Podcastu można też posłuchać na Spotify:

  • https://podcasts.apple.com/us/podcast/przemoc-z-perspektywy-przest%C4%99pczo%C5%9Bci-nieujawnionej/id1437994794?i=1000535447611
  • https://soundcloud.com/swpspl/strojer-polanska-sp-przemoc-podcast-2021-intro
  • https://lectonapp.com/pl/audiobook/85ee4a64-24ae-4ab2-bb14-29f8f11a21ab?_lst

Ciemna liczba przestępstw to wszystkie te zdarzenia, których nie obejmują statystyki przestępczości. Nie wszystkie przestępstwa i akty przemocy są zgłaszane. Z czego wynika błędna kwalifikacja prawna? Dlaczego nie mamy informacji o wszystkich zdarzeniach kryminalnych? Dlaczego osoba pokrzywdzona nie zawiadamia o tych zdarzeniach? Jakie działania może stosować sprawca, by ofiara nie zawiadomiła o przestępstwie? Dr Joanna Strojer-Polańska, psychokryminalistyk, specjalistka i wykładowca z zakresu kryminalistyki oraz zwalczania przestępczości analizuje ciemną liczbę przestępstw i opowiada jak możemy wpłynąć na to, aby zdarzeń przestępczych niezgłoszonych było coraz mniej. Spotkanie odbyło się w ramach konferencji „Przemoc i agresja wśród dzieci i młodzieży z perspektywy ofiary” organizowanej przez Uniwersytet SWPS w Katowicach.

Interesujesz się psychologią? Dołącz do nas w grupie Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS na Facebooku.

O cyklu „Przemoc z perspektywy ofiary”

W tym cyklu podcastów Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS, wspólnie z psychologami, psychoterapeutami i innymi specjalistami mówimy o doświadczaniu przemocy oraz agresji przez pryzmat emocji i uczuć jej ofiar. Poruszamy zagadnienia takie jak: czytanie i rozumienie uczuć oraz emocji dziecka dotkniętego przemocą, pozycję młodzieży w postępowaniu karnym, skutki przemocy seksualnej w dorosłym życiu, a także omawiamy kwestię skali niezgłaszanych przestępstw i tego, jak oprawca wpływa na ofiarę, by ta nie wyjawiła prawdy.

Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywający możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Projekt obejmuje działania online, których celem jest umożliwienie rozwoju każdemu, kto ma taką potrzebę lub ochotę, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Więcej o projekcie: psyche.swps.pl.

258 joanna stojar polanska

dr Joanna Stojer-Polańska – kryminalistyk. Bada ciemną liczbę przestępstw, które nie są ujęte w statystykach kryminalnych wskutek nieujawnienia ich przez organy ścigania. Zajmuje się analizą przypadków zgonów, przy których możliwe są różne wersje śledcze: zabójstwo, samobójstwo lub nieszczęśliwy wypadek. W ramach konkursu eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej realizowała projekt „Kryminalistyka, czyli rzecz o szukaniu śladów oraz zwierzętach na służbie”. Jest współautorką interdyscyplinarnej publikacji „Samobójstwa. Stare problemy. Nowe rozwiązania” (2013). Na katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia poświęcone aspektom kryminologicznym i kryminalistycznym ciemnej liczby przestępstw. Autorka książek o przypadkach kryminalnych oraz zwierzętach na służbie. Za swoją działalność otrzymała prestiżową nagrodę Popularyzatora Nauki 2020.

Artykuły

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia logo white kopia