Bohater dnia codziennego to osoba, która gotowa jest pomagać innym w potrzebie oraz bronić spraw moralnych, pomimo potencjalnych kosztów i zagrożeń dla niej samej. Czy takim bohaterem może stać się każdy z nas? O tym, co sprawia ludziom trudność w stawianiu czoła wymagającym sytuacjom oraz jak wypracować w sobie nawyk podejmowania odważnych działań w trudnych okolicznościach opowiada prof. Philip Zimbardo, wybitny psycholog społeczny, doktor honoris causa Uniwersytetu SWPS.

Prelegent

Profesor Philip Zimbardo - światowej sławy amerykański psycholog społeczny, emerytowany profesor Uniwersytetu Stanforda, doktor honoris causa Uniwersytetu SWPS. Najbardziej znany z przeprowadzonego w latach siedemdziesiaątych eksperymentu więziennego na Uniwersytecie Stanforda, który pokazywał jak czynniki sytuacyjne (pełnione role) mogą wpływać na skłonność do czynienia zła. Zajmował się wieloma dziedzinami psychologii, z czego najbardziej znane są jego dokonania w dziedzinie psychologii społecznej oraz badania nad nieśmiałością. Zajmuje się też psychologią zła, terroryzmu i dehumanizacji, a w ostatnich latach psychologią bohaterstwa dnia codziennego.
Autor wielu publikacji, z których najbardziej znane są „Psychologia i życie” oraz „Efekt Lucyfera: Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?”. W 2002 pełnił funkcję prezydenta Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego (American Psychological Assocation).

 

Artykuły

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia logo white kopia