W Polsce dominuje tradycyjny, przeteoretyzowany model uczenia zarządzania, który nie odpowiada wymogom współczesności i nadchodzącym wyzwaniom środowiska pracy. Na Uniwersytecie SWPS proponujemy nowoczesny, unikatowy program łączący wiedzę ekonomiczną i projektową z psychologią. Zapraszamy na studia w języku polskim i w języku angielskim.

Czego uczymy?

We współpracy z przedstawicielami biznesu przygotowaliśmy nowy model kształcenia menedżerów – liderów zmian, którzy wiedzą, jak osiągać ambitne cele i są przygotowani do tworzenia nowatorskich przedsięwzięć biznesowych.

Dlaczego zarządzanie na Uniwersytecie SWPS?

Dynamicznie zmieniające się otoczenie biznesowe wymaga od menedżerów nowego podejścia do człowieka w organizacji. Dlatego nasze programy obejmują nie tylko najnowszą wiedzę z zakresu zarządzania, lecz także z psychologii. Podczas warsztatów z ekspertami rozwijamy umiejętności skutecznego lidera, takie jak rozumienie mechanizmów zachowań, budowanie relacji w zespole czy zarządzanie kompetencjami.

Studenci uczestniczą w spotkaniach z praktykami biznesu renomowanych organizacji. Wykonują projekty dla firm zewnętrznych, projektują start-upy i prowadzą przedsięwzięcia o charakterze konsultingowym. Przygotowują rekomendacje rozwiązań możliwych do wdrożenia i tworzą swoje profesjonalne portfolio.

Uczymy metodą active learning, czyli poprzez działanie, doświadczanie, eksperymentowanie. Zajęcia prowadzimy w formie warsztatów, studiów przypadków, dyskusji, debat, symulacji. Rozwijamy w studentach poczucie sprawczości i wiarę we własne możliwości, dzięki czemu mogą pozytywnie wpływać na społeczeństwo.

Nasze zarządzanie jako jedyne w Polsce i Europie kontynentalnej posiada prestiżowy certyfikat Journey to Changemaker Certificate, przyznawany przez międzynarodową fundację ASHOKA.

Co po studiach?

Nasi absolwenci mają wiedzę, która pozwala im skutecznie wspierać organizacje w modyfikacji modeli biznesowych i dostosowywaniu zarządzania firmą do globalnych trendów. Szybko odnajdują się na rynku pracy – znajdują zatrudnienie jako menedżerowie wyższego i niższego szczebla, specjaliści ds. rekrutacji w dzialach HR, analitycy finansowi, konsultanci, inwestorzy, specjaliści zarządzania zasobami ludzkimi.

W ofercie studiów z obszaru zarządzania znajdują się również:

Prowadzimy również kilkadziesiąt kierunków studiów podyplomowych z obszaru zarządzania realizowanych w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i Sopocie, m.in. Creative Leadership, Job Coaching, Executive MBA, Akademia Trenerów Biznesu, Master Class of Management czy Zarządzanie innowacją.

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa psyche logo 05 logo white kopia logo white kopia