Chociaż zarządzenie często kojarzy się nam z szeregiem usystematyzowanych procesów i z monitorującymi je narzędziami, równie istotną rolę pełni nastawienie. Nadzieja na sukces może być źródłem motywacji do działania i wiary we własne możliwości. 

Jaką rolę w zarządzaniu odgrywa nadzieja? Co zrobić w przypadku jej wypalenia? Oraz jak wdrażać nadzieję w działaniach organizacyjnych?

Na te i wiele innych pytań odpowie psycholog dr Magdalena Łużniak-Piecha, zajmująca się badaniem czynników zwiększających efektywność funkcjonowania kultur organizacyjnych i niwelowaniem patologii organizacyjnych. Rozmowę poprowadzi dr Agnieszka Golińska z Uniwersytetu SWPS.

Spotkanie będzie realizowane na żywo – każdy może zadawać pytania! Udział jest bezpłatny.

4 kwietnia 2023 r.
17.00–18.00
online


Cykl „Zarządzać, ale jak?”

Co to znaczy skutecznie, efektywnie zarządzać? Jak rozwijać swoją organizację? Kiedy i jak powinniśmy reagować na zmiany? Jakie czynniki wpływają na zachowania zespołu? Czy można przygotować się na kryzys? Jaka strategia pozwoli nam odnieść sukces? Czym ten sukces właściwie  jest? Na te pytania szukamy odpowiedzi w cyklu Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS „Zarządzać, ale jak?”. Z naszymi gośćmi – dydaktykami, naukowcami, a także wieloletnimi praktykami zarządzania – rozmawiamy o wyzwaniach, z jakimi na co dzień mierzą się osoby zarządzające organizacjami i zespołami. W ramach naszego cyklu łączymy naukę z praktyką, starając się znaleźć odpowiedzi na najbardziej aktualne pytania pojawiające się we współczesnym zarządzaniu.

Gościni

Anna Sarnacka

dr Magdalena Łużniak-Piecha

Psycholog. Zajmuje się badaniem czynników zwiększających efektywność funkcjonowania kultur organizacyjnych i niwelowaniem patologii organizacyjnych. Bada wpływ osobowości menedżerów na kulturę organizacyjną. Zajmuje się również zaburzeniami komunikacji, zarządzaniem różnicami i zmianami w organizacjach. Prowadzi badania nad patologiami osobowości w zarządzaniu, bada organizacyjne kultury psychopatyczne, narcystyczne i histrioniczne.

W obszarze jej działalności jest także wprowadzanie i tworzenie technik gamifikacji w praktyce szkoleniowej, doradczej i badawczej. Rozwija i wdraża systemy wspierające wzrost wrażliwości międzykulturowej, zdolność do rozumienia poglądów i systemów wartości innych ludzi, komunikacji ponad granicami. Prowadzi treningi rozwoju umiejętności społecznych, warsztaty z coachingu, consulting z zakresu negocjacji i zarządzania zespołami międzynarodowymi.

Współpracuje z Uniwersytetem PUNO w Londynie i Tecnologico Monterrey w Meksyku.

Prowadząca

dr Agnieszka Golińska

dr Agnieszka Golińska

Doktor psychologii, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie. Otrzymała wyróżnienie za pracę doktorską obronioną w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk.

Prowadzi badania m.in. w zakresie zachowań organizacyjnych oraz akulturacji psychologicznej. Interesuje się losami menedżerów oraz profesjonalistów, którzy zdecydowali się na emigrację. Szczególnie bliska jest jej w tym zakresie Ameryka Łacińska, a przede wszystkim Meksyk.

Zajmuje się także tworzeniem programów ewaluacji i rozwoju kompetencji w oparciu o metodę Assessment i Development Center. Ma na koncie projekty badawcze realizowane w m.in. w Wielkiej Brytanii, Polsce oraz USA. Przez wiele lat pracowała i prowadziła również badania naukowe w Tecnologico de Monterrey w Meksyku.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z obszaru zarządzania kulturą organizacyjną, zarządzania kompetencjami, różnic międzykulturowych w biznesie oraz psychologii w zarządzaniu. Uczestniczy w projekcie ULTRAGEN. Od semestru letniego 2021/2022 pełnić będzie rolę koordynatorki kierunków Zarządzanie i Przywództwo oraz Management and Leadership I stopnia.

Termin i kontakt

4 kwietnia 2023 r., godz. 17.00–18.00
online

Marta Brzezińska
e-mail: [email protected]

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa psyche logo 05 logo white kopia logo white kopia