Podcastu można też posłuchać na Spotify:

  • https://podcasts.apple.com/us/podcast/jak-thc-i-cbd-wp%C5%82ywaj%C4%85-na-m%C3%B3zg-prof-dr-hab-katarzyna/id1437994794?i=1000538333423
  • https://soundcloud.com/swpspl/starowicz-bubak-sp-konopie-podcast-2021
  • https://lectonapp.com/pl/audiobook/c46fd1e2-5bef-4b61-b519-c9697f14278c?_lst

Mimo że CBD oraz THC nie są jedynymi związkami znajdującymi się w cannabis, to są one zdecydowanie najczęściej omawiane. Różnica między tymi substancjami jest znacząca i wciąż nurtuje wiele osób. Czy te związki chemiczne można znaleźć także w innych źródłach? Jaki wpływ wywiera THC i CBD na mózg człowieka? Czy nadużywanie konopi z THC może wywoływać trwałe zmiany w mózgu? A może ma użyteczne zastosowanie? Na te pytania odpowie gość webinaru, który poprowadzi Alicja Binkowska, neurofarmakolog i kierownik Zakładu Neurochemii w Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie prof. dr hab. Katarzyna Starowicz-Bubak.

Interesujesz się psychologią? Dołącz do nas w grupie Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS na Facebooku.

Gość

Albert Jeznach

Prof. dr hab. Katarzyna Starowicz-Bubak – neurofarmakolog i kierownik Zakładu Neurochemii w Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie. Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czasie studiów odbyła półroczne stypendium w Uppsala Biomedical Centre (Szwecja). Studia ukończyła w 2000 roku, uzyskując dyplom magistra biotechnologii ze specjalnością biologia molekularna.Następnie rozpoczęła 4-letnie studia doktoranckie w ramach projektu będącego współpracą pomiędzy Akademią Medyczną w Utrechcie (Holandia) a Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej UNESCO/PAN w Warszawie. Po uzyskaniu tytułu doktora nauk medycznych na Uniwersytecie w Utrechcie odbyła staż podoktorski w Institute of Biomolecular Chemistry CNR w Pozzuoli w zespole Endocannabinoid Research Group pod kierownictwem prof. Vincenzo Di Marzo. Kontynuując zainteresowanie w obszarze poszukiwania skutecznych substancji w leczeniu bólu zainicjowała badania nad rolą receptorów waniloidowych TRPV1 zlokalizowanych w OUN. Po zakończeniu stażu podoktorskiego, w 2007 roku pracowała w Zakładzie Farmakologii Bólu IF PAN w Krakowie, kierowanym przez prof. Barbarę Przewłocką, gdzie kontynuowała badania nad rolą układu endowaniloidowego i endokanabinoidowego w procesach bólowych, ze szczególnym uwzględnieniem bólu neuropatycznego. Badania tego okresu w znacznym stopniu stanowiły podstawę uzyskania stopnia doktora habilitowanego, którzy został Jej nadany przez Radę Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego -Collegium Medicum w dn. 19 września 2013 roku. W kwietniu 2021 postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 kwietnia 2021 r. został Jej nadany tytul profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Specjalizuje się w strategiach leczenia bólu przewlekłego, zwłaszcza w podnoszeniu skuteczności leczenia bólu neuropatycznego oraz bólu związanego z osteoartrozą, przez ukierunkowanie terapii na endogenny układ kanabinoidowy.

Prowadząca

Alicja Binkowska

Alicja Binkowska – doktorantka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, kierownik WeedTeam w Centrum Badań Neuropoznawczych Uniwersytetu SWPS. Prowadzi badania naukowe dotyczące wpływu zażywania konopi na funkcje poznawcze i pracę mózgu. Interesuje się wpływem substancji psychoaktywnych na organizm i zachowanie człowieka. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Psychodelicznym.

Artykuły

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia logo white kopia