• https://podcasts.apple.com/us/podcast/wstyd-poczucie-winy-i-inne-emocje-samo%C5%9Bwiadomo%C5%9Bciowe/id1437994794?i=1000463813762
  • https://open.spotify.com/episode/7AVnJ8dTEcGCr5G18fg5fJ
  • https://soundcloud.com/swpspl/piotrowski-sp-poz-2020
  • https://lectonapp.com/pl/audiobook/000feeb7-1b4c-4aef-97c1-b0a9fe7b8381?_lst

Emocje samoświadomościowe – w przeciwieństwie do emocji podstawowych, takich jak: radość, strach czy obrzydzenie – pojawiają się w życiu człowieka dość późno i angażują złożone mechanizmy psychologiczne. Do emocji samoświadomościowych należą m.in. wstyd i poczucie winy. Często je ze sobą mylimy, przez co nie wiemy, którą z tych emocji aktualnie odczuwamy. Różnimy się skłonnością do ich przeżywania – jedni wstydzą się lub mają poczucie winy częściej, a inni rzadziej, a to ma duże konsekwencje dla rozwoju osobowości. O wstydzie i poczuciu winy oraz o swoich badaniach naukowych na ten temat opowiada dr Konrad Piotrowski – psycholog rozwoju z Uniwersytetu SWPS.

 

Prelegent

258 Bogdan Lach

dr Konrad Piotrowski – zastępca dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS. Psycholog rozwoju, zainteresowany przede wszystkim okresem dorastania i wczesnej dorosłości. W swojej pracy naukowej zajmuje się rozwojem tożsamości. W ostatnich latach badał, jaki związek z budowaniem tożsamości ma niepełnosprawność oraz rodzaj szkoły, do której chodzi nastolatek. Zgłębia również problematykę perfekcjonizmu, w tym jak perfekcjonizm wpływa na sposób poszukiwania własnej tożsamości. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka oraz European Association for Developmental Psychology, uczestnikiem wielu konferencji naukowych i popularnonaukowych oraz autorem prac naukowych z zakresu psychologii rozwoju człowieka w okresie dorastania i dorosłości, publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.

Artykuły

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia logo white kopia