• https://podcasts.apple.com/us/podcast/nierozliczone-krzywdy-czyli-o-przemocy-w-rodzinie-dr/id1437994794?i=1000458747406
  • https://open.spotify.com/episode/5DjXW4WaHCOHfLfkH7AE8k
  • https://soundcloud.com/swpspl/nierozliczone-krzywdy-czyli-o-przemocy-w-rodzinie-dr-joanna-stojer-polanska
  • https://lectonapp.com/pl/audiobook/cd439912-ad7a-48a5-a83d-6e1b3af2913c?_lst

Przemoc w rodzinie to zjawisko znane nie od dziś. Najczęściej jej ofiary milczą, a sprawcy mają poczucie bezkarności. Otoczenie nie chce się „mieszać w cudze sprawy”, zwłaszcza w przypadkach przemocy psychicznej, jeśli sprawca i ofiara się znają. Często brakuje reakcji na przemoc seksualną, kiedy sprawca i ofiara są w związku – takie przestępstwa najczęściej pozostają nieujawnione. Powinniśmy zauważać przemoc i reagować na nią. Pomaganie nie jest łatwe, ale nasza reakcja może być jedyną szansą dla ofiary. O zjawisku przemocy w rodzinie i o tym, jak wspierać osoby, które są krzywdzone przez najbliższych, opowiada kryminalistyk dr Joanna Stojer-Polańska – wykładowczyni kierunku Psychokryminalistyka na katowickim Uniwersytecie SWPS.

 

Prelegentka

258 joanna stojar polanska

dr Joanna Stojer-Polańska – kryminalistyk, specjalistka z zakresu kryminalistyki oraz zwalczania przestępczości. Bada ciemną liczbę przestępstw – wykroczeń, które nie są objęte przez statystyki kryminalne wskutek nieujawnienia ich przez organy ścigania. Zajmuje się analizą przypadków zgonów, przy których możliwe są różne wersje śledcze: zabójstwo, samobójstwo lub nieszczęśliwy wypadek. Jest współautorką interdyscyplinarnej publikacji „Samobójstwa. Stare problemy. Nowe rozwiązania”. W ramach konkursu eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej realizowała projekt „Kryminalistyka, czyli rzecz o szukaniu śladów oraz zwierzętach na służbie”.

 

Obejrzyj webinar „Przemoc domowa może dotknąć każdego – jak reagować?”

Czym jest przemoc domowa i jakie przybiera formy – w sferze fizycznej, psychicznej, seksualnej i materialnej? Dlaczego tkwimy w przemocowym związku? Co robić, by się z niego wydostać? W jaki sposób pomóc bliskiej osobie w wydostaniu się z przemocowej relacji? Jak reagować, kiedy jest się świadkiem krzywdzenia dorosłego lub dziecka? Psycholog Joanna Gutral rozmawia o tym z dr Agnieszką Bratkiewicz, psycholożką i interwentką kryzysową z Uniwersytetu SWPS.

„Przemoc domowa może dotknąć każdego – jak reagować?”

Artykuły

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia logo white kopia