Kliknij tutaj, by posłuchać podcastu na Spotify, lub wybierz swój ulubiony serwis streamingowy: Apple Podcasts, SoundCloud, Lecton.

Bullying jest zjawiskiem znacznie bardziej złożonym i niebezpiecznym niż wielu osobom może się wydawać. Choć niektórzy postrzegają go jako „zwykłe dokuczanie”, w praktyce mamy do czynienia z przemocą rówieśniczą, której skutki mogą być widoczne przez wiele lat. Co więcej, jej konsekwencje często odczuwają dzieci w całej klasie, a także ich rodziny. 

Z jakimi mechanizmami neurofizjologicznymi mamy do czynienia w przypadku bullyingu? Z jakimi psychologicznymi konsekwencjami mogą mierzyć się cała klasowa społeczność, a z jakimi poszczególne ofiary, sprawcy i ich rodziny?Jak często bullying kończy się samobójstwem? 

Na te i wiele innych pytań odpowiedzieli dr Małgorzata Wójcik - badaczka dynamiki grup rówieśniczych ze szczególnym uwzględnieniem powodów i przejawów bullyingu oraz Jakub T. Mróz, założyciel Międzywydziałowego Koła Badań Relacji Rówieśniczych i Bullyingu OLWEUS. Rozmowę poprowadziła Michalina Mruczyk.

Goście

dr Małgorzata Wójcik

dr Małgorzata Wójcik – doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, adiunkt i prodziekan w katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS. W swojej pracy zajmuje się badaniem dynamiki grup rówieśniczych ze szczególnym uwzględnieniem powodów i przejawów bullyingu – przemocy szkolnej.

Obecnie wdraża zintegrowany program monitorowania i zapobiegania przemocy rówieśniczej „RESQL" w szkołach podstawowych i średnich.

Zrealizowała finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projekt innowacji społecznych (interwencja edukacyjna „Bliżej"), który miał na celu opracowanie programu eliminującego zachowania wykluczające i marginalizujące wśród uczniów gimnazjum. Laureatka konkursu eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – dzięki grantowi przeprowadziła projekt „INKLA – Promocja Badań Partycypacyjnych”, w którym stworzyła młodzieżowe zespoły badawcze i wraz z nimi zrealizowała badania jakościowe dotyczące relacji rówieśniczych w klasach szkolnych.

Laureatka nagrody im. prof. Romana Czerneckiego za najlepszy artykuł naukowy w dziedzinie edukacji w 2021 r. oraz nagrody Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej w 2022 r.

Autorka licznych publikacji naukowych i podręczników.

Jakub T. Mróz

Jakub T. Mróz – absolwent wydziału aktorskiego PWSFTviT im. L. Schillera w Łodzi. Student na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą bullyingu – prześladowania i dręczenia rówieśniczego. Wyniki prowadzonych badań prezentował na konferencjach naukowych m. in. Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii. Koordynator projektu "Bullying and Parenting", kierownik polskiego zespołu w projekcie International Study of Teacher Responses to Peer Aggression, członek zespołu "Młodzi w CentrumLab". Założył Międzywydziałowe Koło Badań Relacji Rówieśniczych i Bullyingu OLWEUS. Organizator międzynarodowej konferencji “Dni OLWEUSA” - podejmującej tematykę bullyingu i jego konsekwencji. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie SWPS ze wspomaganej komputerowo analizy danych jakościowych oraz wdrażania innowacji społecznych.

Prowadząca

Joanna Gutral

Michalina Mruczyk – psycholożka pracująca z młodzieżą. Absolwentka psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Obecnie pracuje w liceum ogólnokształcącym Spark Academy w Poznaniu i prowadzi zajęcia na kierunku Psychologia na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS.

Artykuły

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia logo white kopia