Jeszcze w latach 50. ubiegłego wieku leczenie chorych na schizofrenię polegało na izolowaniu ich od otoczenia. Postrzegano ich jako niebezpiecznych, nieprzewidywalnych, z rozdwojoną jaźnią. Dziś wiemy, że dzięki leczeniu chorzy na schizofrenię mogą normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o schizofrenii – chorobie, która według szacunków WHO dotyka 21 milionów osób na świecie? Jak można ją leczyć? I czy można ją wyleczyć? – wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Agata Szulc.

Schizofrenia pustoszy życie chorych i ich rodzin. Nierzadko ich stygmatyzuje, bo powszechnie uważa się, że zaburzenia psychiczne „to coś dziwnego”, czego należy się bać. Irracjonalność bierze górę nad faktami, które potwierdzają, że schizofrenia jest chorobą przewlekłą, z kręgu zaburzeń psychotycznych.

Schizofrenia występuje u 1 proc. populacji i dotyka głównie osób przed 30. rokiem życia. U chorego występują objawy psychotyczne, np. urojenia i omamy, apatia, izolacja społeczna oraz zaburzenia funkcji poznawczych. Objawy schizofrenii można leczyć zarówno przy pomocy leków przeciwpsychotycznych, jak i stosując psychoterapię, terapię rodzinną i rehabilitację. Dzięki temu chorzy mogą normalnie funkcjonować w społeczeństwie.

 

Prelegentka

prof. dr hab. n. med. Agata Szulc – specjalista psychiatra. Po uzyskaniu tytułu doktora habilitowanego w roku 2008 objęła funkcję kierownika Kliniki Psychiatrii UMB. W roku 2013 odebrała nominację profesorską z rąk Prezydenta RP. Główny obszar zainteresowań prof. Szulc obejmuje badania neuroobrazowe, przede wszystkim spektroskopię rezonansu magnetycznego. Zespół kierowany przez prof. Szulc jako pierwszy w Polsce opublikował szereg prac na temat wyników spektroskopii protonowej 1H MRS mózgu w schizofrenii. Metoda ta ma zastosowanie w diagnozowaniu, prognozowaniu wyników leczenia i poszukiwaniu patofizjologii różnych zaburzeń neurologicznych, a także psychiatrycznych. Badania prowadzone przez prof. Szulc udowodniły, że najnowsze leki przeciwpsychotyczne mają działanie neuroprotekcyjne, a metoda 1H MRS może mieć praktyczne zastosowanie w prognozowaniu wyników leczenia w schizofrenii. Od 2013 roku jest kierownikiem Kliniki Psychiatrycznej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM. W roku 2016 prof. Szulc podjęła się funkcji prezesa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Obejrzyj webinar „Poznaj swój mózg”

Jak wiele wiemy o mózgu? Jak działa i dlaczego wciąż tak trudno go badać? Jakie mity o mózgu są wciąż powielane? Podczas spotkania online „Poznaj swój mózg” o tajemnicach, możliwościach i ograniczeniach naszego „komputera pokładowego” mówi psycholog i neurokognitywista dr Maksymilian Bielecki w rozmowie z psycholog i psychoterapeutką Joanną Gutral.

„Poznaj swój mózg”

Artykuły

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia logo white kopia