strefa PRAWA logo4

logo uswps nazwa 3

Zastosowanie legal design do upowszechniania wśród pracowników wiedzy o prawie pracy (webinar)

Prawo pracy to zbiór przepisów, które regulują prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Ze względu na faktyczną nierówność pozycji stron stosunku pracy, ustawodawca zabezpiecza interesy pracowników przez ustalanie w formie odpowiednich przepisów maksymalnych obowiązków lub minimalnych uprawnień. Budowanie z pracownikami relacji opartych o faktyczną wiedzę o prawie pracy i zaufanie przynosi firmom w dłuższym okresie wiele korzyści. Dlatego tak ważne jest, aby przepisy prawa pracy były dobrze znane zarówno pracodawcom, jak i pracownikom.

Czy pracownicy mają wiedzę o prawie pracy? Jakie są postawy i opinie dotyczące przestrzegania prawa pracy przez polskich pracodawców? Czym jest legal design i jakie korzyści może przynieść firmom w komunikacji z pracownikami, klientami i innymi podmiotami? A także co na jednym wydziale robi prawnik i projektant?

Na te i wiele innych pytań odpowiedzą dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska, oraz dr hab. Mariusz WszołekWydziału Prawa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Spotkanie poprowadzi Robert Głowacki, radca prawny, założyciel Upper Case, prawnik z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem i wykładowca Uniwersytetu SWPS.

Spotkanie będzie realizowane na żywo – każdy może zadawać pytania. Udział jest bezpłatny.

8 grudnia 2022 r.
16.00–17.00
online

 

Gościni

dr Joanna Roszak

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Monika Lewandowicz-Machnikowska - prawnik, specjalizuje się w prawie pracy i prawie zabezpieczenia społecznego. Jest autorką monografii „Klauzula konkurencyjna w kodeksie pracy” oraz „Regulacja prawna socjalnego wsparcia dla osób o niskich dochodach”, a ponadto artykułów, rozdziałów w pracach zbiorowych oraz glos do orzeczeń Sądu Najwyższego. We wrocławskiej filii Uniwersytetu SWPS pełni funkcję dziekana Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej. Jest również radcą prawnym, od lat pełni funkcję nieetatowego członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu.

Gość

Kamila Lewandowska

dr hab. Mariusz Wszołek - komunikolog zajmujący się głównie algorytmizacją procesów projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem communication design i design thinking. Na co dzień pracuje w Katedrze Grafiki Uniwersytetu SWPS i w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Redaktor serii wydawniczej Communication Design oraz autor książek i artykułów z zakresu reklamy, pracy projektowej i zrównoważonego projektowania. Zainteresowania naukowe w głównej mierze dotyczą zrównoważonego projektowania (transformation design), designu opakowań i communication design. Ostatnio poświęca się zagadnieniom związanym z legal design.

Prowadzący

Robert Głowacki

Robert Głowacki – radca prawny, założyciel Upper Case, prawnik z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem, czynny doradca restrukturyzacyjny i wykładowca akademicki na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Posiada bogatą praktykę procesową. Występował w licznych sprawach dotyczących przedsiębiorców oraz osób fizycznych, nierzadko przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Reprezentował klientów w sporach korporacyjnych zakończonych sukcesem. Doradzał przy transakcjach dotyczących majątku lub udziałów i akcji, w tym takich notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Stworzył dziesiątki podmiotów gospodarczych, przekształcił, połączył wiele z nich. Zajmuje się także likwidacją spółek. Uczestniczył i uczestniczy jako syndyk lub nadzorca w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Na Uniwersytecie SWPS w Warszawie wykłada prawo handlowe, upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Kontakt

Marta Brzezińska
e-mail: [email protected]

Kanały

Zobacz także

strefa psyche strefa designu strefa zarzadzania strefa kultur logostrefa kultur logo