strefa PRAWA logo4

logo uswps nazwa 3

Wybory i referendum - o czym obywatel powinien wiedzieć? (webinar)

Na 15 października 2023 r. zaplanowano jednocześnie wybory parlamentarne, do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum. Zarówno wspólny termin tych obywatelskich aktywności jak i treść pytań referendalnych od początku wzbudziły wiele kontrowersji. Pojawiły się wątpliwości dotyczące samej organizacji wyborów połączonych z referendum, ich przebiegu oraz liczenia głosów, a także – obecności mężów zaufania w lokalach wyborczych.

Nasi eksperci poruszą te kwestie podczas webinaru. Politolog, radca, prawny, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego i administracyjnego prof. dr hab. Marek Chmaj w rozmowie z prawnikiem Aleksandrem Hyżorkiem, odpowiedzą m.in. na pytania: Jak w Polsce wygląda system liczenia głosów i czy oddanie głosu na konkretnego kandydata ma znaczenie? Czy osoba mająca więcej głosów, ale znajdująca się na dalszym miejscu na liście, niż tzw. jedynka może dostać się do Sejmu? Czym różni się głosowanie na kandydatów do Sejmu i do Senatu? Jak wyglądają listy wyborcze? Na czym polega instytucja „męża zaufania” w lokalach wyborczych? Jakie są zasady prawa wyborczego? Czy można oddać głos w wyborach, a odmówić oddania głosu w referendum? Jak wygląda procedura stwierdzania ważności wyborów?

Spotkanie będzie realizowane na żywo – każdy może zadawać pytania. Udział jest bezpłatny.

3 października 2023 r.
17.00–18.00
online
Oglądaj na żywo

 

Gość

prof. dr hab. Marek Chmaj

prof. dr hab. Marek Chmaj – prawnik, politolog, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego i administracyjnego. Radca prawny. Partner zarządzający w kancelarii radcowskiej Chmaj i Wspólnicy. Jest arbitrem Sądu Polubownego działającego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji książkowych, ponad dwustu artykułów, wielu projektów ustaw, nowelizacji oraz opinii prawnych na zlecenie Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta RP i ministerstw. Wieloletni ekspert Instytutu Spraw Publicznych, sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, senackiej Komisji Ustawodawczej oraz senackiej stałej Podkomisji do Spraw Zmian w Konstytucji. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej oraz za osiągnięcia w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa. Wykładał na uniwersytetach krajowych i zagranicznych, m.in. w Sewilli, Bari, Barcelonie i Rydze. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz prawa konstytucyjnego.

Prowadzący

Aleksander Hyżorek

Aleksander Hyżorek – prawnik, nauczyciel akademicki w Katedrze Prawa Publicznego i Teorii Prawa na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS. Naukowo zajmuje się prawem i postępowaniem administracyjnym oraz prawnymi aspektami rynku nieruchomości. Analizuje proces uzyskiwania decyzji administracyjnych, stosunek organów administracji publicznej do obywateli i przedsiębiorców, zaskarżalność aktów administracyjnych do sądu administracyjnego oraz formy i sposoby działania administracji publicznej. Pracę magisterską pt. „Prawo do sądu a uzasadnianie orzeczeń sądowych – studium konstytucyjnoprawne” obronił pod opieką i kierunkiem prof. Adama Bodnara. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego oraz prawa rynku nieruchomości. Studentów szkoli także w obszarze umiejętności miękkich istotnych z punktu widzenia pracy prawnika.

Kontakt

Marta Brzezińska
e-mail: [email protected]

Kanały

Zobacz także

strefa psyche strefa designu strefa zarzadzania strefa kultur logostrefa kultur logo