Podcastu można też posłuchać na Spotify:

  • https://podcasts.apple.com/us/podcast/nie-czu%C4%87-nie-ufa%C4%87-nie-m%C3%B3wi%C4%87-dziecko-wobec-do%C5%9Bwiadczenia/id1437994794?i=1000538963062
  • https://soundcloud.com/swpspl/stawiarska-sp-przemoc-podcast-2021
  • https://lectonapp.com/pl/audiobook/1feebef2-5f6c-4321-a369-2463df034862?_lst

Przemoc jest doświadczeniem szczególnie traumatycznym i wieloobszarowym. Z uwagi na poziom rozwoju procesów poznawczych i emocjonalnych dziecko, które jest ofiarą przemocy nie potrafi poradzić sobie ze swoimi doświadczeniami. Dorosły człowiek szuka sposobu, by je znieść, dziecko nie osiągnęło jeszcze takiego poziomu rozwoju, aby móc to zrozumieć. Jakie emocje towarzyszą dziecku doświadczającemu przemocy? Jakie towarzyszą temu zachowania? Jak reaguje dziecko zmagające się z przemocą? Dlaczego dziecko nie potrafi głośno mówić o swoich doświadczeniach? Na te i inne pytania odpowiada dr Patrycja Stawiarska, psycholog, specjalizująca się w psychologii zdrowia i jakości życia.

Spotkanie odbyło się w ramach konferencji „Przemoc i agresja wśród dzieci i młodzieży z perspektywy ofiary” organizowanej przez Uniwersytet SWPS w Katowicach.

„Przemoc z perspektywy ofiary” to cykl podcastów Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS, w którym wraz z psychologami, psychoterapeutami i innymi specjalistami mówimy o doświadczaniu przemocy oraz agresji przez pryzmat emocji i uczuć jej ofiar. Poruszamy zagadnienia takie jak: czytanie i rozumienie uczuć oraz emocji dziecka dotkniętego przemocą, pozycję młodzieży w postępowaniu karnym, skutki przemocy seksualnej w dorosłym życiu, a także omówimy kwestię skali niezgłaszanych przestępstw i tego, jak oprawca wpływa na ofiarę, by ta nie wyjawiła prawdy.

Interesujesz się psychologią? Dołącz do nas w grupie Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS na Facebooku.

Gość

Albert Jeznach

dr Patrycja Stawiarska – psycholog, specjalizuje się w psychologii zdrowia i jakości życia. Interesuje się problematyką funkcjonowania człowieka w sytuacji stresu zawodowego, wypalenia zawodowego, zagrożenia utratą zdrowia i w sytuacji doświadczania choroby. Zajmuje się także poszukiwaniem czynników zdrowia w nurcie salutogenetycznym. Szczególnym przedmiotem jej zainteresowań pozostaje problematyka wypalenia zawodowego we współczesnym świecie w kontekście jego uwarunkowań, skutków dla zdrowia i funkcjonowania jednostki oraz możliwości profilaktyki w tym obszarze. Opublikowała kilkanaście artykułów naukowych oraz dwie monografie: „Wolontariat społeczny. Perspektywa interdyscyplinarna”, „Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata”. Jest laureatką Stypendium Ministra Edukacji Narodowej.

Artykuły

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia logo white kopia