W Polsce dominuje tradycyjny, przeteoretyzowany model uczenia zarządzania, który nie odpowiada wymogom współczesności i nadchodzącym wyzwaniom środowiska pracy. Na Uniwersytecie SWPS proponujemy nowoczesny, unikatowy program łączący wiedzę ekonomiczną i projektową z psychologią. Zapraszamy na studia w języku polskim i w języku angielskim.

Czego uczymy?

We współpracy z przedstawicielami biznesu przygotowaliśmy nowy model kształcenia menedżerów – liderów zmian, którzy wiedzą, jak osiągać ambitne cele i są przygotowani do tworzenia nowatorskich przedsięwzięć biznesowych.

Dlaczego zarządzanie na Uniwersytecie SWPS?

Dynamicznie zmieniające się otoczenie biznesowe wymaga od menedżerów nowego podejścia do człowieka w organizacji. Dlatego nasze programy obejmują nie tylko najnowszą wiedzę z zakresu zarządzania, lecz także z psychologii. Podczas warsztatów z ekspertami rozwijamy umiejętności skutecznego lidera, takie jak rozumienie mechanizmów zachowań, budowanie relacji w zespole czy zarządzanie kompetencjami.

Studenci uczestniczą w spotkaniach z praktykami biznesu renomowanych organizacji. Wykonują projekty dla firm zewnętrznych, projektują start-upy i prowadzą przedsięwzięcia o charakterze konsultingowym. Przygotowują rekomendacje rozwiązań możliwych do wdrożenia i tworzą swoje profesjonalne portfolio.

Uczymy metodą active learning, czyli poprzez działanie, doświadczanie, eksperymentowanie. Zajęcia prowadzimy w formie warsztatów, studiów przypadków, dyskusji, debat, symulacji. Rozwijamy w studentach poczucie sprawczości i wiarę we własne możliwości, dzięki czemu mogą pozytywnie wpływać na społeczeństwo.

Nasze zarządzanie jako jedyne w Polsce i Europie kontynentalnej posiada prestiżowy certyfikat Journey to Changemaker Certificate, przyznawany przez międzynarodową fundację ASHOKA.

Co po studiach?

Nasi absolwenci mają wiedzę, która pozwala im skutecznie wspierać organizacje w modyfikacji modeli biznesowych i dostosowywaniu zarządzania firmą do globalnych trendów. Szybko odnajdują się na rynku pracy – znajdują zatrudnienie jako menedżerowie wyższego i niższego szczebla, specjaliści ds. rekrutacji w dzialach HR, analitycy finansowi, konsultanci, inwestorzy, specjaliści zarządzania zasobami ludzkimi.

W ofercie studiów z obszaru zarządzania znajdują się również:

Prowadzimy również kilkadziesiąt kierunków studiów podyplomowych z obszaru zarządzania realizowanych w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i Sopocie, m.in. Creative Leadership, Job Coaching, Executive MBA, Akademia Trenerów Biznesu, Master Class of Management czy Zarządzanie innowacją.

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa psyche logo 05 logo white kopia