Współpraca między światem akademickim a biznesem jest kluczowa szczególnie dziś, gdy galopujący rozwój domaga się równowagi na poziomie gospodarczym, społecznym czy kulturowym. Inaczej mówiąc – wymaga troski o to, by mądrze i skutecznie wpływać na kształt współczesnego świata.

Właśnie ten cel połączył w działaniach: PwC – globalną organizację doradczą (z zakresu biznesu, technologii, kwestii podatkowo-prawnych i audytu) z naszym uniwersytetem w ramach wspólnie zrealizowanego programu rozwojowego dla grupy Talentów PwC.  

PwC jako społeczność ekspertów stawia na wartości, odnosząc się nie tylko do tego, „co robić”, ale także – „jak robić”. Dlatego też, wspiera swoich klientów w budowaniu zaufania oraz osiąganiu celów biznesowych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, łącząc innowacje technologiczne z kapitałem ludzkim – wiedzą i kompetencjami ekspertów. Z kolei Uniwersytet SWPS jako uczelnia niepubliczna istnieje po to, by poprzez edukację, naukę, sztukę i działalność publiczną służyć człowiekowi, społeczeństwu i środowisku.

W Strefie Zarządzania Uniwersytetu SWPS pragniemy podzielić się efektami wspólnych działań. Podczas spotkania – Jak skutecznie podnosić kompetencje managerskie?, nasze ekspertki omówią efekty współpracy w ramach programu rozwojowego dla grupy Talentów PwC. Odwołają się do sukcesów i wspólnie osiągniętych celów, podsumowując korzyści płynące z implementacji form akademickich do programów rozwojowych. Przeanalizują w jaki sposób Wydział Nauk Społecznych wspiera rozwój umiejętności społecznych i przywódczych, które są kluczowe w biznesie. Odpowiedzą także na tytułowe pytanie – jak skutecznie wzmacniać managerów w radzeniu sobie z wyzwaniami jutra? Webinar poprowadzi Karolina Wójcik – Dyrektorka Zarządzająca spółką celową Uniwersytetu SWPS – SWPS Innowacje, a jej gościniami będą: psycholożka i specjalistka ds. organizacji i zarządzania dr hab. Katarzyna Januszkiewicz, prof. USWPS oraz Head of Learning and Development, Senior Manager – Karina Kosznik.

Spotkanie będzie realizowane na żywo – każdy może zadawać pytania. Obowiązują zapisy.

27 maja 2024 r.
13.00–14.00

Ekspertka

dr hab. Katarzyna Januszkiewicz, prof. USWPS

dr hab. Katarzyna Januszkiewicz, prof. USWPS

Psycholożka i specjalistka ds. organizacji i zarządzania. Prowadzi badania w ramach subdyscypliny – zachowania organizacyjne, m.in. w obszarze zmiany zachowań ludzkich w organizacji oraz metodologii badania społecznych aspektów zarządzania. W swojej pracy stosuje podejście interdyscyplinarne, wykorzystując nie tylko wiedzę z innych dyscyplin nauki, ale również adaptując i rozwijając ich metody na gruncie zarządzania. Autorka ponad 50 publikacji naukowych. Brała udział w kilkunastu projektach naukowo-badawczych zarówno krajowych jak i międzynarodowych.  W latach 2014–2016 kierowała zespołem realizującym projekt pt. „Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych (WAZO). Metodyka i narzędzie pomiaru" (konkurs OPUS, Narodowe Centrum Nauki), którego efektem jest opracowanie autorskiej koncepcji analizy relacji między rozwiązaniami organizacyjnymi, a zachowaniami pracowników.  Wielokrotnie nagradzana za działalność naukową oraz prace na rzecz rozwoju uczelni i dydaktyki. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia Organizational behaviour, cultural differences in business context, podejmowanie decyzji w warunkach niepewności.

Ekspertka

Karina Kosznik

Karina Kosznik

Head of Learning and Development, Senior Manager. Psychologię na KUL-u ukończyła w 2007 roku, w tym czasie zdobywając także doświadczenie w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W 2008 roku rozpoczęła, a w 2012 ukończyła, szkołę psychoterapii INTRA w nurcie humanistycznym; z tych doświadczeń czerpie do dziś zarówno jako psychoterapeutka, jak i coach dla biznesu. W 2010 roku rozpoczęła pracę w branży HR, w globalnej firmie logistycznej UPS, gdzie miała możliwość rozwijać kompetencje i próbować różnych ról w strukturach polskich, a później także – międzynarodowych. Od HR-u, poprzez core business, trafiła do działów sprzedaży. Tak szerokie doświadczenie i zestaw kompetencji pozwolił jej na pójście dalej.  Kolejnym krokiem było PwC, w którym działa do dzisiaj. Związana z HC, odpowiada za dział Learning and Development, co daje jej zarówno możliwość rozwoju osobistego, jak i wspierania zespołu, współtworzenia strategii rozwoju i jej realizacji.

Prowadząca

Karolina Wójcik

Karolina Wójcik

Dyrektorka Zarządzająca spółką celową Uniwersytetu SWPS – SWPS Innowacje, która prowadzi działalność konsultingową, badawczą i szkoleniową na rzecz biznesu oraz sektora publicznego. Doradczyni Prezesa Zarządu Pracodawców RP. Członkini Rady do spraw Kobiet na Rynku Pracy przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Psycholożka, badaczka i trenerka biznesu. 

Termin i miejsce

27 maja 2024 r. 
godz. 13.00–14.00, online

Kontakt

Marta Brzezińska
e-mail: [email protected]

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa psyche logo 05 logo white kopia logo white kopia