Podcastu można też posłuchać na Spotify:

  • https://podcasts.apple.com/us/podcast/przemoc-z-perspektywy-przest%C4%99pczo%C5%9Bci-nieujawnionej/id1437994794?i=1000535447611
  • https://soundcloud.com/swpspl/strojer-polanska-sp-przemoc-podcast-2021-intro
  • https://lectonapp.com/pl/audiobook/85ee4a64-24ae-4ab2-bb14-29f8f11a21ab?_lst

Ciemna liczba przestępstw to wszystkie te zdarzenia, których nie obejmują statystyki przestępczości. Nie wszystkie przestępstwa i akty przemocy są zgłaszane. Z czego wynika błędna kwalifikacja prawna? Dlaczego nie mamy informacji o wszystkich zdarzeniach kryminalnych? Dlaczego osoba pokrzywdzona nie zawiadamia o tych zdarzeniach? Jakie działania może stosować sprawca, by ofiara nie zawiadomiła o przestępstwie? Dr Joanna Strojer-Polańska, psychokryminalistyk, specjalistka i wykładowca z zakresu kryminalistyki oraz zwalczania przestępczości analizuje ciemną liczbę przestępstw i opowiada jak możemy wpłynąć na to, aby zdarzeń przestępczych niezgłoszonych było coraz mniej. Spotkanie odbyło się w ramach konferencji „Przemoc i agresja wśród dzieci i młodzieży z perspektywy ofiary” organizowanej przez Uniwersytet SWPS w Katowicach.

Interesujesz się psychologią? Dołącz do nas w grupie Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS na Facebooku.

O cyklu „Przemoc z perspektywy ofiary”

W tym cyklu podcastów Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS, wspólnie z psychologami, psychoterapeutami i innymi specjalistami mówimy o doświadczaniu przemocy oraz agresji przez pryzmat emocji i uczuć jej ofiar. Poruszamy zagadnienia takie jak: czytanie i rozumienie uczuć oraz emocji dziecka dotkniętego przemocą, pozycję młodzieży w postępowaniu karnym, skutki przemocy seksualnej w dorosłym życiu, a także omawiamy kwestię skali niezgłaszanych przestępstw i tego, jak oprawca wpływa na ofiarę, by ta nie wyjawiła prawdy.

Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywający możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Projekt obejmuje działania online, których celem jest umożliwienie rozwoju każdemu, kto ma taką potrzebę lub ochotę, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Więcej o projekcie: psyche.swps.pl.

258 joanna stojar polanska

dr Joanna Stojer-Polańska – kryminalistyk. Bada ciemną liczbę przestępstw, które nie są ujęte w statystykach kryminalnych wskutek nieujawnienia ich przez organy ścigania. Zajmuje się analizą przypadków zgonów, przy których możliwe są różne wersje śledcze: zabójstwo, samobójstwo lub nieszczęśliwy wypadek. W ramach konkursu eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej realizowała projekt „Kryminalistyka, czyli rzecz o szukaniu śladów oraz zwierzętach na służbie”. Jest współautorką interdyscyplinarnej publikacji „Samobójstwa. Stare problemy. Nowe rozwiązania” (2013). Na katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia poświęcone aspektom kryminologicznym i kryminalistycznym ciemnej liczby przestępstw. Autorka książek o przypadkach kryminalnych oraz zwierzętach na służbie. Za swoją działalność otrzymała prestiżową nagrodę Popularyzatora Nauki 2020.

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia