anna Wyrozumska

dyrektor Marcin Sośniak - prawnik, od 2004 r. pracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, zastępca dyrektora Zespołu ds. Równego Traktowania. Współprzewodniczący Komisji Ekspertów ds. Migracji działającej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Zawodowo zajmuje się problematyką ochrony praw cudzoziemców, praw mniejszości narodowych i etnicznych, prawem antydyskryminacyjnym oraz przeciwdziałaniem przestępczości motywowanej nienawiścią. Prowadził zajęcia z prawa antydyskryminacyjnego oraz praw mniejszości narodowych i etnicznych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, a także z praw człowieka cudzoziemców na Uniwersytecie Warszawskim.

Prowadzący

258 adam bodnar

dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS – były Rzecznik Praw Obywatelskich, obecny dziekan Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS. Prawnik i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, w latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi, m.in. z Fundacją Panoptykon (przewodniczący Rady Fundacji), ClientEarth Polska (członek rady programowej), Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy (współzałożyciel oraz członek zarządu). Był także członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Fundacji Batorego oraz zespołu redakcji kulturaliberalna.pl. Jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu prawa.

Kontakt

Marta Brzezińska
e-mail: [email protected]

Kanały

Zobacz także

strefa psyche strefa designu strefa zarzadzania strefa kultur logostrefa kultur logo