Jakie techniki stosować, żeby szybko czytać i więcej pamiętać? Jak rozwijać kreatywność i innowacyjność? O metodzie mapowania myśli (Mind Mapping) opowiada jej twórca Tony Buzan podczas wykładu na Uniwersytecie SWPS.

Mapowanie myśli (Mind Mapping) to szczególny rodzaj notowania, który ma zwiększać efektywność pracy i zapamiętywania oraz aktywować intuicję, dzięki wykorzystaniu synergicznej współpracy obu półkul mózgowych.

Twórcy metody twierdzą, że podczas sporządzania notatek w sposób tradycyjny, aktywna jest jedynie lewa półkula mózgu, odpowiedzialna za myślenie logiczne, linearność, analizę, słowa i liczby. Dzięki użyciu kolorów, rysunków oraz efektu trójwymiarowości, oprócz jedynie słów i symboli, uaktywnia się prawa półkula mózgu odpowiedzialna za wyobraźnię, rytm, postrzeganie przestrzeni, kolorów i obrazu całości. To zwiększa skuteczność zapamiętywania materiału.

Zamiast tradycyjnych notatek w metodzie tej wykorzystywane są arkusze, na których rysowane są mapy skojarzeń. Wykorzystywane są rysunki i hasła. Ważne jest stosowanie wielu kolorów i napisów różnej wielkości.

Metoda zyskała dużą popularność w edukacji i biznesie.

Prelegent

Tony Buzan – twórca koncepcji map myśli (Mind Maps), myślenia promienistego (Radiant Thinking), umiejętności posługiwania się umysłem (Mental Literacy). Założyciel Brain Trust Charity, Use Your Head/Brain Clubs, prezes Mind Sports Council. Jest autorem ponad 80 książek, w tym bestselera „Rusz głową”, który rozszedł się w ponad milionie egzemplarzy. Redagował "International Journal of MENSA" – magazyn międzynarodowego stowarzyszenia osób o wysokim ilorazie inteligencji. Jest konsultantem agencji rządowych oraz międzynarodowych korporacji (m.in. General Motors, IBM, Hewlett-Packard, The Walt Disney Company).

Artykuły

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia logo white kopia