• https://podcasts.apple.com/us/podcast/trening-m%C3%B3zgu-naucz-si%C4%99-lepiej-uczy%C4%87-webinar-dla-m%C5%82odzie%C5%BCy/id1437994794?i=1000469220650
  • https://open.spotify.com/episode/0pAUNlYQj7gIr2akkfxlx8
  • https://soundcloud.com/swpspl/trening-mozgu-naucz-sie-lepiej-uczyc-webinar-dla-mlodziezy
  • https://lectonapp.com/pl/audiobook/feddaf46-b06a-4d8c-91c2-f4fe7c4b1c63?_lst

Każdy uczeń chciałby przyswajać wiedzę łatwo, szybko i uzyskiwać jak najlepsze wyniki. Dlatego sięgamy po rozmaite treningi mózgu. Co o ich skuteczności mówi nauka? Jakie ćwiczenia będą faktycznie efektywne? Jak powinny być testowane treningi zanim będą polecane do użycia? O trenowaniu intelektu Joanna Gutral rozmawia z psychologami i neurokognitywistami z Uniwersytetu SWPSAleksandrą KołodziejMikołajem Magnuskim.

 

Goście

 

Aleksandra Kołodziej – absolwentka neurokognitywistyki na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w macierzystej uczelni. Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Popularyzacji i Rozwoju Neuronauki „Mózg!”. W pracy badawczej zajmuje się głównie funkcjonowaniem poznawczym na poziomie behawioralnym i elektrofizjologicznym u osób z depresją. Realizowała badania dzięki finansowaniu z programu dla młodych naukowców Diamentowy Grant (MNiSW) oraz grantu Etiuda (NCN). Stypendystka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Swoje umiejętności doskonaliła na stażu naukowym na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie oraz w Instytucie Donders w Holandii. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z biologicznych podstaw zachowania, wstępu do projektowania badań neuronaukowych i zastosowania neuroobrazowania w psychologii.

manguski

Mikołaj Magnuski – psycholog, neurokognitywista. Zajmuje się zaawansowanymi metodami analizy sygnału EEG oraz znaczeniem oscylacji neuronalnych (fal mózgowych) w procesach percepcyjnych i poznawczych dla percepcji. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z analizy sygnału EEG, statystyki i sieci neuronowych.

Prowadząca

258 joanna gutral

Joanna Gutral – psycholog, psychoterapeuta. Naukowo zajmuje się związkiem pomiędzy oczekiwaniami społecznymi, podstawowymi potrzebami psychologicznymi i zmianami w zakresie cech osobowości na przestrzeni życia. Bada percepcję zmian i ich wpływ na dobrostan wśród osób w różnych grupach wiekowych. W obszarze jej zainteresowań pozostają zagadnienia związane z porównaniami społecznymi, a także psychoedukacją i rozwojem osobistym. Zajmuje się również problemem stygmatyzacji osób chorych psychicznie, leczeniem i profilaktyką zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych oraz zagadnieniem dobrostanu i postrzegania zmian w czasie. Poza pracą badawczą i dydaktyczną jest psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie certyfikacji w Podyplomowej Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Laureatka nagrody im. Z. Pietrasińskiego (2016). Prowadzi portal psychoedukacyjny Zdrowa Głowa i kampanię społeczną „Mam Terapeutę”.

Artykuły

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia logo white kopia