• https://podcasts.apple.com/us/podcast/zwi%C4%85zek-bez-granic-poliamoria-i-inne-relacje-otwarte/id1437994794?i=1000479054205
  • https://open.spotify.com/episode/5xPfAlo6bN5tNtf68HdIa3
  • https://soundcloud.com/swpspl/zwiazek-bez-granic-poliamoria-i-inne-relacje-otwarte-dr-katarzyna-grunt-mejer-1
  • https://lectonapp.com/pl/audiobook/e89912cb-f216-4428-81ac-724e0d91b6ff?_lst

W naszej kulturze paradygmatem tworzenia związku jest wybór jednej osoby na całe życie. W wielu kulturach wielopartnerstwo jest jednak na porządku dziennym. Anarchia relacyjna, poliamoria, swingowanie, związki otwarte – to typy niekonwencjonalnych relacji w związkach. Czym się od siebie różnią? Co sprawia, że niektórzy się decydują na przeciwne do monogamicznych – tzw. niewyłączne, konsensualne – relacje? Dlaczego pragnienie wolności i bezpieczeństwa to dwie podstawowe potrzeby w związku, które ze sobą konkurują? O zaskakujących, a coraz częstszych dziś relacjach otwartych mówi podczas swojego wykładu dr Katarzyna Grunt-Mejer, psycholog z Uniwersytetu SWPS.

Między swobodą i przywiązaniem

Poliamoria: „poli” znaczy – wiele, a „amor” – miłość, czyli wiele relacji romantycznych. Pod tym pojęciem ludzie rozumieją bardzo wiele. Skąd popularnosć tego terminu i tego typu relacji? Dlaczego można obdarzyć uczuciem wiele osób na raz? 

To, jaki związek tworzymy, zależne jest od tego, jak zostaliśmy wychowani i w jaki sposób tworzyło się relacje w naszym otoczeniu. Jak się okazuje, wszyscy jesteśmy trochę monogamiczni i trochę niemonogamiczni. W naszej kulturze paradygmatem udanego związku jest wybór jednej osoby na całe życie, drugiej połówki, której się oddajemy i dla niej ograniczamy swoją wolność – oczekując tego samego w zamian. Te ograniczenie dotyczy dwóch poziomów: emocjonalnego i seksualnego. Dzięki wyłączności w relacji pokazujemy drugiej osobie, że prawdziwie i głęboko ją kochamy. Każdy człowiek ma w związku z jednej strony potrzebę pewnej wolności i swobody, a z drugiej – przynależności i bezpieczeństwa. Są to potrzeby, które w ciągu naszego życia – i naszych związków – nieuchronnie się zderzają... 

Prelegentka

grunt mejer2

dr Katarzyna Grunt-Mejer – doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, wykłada na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Trenerka umiejętności psychologicznych w obszarze pomocy psychologicznej, bliskich związków, seksualności i samorozwoju. Łączy pasję akademicką z ukierunkowaniem na praktykę, zajmując się projektowaniem i prowadzeniem szkoleń. Autorka publikacji naukowych z zakresu psychologii społecznej, pomocy psychologicznej i skuteczności szkoleń.

Artykuły

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia logo white kopia