• https://podcasts.apple.com/sg/podcast/sygna%C5%82y-nadu%C5%BCycia-seksualnego-wobec-dzieci-i-trauma/id1437994794?i=1000423535314
  • https://open.spotify.com/episode/53kd9cCdtfct57ejE4yntY
  • https://soundcloud.com/swpspl/sygnaly-naduzycia-seksualnego-wobec-dzieci-i-trauma-w-doroslosci-dr-karolina-zalewska-lunkiewicz
  • https://lite.lstn.link/audiobook/192aeef7-061c-4643-b2b1-23bad813543d?shareSource=details&catalog=e9425407-77fe-43bc-ab68-1aaeb3ec6033

Konsekwencje traum związanych z wykorzystaniem seksualnym w dzieciństwie kładą się cieniem na późniejszych relacjach społecznych i intymnych, samoocenie, a czasem prowadzą do poważnych zaburzeń. W jaki sposób sobie z nimi poradzić w dorosłości? Jak pomóc rodzinie, w której doszło do nadużycia? Jak rozmawiać z dzieckiem o przemocy seksualnej? Na te niełatwe pytania odpowiada psycholożka i psychoterapeutka z Uniwersytetu SWPSdr Karolina Zalewska-Łunkiewicz.

Życie w cieniu traumy

Problem jest poważny, o czym świadczą chociażby statystyki – jak podaje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, jedno na pięcioro dzieci w Europie jest wykorzystywane seksualnie. Tymczasem według badań przeprowadzonych na zlecenie Fundacji w 2014 r., tylko połowa rodziców rozmawia z dziećmi o zagrożeniach związanych z przemocą seksualną.

Każdy z nas w różnym stopniu radzi sobie z przykrymi wydarzeniami w życiu. Zdolność przetrwania kryzysowych sytuacji zależy od zdolności resiliencji, czyli mechanizmu powrotu do naturalnej równowagi. U osób, które doświadczyły silnych traum w okresie dzieciństwa, zwłaszcza związanych ze sferą seksualną, resiliencja może zostać poważnie zaburzona.

 

Prelegentka

258 zalewska lunkiewicz

dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz – psycholożka, terapeutka pracująca w nurcie psychodynamicznym, socjoterapeutka. Interesuje się aspektami rozwoju osobistego w tym dotyczącymi ról płciowych, adaptacji i funkcjonowania społecznego osób doświadczających zaburzeń psychicznych oraz przeżywających sytuacje kryzysowe. Prowadzi m.in. badania dorosłych i młodych dorosłych doświadczających hospitalizacji psychiatrycznej w kontekście radzenia sobie z zadaniami rozwojowymi i podejmowaniem ról płciowych. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu umiejętności klinicznych, diagnozy psychologicznej oraz prewencji zaburzeń i promocji zdrowia psychicznego.

 

Obejrzyj webinar „Przemoc domowa może dotknąć każdego – jak reagować?”

Czym jest przemoc domowa i jakie przybiera formy – w sferze fizycznej, psychicznej, seksualnej i materialnej? Dlaczego tkwimy w przemocowym związku? Co robić, by się z niego wydostać? W jaki sposób pomóc bliskiej osobie w wydostaniu się z przemocowej relacji? Jak reagować, kiedy jest się świadkiem krzywdzenia dorosłego lub dziecka? Psycholog Joanna Gutral rozmawia o tym z dr Agnieszką Bratkiewicz, psycholożką i interwentką kryzysową z Uniwersytetu SWPS.

„Przemoc domowa może dotknąć każdego – jak reagować?”

Artykuły

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia logo white kopia