Podcastu można też posłuchać na Spotify:

  • https://podcasts.apple.com/us/podcast/neurocovid-konsekwencje-neuropsychologiczne-prof-emilia/id1437994794?i=1000516955115
  • https://soundcloud.com/swpspl/lojek-sp-dzien-mozgu-podcast-2021-v2
  • https://lectonapp.com/pl/audiobook/02fc7415-d005-4927-a15b-0d46c8c211bd?_lst

Jak COVID-19 wpływa na mózg i jakie zmiany neuropsychologiczne mogą się pojawić u osób po przebyciu tej choroby? Jakie są możliwości w zakresie diagnozy i rehabilitacji osób, u których na skutek COVID-19 mogą pojawić się trudności neuropsychologiczne? Na podstawie dostępnej literatury i dotychczasowego stanu badań podczas spotkania zostały omówione możliwe przyczyny, uwarunkowania, rozpowszechnienie, zakres i charakter zmian neuropsychologicznych po COVID-19 oraz ich wpływ na życie codzienne. Podczas 16. Dni Mózgu Uniwersytetu SWPS organizowanych przez Koło NeuroPsyche Uniwersytetu SWPS opowiadała o tym prof. Emilia Łojek, kierownik zespołu badawczego NeuroCovid przy Wydziale Psychologii UW. 

Podcast jest dostępny m.in. na kanale YouTube Strefy Psyche. Poszczególne sygnatury czasowe przedstawione poniżej przenoszą w opisany fragment nagrania:

02:00 – Co obecnie wiemy o COVID-19?
04:25 – Wpływ COVID-19 na mózg – wyniki badań
14:57 – Objawy neurologiczne COVID-19
21:00 – Czym jest neuropsychologia?
22:40 – Czym jest „mgła mózgowa”?
24:10 – Przyczyny zaburzeń poznawczych, które mogą utrzymywać się latami po wystąpieniu COVID-19
30:20 – Zespół zaburzeń wykonawczych
31:48 – Wybrane badania neuropsychologiczne omawiające wpływ COVID-19 na funkcjonowanie pacjentów
43:44 – Wpływ izolacji społecznej na funkcjonowanie poznawcze
46:40 – Długotrwałe konsekwencje zakażeniem COVID-19
51:00 – O badaniach NeuroCovid prof.Emilii Łojek
55:50 – Jak wspomóc rehabilitację po przebyciu COVID-19?
58:00 – Pytania od uczestników 16. Dni Mózgu Uniwersytetu SWPS 

Interesujesz się psychologią? Dołącz do innych w grupie Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS na Facebooku.

Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywający możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Projekt obejmuje działania online, których celem jest umożliwienie rozwoju każdemu, kto ma taką potrzebę lub ochotę, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Więcej o projekcie: psyche.swps.pl.

Prelegentka

prof. Emilia Łojek

prof. Emilia Łojek – jest profesorem na Wydziale Psychologii UW, w Katedrze Neuropsychologii Klinicznej i Psychoterapii. Jest autorem bądź współautorem kilku książek oraz blisko 90 artykułów i rozdziałów w językach polskim i angielskim na temat zagadnień związanych z neuropsychologią kliniczną, w tym zaburzeń językowych i komunikacyjnych u osób z dysfunkcjami mózgu, zmian neuropsychologicznych w chorobach neurodegeneracyjnych, psychicznych i starzeniu się, problemów diagnozy i rehabilitacji osób z dysfunkcjami mózgu. Rozwija badania nad funkcjami neuropsychologicznymi i neurofizjologicznymi u osób zakażonych HIV. Jest autorką bądź współautorką polskich adaptacji wystandaryzowanych technik do pomiaru neuropsychologicznego. Obecnie kieruje zespołem badawczym NeuroCovid przy Wydziale Psychologii UW, który realizuje ogólnopolskie badania nad neuropsychologicznymi konsekwencjami COVID-19.

Artykuły

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia logo white kopia