Alibaba to jedna z największych na świecie platform e-handlu, chiński odpowiednik i najgroźniejszy konkurent amerykańskiego Amazona. Azjatycki gigant działa nie tylko w branży e-commerce: oprócz platform handlowych oferuje m.in. serwisy płatności online, usługi e-logistyki, e-marketingu czy wsparcia IT dla sprzedawców online. Taka „oddolna” prywatna przedsiębiorczość związana z nowymi technologiami w komunistycznym Państwie Środka jest ciekawym zjawiskiem, szczególnie w epoce amerykańsko-chińskiej wojny gospodarczej i trwającej dziś pandemii koronawirusa, powodującej globalny kryzys gospodarczy.

Na czym polega fenomen Alibaby? Jak ważne dla chińskiej gospodarki są prywatne startupy technologiczne i prywatni usługodawcy działający w sieci? Jaka jest rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju Chin? Co jest ich „bazą ekonomiczną”? Jak gigant ze Wschodu reaguje na dzisiejsze ogromne wyzwania ekonomiczne? Czy Chiny są w stanie uratować światową gospodarkę?

Podczas kolejnego webinaru cyklu ChinaTalk na te pytania odpowie prof. Ying Lowrey – ekonomistka i doradca z Tsinghua University. Spotkanie poprowadzą prof. Marcin Jacoby, kierownik Zakładu Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS, oraz dr Zbigniew Niesiobędzki, prezes Polsko Chińskiej Rady Biznesu, która jest partnerem cyklu ChinaTalk.

Rozmowa odbędzie się w języku angielskim.

Webinar jest bezpłatny, obowiązują zapisy. W czasie spotkania każdy uczestnik może zadawać pytania!

English version below.

23 listopada  / November 23
18.00 CET (GMT+1)
online
 

O cyklu „ChinaTalk”

ChinaTalk to seria spotkań z ekspertami z Polski i zagranicy zajmującymi się Chinami i Azją Wschodnią, produkowane WSPÓLNIE przez Uniwersytet SWPS i Polsko Chińską Radę Biznesu. Rozmowy prowadzą Prezes PChRB, dr Zbigniew Niesiobędzki oraz prof. Marcin Jacoby – kierownik Zakładu Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS.

ChinaTalk prezentuje najświeższą wiedzę z zakresu ekonomii, spraw społecznych, zarządzania i polityki. Goście webinarów interpretują najnowsze zjawiska i trendy w gospodarce chińskiej oraz przewidują efekty decyzji politycznych w wymiarze globalnym, regionalnym i bilateralnym, a w swych rozważaniach poruszają niezwykle ważny kontekst relacji między Chinami i Unią Europejską, w tym relacji z Polską. Opinie zaproszonych gości dostarczają cennych wskazówek przedstawicielom biznesu, analitykom oraz badaczom i studentom zainteresowanym makroekonomią oraz handlem międzynarodowym.

English version

Alibaba is one of the largest e-commerce platforms in the world. It is a Chinese equivalent of the American online retailer, Amazon - Alibaba’s strongest competitor. The Asian giant is not just a shopping platform. It also offers a variety of services, such as online payments, logistics services, e-marketing, and IT support for online businesses. Similar, grassroots technological start-ups that have been appearing in the communist China, are an interesting phenomenon, especially in the era of the China-US economic war and the ongoing coronavirus pandemic leading to a global economic crisis.

How can Alibaba phenomenon be explained? How important are private technological start-ups and private e-commerce service providers for the Chinese economy? What is the role of small and medium-sized enterprises (SMEs) in China's growth? What constitutes China's economic "backbone" during the US-China trade war and the pandemic? How does the Eastern giant react to the current huge economic challenges? Can China save the world economy?

We will pose these questions to Professor Ying Lowrey, an economist, researcher and advisor from Tsinghua University. The meeting will be hosted by Associate Professor Marcin Jacoby, Head of the Department of Asian Studies at SWPS University, and Zbigniew Niesobędzki, Ph.D., President of the Polish-Chinese Business Council - a partner of the ChinaTalk series.

The meeting will be held in English.

The meeting will be live – everyone can ask questions! Participation is free after registration.

About „ChinaTalk” series

ChinaTalk is a series of interviews with leading global experts on China and East Asia, produced jointly by the Polish Chinese Business Council (PCBC) and SWPS University. Interviews are hosted by PCBC President, Mr. Zbigniew Niesiobędzki, and Professor Marcin Jacoby, Head of the Department of Asian Studies at SWPS University.

ChinaTalk brings you the latest knowledge on the economy, social issues, management, and politics of China and East Asia. Our guest interpret the current developments and trends in the Chinese economy, and predict global, regional and bilateral outcomes of political decisions. Chinese relations with the European Union, and Poland in particular, constitute an important context of these discussions. The expert insights provide valuable input for business practitioners, analysts, as well as researchers and students interested in macroeconomics and global trade.

Guest

Lowrey

Dr. Ying Lowrey

Dr. Ying Lowrey is an Economic Professor at School of Social Sciences, Tsinghua University and Deputy Director of Tsinghua Research Center for Chinese Entrepreneurs, Senior Researcher of Tsinghua Research Institute of Innovation Development, Senior Adviser for several privately owned Chinese enterprises, and research or government institutions. Her teaching and research interests include Economics of Innovation and Entrepreneurship in the Internet and Platform Economy, Modern Microfinance Market, Business Demographics, Characteristics of Business Owners, and the Role of Free Enterprise in the Macroeconomy. She received her economics Ph.D. from Duke University, economics MA from Yale University and mathematics BA from Wuhan University. Before joining Tsinghua University in 2012, she served as senior economist at the Office of Advocacy, U.S. Small Business Administration; she taught many economic courses at George Washington University as assistant professor and San Diego State University as instructional professor. She was an assistant researcher at the Economic Institute, Chinese Academy of Social Science and assistant professor at Wuhan University. 

Hosts

258 marcin jacoby

Prof. Marcin Jacoby

Sinologist, translator, expert on socio-political processes in East Asia, particularly China and Republic of Korea. He is also Head of the Department of Asian Studies at SWPS University, where he teaches literature, art, and cultural diplomacy in China and East Asian.

Niesiobędzki

Zbigniew Niesiobędzki, Ph.D.

Economist with a career associated with investment funds. Over the years, he worked for Deloitte, and served as board member and member of supervisory boards of many companies in the telecommunications, construction, and furniture sectors. Currently, he is President of the Polish Chinese Business Council. 

Partner 

Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet

Polsko Chińska Rada Biznesu (PCRB) / Polish Chinese Business Council (PCBC)

Kontakt

Małgorzata Kowalińska
e-mail: [email protected]

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa psyche logo 05 logo white kopia logo white kopia