Emocje są nieodłączną częścią naszego życia zawodowego. Sukces w realizacji projektu sprawia, że odczuwamy radość i dumę. Groźba utraty pracy wywołuje lęk. Ogarniającą nas wściekłość, co brzmi nieco anegdotycznie, wyładowujemy niekiedy na… komputerach. 

Przekleństwa, krzyki, ataki agresji

W 1999 roku brytyjska firma badań rynkowych MORI przeprowadziła na zlecenie Compaq badanie sondażowe, którego celem było określenie poziomu zadowolenia klientów z komputerów osobistych i laptopów. W badaniu wzięło udział 1250 pracowników, na co dzień korzystających ze sprzętu komputerowego. Z raportu pod wiele mówiącym tytułem: „Wściekłość na maszynę” wynika, że komputery bardzo często stają się ofiarami korzystających z nich ludzi: ¾ ankietowanych przyznało, że swoje frustracje wywołane wadliwie działającym oprogramowaniem komputerowym wyładowuje na sprzęcie. Respondenci mówili o przekleństwach i wyzwiskach kierowanych do komputerów, a nawet o pojawiających się – w chwilach największej złości – aktach agresji: kopaniu obudowy komputera, uderzaniu w klawiaturę, wyrywaniu kabli itp.

Czy zatem emocje to nasi wrogowie?

Zdecydowanie nie! Emocje spełniają ważne funkcje w naszym życiu. 

  • Informują nas o ważności zdarzeń dziejących się wokół nas. Boimy się, gdy coś nam zagraża, odczuwamy radość, gdy osiągniemy cel.
  • Mobilizują nas do działania. Na przykład odczuwając strach stajemy się czujni i wrażliwi na bodźce, krew napływa do dużych mięśni szkieletowych. Jesteśmy gotowi do rozpoznawania zagrożenia i ucieczki.
  • Spełniają ważną funkcję komunikacyjną. Dzięki wiedzy czerpanej z ekspresji emocjonalnej partnerów interakcji możemy interpretować i przewidywać ich zachowania.

Mimo że reakcje emocjonalne są zwykle adekwatne do wymagań środowiska i pozwalają na skuteczne działanie, to zdarzają się sytuacje, gdy doświadczane przez człowieka emocje prowadzą do zachowań sprzecznych z jego potrzebami i celami. Lęk przed wystąpieniami publicznymi może utrudniać lub wręcz uniemożliwiać zaprezentowanie swoich możliwości, a złość zrujnować relacje społeczne.

Aby skorzystać z dobrodziejstw emocji i obrócić je na naszą korzyść, musimy inteligentnie włączać je do naszego zachowania. Musimy umieć rozpoznawać, rozumieć i kontrolować emocje, czyli dysponować zespołem zdolności wchodzących w skład inteligencji emocjonalnej. 

Czy inteligentnego korzystania z emocji można się nauczyć? Tak! Poziom umiejętności wchodzących w skład inteligencji emocjonalnej w dużym stopniu zależy od naszych wczesnodziecięcych doświadczeń. Nie oznacza to jednak, że jako osoby dorosłe nie możemy rozwijać swoich kompetencji emocjonalnych. Wyniki badań wskazują, że mądrego radzenia sobie z emocjami można się nauczyć.

 

258 dorota szczygiel

O autorce

dr Dorota Szczygieł – psycholog, pracuje na Wydziale Zamiejscowym w Sopocie Uniwersytetu SWPS, kierownik studiów podyplomowych Inteligencja emocjonalna w praktyce. Zajmuje się uwarunkowaniami i konsekwencjami regulacji emocji w pracy zawodowej. Jest współautorką Skali Pracy Emocjonalnej, służącej do pomiaru strategii regulacji emocji w zawodach usługowych, oraz Skali Poziomów Świadomości Emocji, narzędzia do diagnozy inteligencji emocjonalnej.

Artykuły

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia logo white kopia