strefa PRAWA logo4

logo uswps nazwa 3

Psychiatria sądowa - perspektywa psychologiczna, psychiatryczna i prawnicza (webinar)

aru

Psychiatria sądowa obejmuje zagadnienia łączące ze sobą prawo, psychiatrię i psychologię. To, w jaki sposób traktuje się chorych i zaburzonych psychicznie sprawców przestępstw jest bardzo ważne. Celem opieki psychiatrycznej jest umożliwienie pacjentowi powrotu do niezależnego życia. Kluczowa jest maksymalna redukcja objawów choroby, wzrost aktywności i możliwość realizacji ról społecznych. Czy polskie oddziały psychiatrii sądowej spełniają te warunki? Jak funkcjonują tego typu ośrodki i jakie warunki w nich panują? Kto trafia do zakładów psychiatrycznych? Czy możliwe jest leczenie bez pobytu w zamkniętym ośrodku? Dlaczego terapia bez izolacji jest tak trudna? W jaki sposób wykorzystuje się HCRv3 i SAPROF w opiniowaniu pacjentów oddziałów psychiatrii sądowej? Jakie wzorce w funkcjonowaniu oddziałów psychiatrii sądowej warto zaczerpnąć z praktyki innych państw? Na te pytania odpowiedzą gościnie spotkania: dr Małgorzata Pyrcak-Górowska - adwokatka i ekspertka Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego, Agnieszka Welento-Nowacka - biegła psychiatrka, ordynatorka zakładu psychiatrycznego o podstawowym zabezpieczeniu oraz dr Marlena Banasik - psycholożka i adiunktka badawcza na Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Webinar poprowadzi dr Ewa Dawidziuk, prawniczka, prodziekanka ds. studenckich na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, dyrektorka zespołu do spraw wykonywania kar w Biurze RPO.

Spotkanie będzie realizowane na żywo – każdy może zadawać pytania! Udział jest bezpłatny.

22 marca 2022 r.
18.00–19.20
online

Goście

258 adam bodnar

dr Małgorzata Pyrcak-Górowska – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego, Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego WPiA UJ, ekspert Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego, adwokat. W swojej pracy naukowej zajmuje się problematyką szeroko rozumianych środków zabezpieczających, w tym również terapii uzależnień oraz środków orzekanych na gruncie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób i pozycją osób z zaburzeniami psychicznymi w procesie karnym. Autorka monografii dotyczącej detencji psychiatrycznej osoby niepoczytalnej, współautorska krakowskiego komentarza do kodeksu karnego w zakresie przepisów dotyczących środków zabezpieczających, autorka komentarza do przepisów dotyczących środków leczniczych wobec osób uzależnionych na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Redaktor i współautorka książki „Środki zabezpieczające. Ujęcie systemowe” (KIPK, 2021), w ramach której omówiono m.in. wyniki badań aktowych dotyczących stosowania szeroko rozumianych środków zabezpieczających opartych na danych z łącznie ok. 1200 spraw.

258 adam bodnar

dr Marlena Banasik – psycholog, absolwentka Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt badawczy na Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Katowicach. W swojej pracy badawczej zajmuje się zagadnieniami z pogranicza psychologii klinicznej i psychologii sądowej. W obszarze jej zainteresowań leży zwłaszcza problematyka zaburzeń osobowości (w tym psychopatii), uzależnień oraz uwarunkowań przestępczości i oceny ryzyka przemocy. Aktualnie zajmuje się realizacją projektu pt. „Rola czynników ryzyka i czynników ochronnych w ocenianiu i monitorowaniu prawdopodobieństwa popełnienia czynu zabronionego u sprawców objętych izolacyjnym systemem środków leczniczo-zabezpieczających oraz odbywających karę pozbawienia wolności”.

Anna Wyrozumska

Agnieszka Welento-Nowacka – biegły psychiatra, ordynator zakładu psychiatrycznego o podstawowym zabezpieczeniu, promująca narzędzia HCRv3 i SAPROF w opiniowaniu biegłych psychiatrów, jako ekspert zewnętrzny dwukrotnie brała udział w wykonaniu ekspertyzy dotyczącej warunków panujących w KOZZD w ramach wizytacji KMPT.

Prowadząca

258 adam bodnar

dr Ewa Dawidziuk – prawniczka, naukowo zajmuje się prawem karnym wykonawczym, funkcjonowaniem różnego rodzaju miejsc pozbawienia wolności (placówki dla nieletnich, KOZZD, oddziały psychiatrii sądowej, jednostki penitencjarne). Od 2007 r. pracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, w tym od 2015 r. dyrektor Zespołu do spraw wykonywania kar. W latach 2016–2020 koordynator i członek Zespołu ekspertów do spraw alimentów. W 2013 r. została opublikowana jej praca doktorska pt. Traktowanie osób pozbawionych wolności we współczesnej Polsce na tle standardów międzynarodowych. Aktualnie prowadzi badania dotyczące osób w stanie paliatywnym przebywających w jednostkach penitencjarnych. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia w module „Prawa osób pozbawionych wolności”, a także dotyczące orzecznictwa ETPC odnoszącego się do osób pozbawionych wolności, implementacji wyroków ETPC (wymiar instytucjonalny) i aktualnych zmian w prawie. Jest opiekunem naukowym Studenckiego Koła Naukowego Penitencjarnego Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Kontakt

Marta Brzezińska
e-mail: [email protected]

Kanały

Zobacz także

strefa psyche strefa designu strefa zarzadzania strefa kultur logostrefa kultur logo