strefa PRAWA logo4

logo uswps nazwa 3

Proces inwestycyjny w świetle prawa - od ochrony środowiska po budowę (webinar)

Proces inwestycyjny składa się z wielu działań, których efektem ma być realizacja i ukończenie budowy lub modernizacji. Podczas tworzenia nowych obiektów dochodzi do przenikania się wielu przepisów prawa. To sprawia, że każda inwestycja niezależnie od jej rozmiarów jest wyzwaniem dla osoby inwestującej. Czy wobec tego możliwe jest wyodrębnienie wśród przepisów prawa zadań stojących przed inwestorem? Jakie problemy najczęściej spotyka się na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego? Jaką rolę w procesie inwestycyjnym odgrywają konflikty sąsiedzkie? Na te i wiele innych pytań odpowie dr Jan Szuma, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Spotkanie poprowadzi dr Tomasz Lewandowski, prodziekan ds. dydaktycznych na poznańskim wydziale Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS.

Spotkanie będzie realizowane na żywo – każdy może zadawać pytania! Udział jest bezpłatny.

29 kwietnia 2022 r.
16.00–17.00
online

 

Gość

Dr Jan Szuma

dr Jan Szuma – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, specjalista z zakresu prawa ochrony środowiska i procesu inwestycyjnego. Na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa europejskiego gospodarczego i finansowego, prawa podatkowego oraz prawa rzeczowego. Jest pełnomocnikiem dziekana ds. praktyk. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół administracyjnoprawnych problemów procesu inwestycyjnego, zwłaszcza dotyczących korzystania ze środowiska. Znaczną część badań skupia także na kwestii udziału społeczeństwa w postępowaniach środowiskowych. Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym monografii polskich i zagranicznych, w których podjęte zostały aktualne problemy prawne dotyczące prawa ochrony środowiska, a także prawa administracyjnego np.: „Stacje bazowe telefonii komórkowej jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko (PPOŚ 2011, nr 1, s. 33-65)” oraz „Dopuszczalność ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla istniejącej inwestycji w orzecznictwie sądów administracyjnych (PPOŚ 2011, nr 3, s. 9-26)”.

Prowadzący

Mateusz Antczak

dr Tomasz Lewandowski – adwokat, prodziekan ds. dydaktycznych na kierunku Prawo Uniwersytetu SWPS, specjalista w zakresie ochrony danych osobowych. Zajmuje się prawem międzynarodowym publicznym, prawem ochrony danych osobowych, międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych oraz filozofią prawa międzynarodowego. Zawodowo związany z jedną z największych kancelarii prawniczych w Polsce, SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k., gdzie świadczy pomoc prawną w zakresie ochrony danych osobowych. W 2017 r. otrzymał nagrodę specjalną w konkursie Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2017 organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną i Wolters Kluwer Polska, którego celem jest wyłonienie młodych prawników, wyróżniających się w pracy zawodowej i postawą społeczną. Na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z prawa międzynarodowego publicznego, instytucjonalnego prawa UE oraz prawa ochrony danych osobowych.

Kontakt

Marta Brzezińska
e-mail: [email protected]

Kanały

Zobacz także

strefa psyche strefa designu strefa zarzadzania strefa kultur logostrefa kultur logo