strefa PRAWA logo4

logo uswps nazwa 3

Po co prawnikom nowe technologie? (webinar)

Truizmem byłoby powiedzieć, że obszar nowych technologii jest niezwykle dynamiczny i wiąże się z ciągłymi zmianami, w tym tymi prawnymi.

Nowe technologie, to coraz częściej używane w świecie prawniczym pojęcie, które dla niektórych nadal bywa zagadkowe. Postęp technologiczny, dostęp do elektronicznych systemów informacji prawnych, optymalizacja pracy prawnika z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, ale także dbałość o to, aby rozwój nowych technologii następował zgodnie z prawem, to jedne z największych wyzwań.

Uwzględniając skalę tych działań należy zadań sobie pytanie, czy nauka przyszłych prawników nowych technologii powinna być obowiązkową częścią ich edukacji? Czy czasami nie jest to już zagadnienie na tyle techniczne, że jednak nie powinno być częścią programów studiów na kierunku prawo? Czy cyberbezpieczeństwo jest ważnym elementem, który podczas takich studiów powinien być poruszany?

Na te i wiele innych pytań odpowiadać będzie radca prawny dr Paweł Kowalski, wykładowca Uniwersytetu SWPS w rozmowie z prawnikiem Aleksandrem Hyżorkiem

19 czerwca 2024 r.
16.00–17.00
online

 

Gość

dr Paweł Kowalski

dr Paweł Kowalski – doktor nauk prawnych, aktywny radca prawny od 2014 r., specjalista w dziedzinie prawa. Skupia się na prawie Unii Europejskiej, prawie medycznym, prawie międzynarodowym oraz prawie nowych technologii. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane ze współpracą Polski z Unią Europejską, ochroną praw człowieka (w tym kwestią migrantów), etyką i odpowiedzialnością za błędy medyczne. Od 2020 r. jest członkiem Komisji Prawa Międzynarodowego OIRP w Warszawie, zaangażowanym w rozwój i promocję prawa międzynarodowego. W dorobku naukowym ma publikacje z dziedziny prawa medycznego, praw człowieka oraz prawa Unii Europejskiej. W swoich pracach często odwołuje się do technologii GPT-4, podkreślając jej potencjał w kontekście prawa. W pracy dydaktycznej stosuje innowacyjne podejście, łącząc tradycyjne metody z nowoczesnymi technologiami, takimi jak GPT-4. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z prawa Unii Europejskiej, prawa medycznego oraz rozwijania umiejętności akademickich studentów prawa. Jest znany z praktycznego podejścia do nauczania, łączącego teorię z praktyką.

Prowadzący

Aleksander Hyżorek

Aleksander Hyżorek – prawnik, nauczyciel akademicki w Katedrze Prawa Publicznego i Teorii Prawa na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS. Naukowo zajmuje się prawem i postępowaniem administracyjnym oraz prawnymi aspektami rynku nieruchomości. Analizuje proces uzyskiwania decyzji administracyjnych, stosunek organów administracji publicznej do obywateli i przedsiębiorców, zaskarżalność aktów administracyjnych do sądu administracyjnego oraz formy i sposoby działania administracji publicznej. Pracę magisterską pt. „Prawo do sądu a uzasadnianie orzeczeń sądowych – studium konstytucyjnoprawne” obronił pod opieką i kierunkiem prof. Adama Bodnara. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego oraz prawa rynku nieruchomości. Studentów szkoli także w obszarze umiejętności miękkich istotnych z punktu widzenia pracy prawnika.

Kontakt

Marta Brzezińska
e-mail: [email protected]

Kanały

Zobacz także

strefa psyche strefa designu strefa zarzadzania strefa kultur logostrefa kultur logo