Niewiele części ciała wzbudza tyle emocji co kobiece piersi. Chociaż ich podstawowe zadanie sprowadza się do możliwości wykarmienia potomstwa, częściej mówi się o nich w zupełnie innym kontekście. Czy faktycznie piersi to efekt doboru płciowego? Na ile rozmiar wpływa na ich atrakcyjność? Jak zbudowane są piersi i czy jest to unikatowa ludzka cecha? Czy kobiecy biust ma coś wspólnego z innymi cechami dymorficznymi płciowo? A także czy piersi są biologicznie kosztowne?

O hipotezie mechanizmów powstania piersi w ewolucji człowieka i historii funkcjonalności tej cechy opowiedzieli prof. dr hab. Bogusław Pawłowski oraz dr Agnieszka Żelaźniewicz z Zakładu Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozmowę poprowadziła psycholożka i psychoterapeutka Joanna Flis.

Spotkanie zrealizowane zostało w ramach Dni Darwina. Organizatorami wydarzenia są Centrum Badań nad Biologicznymi Podstawami Funkcjonowania SpołecznegoPolskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE) oraz Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS.

Kliknij tutaj, by posłuchać podcastu na Spotify, lub wybierz swój ulubiony serwis streamingowy: Apple Podcasts, SoundCloud, Lecton.

Gość

Prof. dr hab. Bogusław Pawłowski

Prof. dr hab. Bogusław Pawłowski - jest kierownikiem Zakładu Biologii Człowieka UWr. Zajmuje się biologicznym podłożem ludzkich zachowań i preferencji, a w szczególności sygnalizacyjnym znaczeniem cech postrzeganych jako atrakcyjne. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych w prestiżowych pismach (np. Nature, Scientific Reports, Current Anthropology, Evol. Hum. Behav., Proc. Roy. Soc. B.). Pod jego redakcją ukazała się monografia pt. „Biologia atrakcyjności człowieka”. Współzałożyciel i Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE), a od 2019 r. Prezydent EHBEA (European Human Behaviour & Evolution Association). Członek Rady Uniwersytetu Wrocławskiego od 2021 r. Za działalność popularyzatorską otrzymał laur „Popularyzator Nauki 2016” w konkursie ogłoszonym przez PAP i MNiSW. W 2016 ukazała się też popularno-naukowa książka: B. Pawłowski & T. Ulanowski pt. Nagi umysł. Dlaczego jesteśmy jacy jesteśmy. Ludzka natura bez złudzeń (Agora).

Gościni

 

Dr Agnieszka Żelaźniewicz - jest pracownikiem Zakładu Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się biologicznymi uwarunkowaniami zachowań człowieka, adaptacyjnym znaczeniem atrakcyjności fizycznej, a także ewolucyjnym podłożem zaburzeń zdrowia. Jest autorką ponad 30 artykułów publikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych. Jest Członkiem Założycielem oraz Sekretarzem Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE).

Prowadząca

Joanna Gutral

Joanna Flis – psycholożka kliniczna i zdrowia, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, absolwentka Uniwersytetu SWPS. Przez wiele lat pracowała z osobami współuzależnionymi oraz z syndromem DDA w Wojewódzkim Ośrodku Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz w Poradni Uzależnień. Aktualnie prowadzi pracownię pomocy psychologicznej. Psychoterapeutka systemowa w trakcie certyfikacji oraz pedagożka. Doktorantka na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie prowadzi badania naukowe na temat funkcjonowania osób uzależnionych. Współpracuje z Fundacją Dbam o Mój Z@sięg oraz Ośrodkami Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli, prowadząc szkolenia i warsztaty. Autorka licznych publikacji z zakresu zdrowia psychicznego.

Artykuły

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia logo white kopia