Poniżanie, zastraszanie, umniejszanie kompetencji, izolowanie od zespołu – to tylko niektóre przykłady mobbingu. Przemoc psychiczna w miejscu pracy czasami rozwija się niepostrzeżenie i stopniowo przybiera na sile, a czasem atakuje od pierwszego dnia pracy. Wiele osób doświadczyło jej bezpośrednio lub obserwowało w odniesieniu do innych. Zła wiadomość jest taka, że ta naganna praktyka wciąż występuje w wielu środowiskach pracy, dobra – że można i należy z nią walczyć.

Czym dokładnie jest mobbing? Skąd się bierze i jak często występuje? Jak go rozpoznać? W jaki sposób wpływa na efektywność zawodową i satysfakcję z pracy? Jak się przed nim bronić, czyli w jaki sposób reagować? Gdzie zgłosić występujący problem? Jakie prawa przysługują osobom doświadczającym mobbingu? Jak wspierać takie osoby?

O tym wszystkim – w rozmowie dr Malwiny Puchalskiej-Kamińskiej, psycholożki i trenerki biznesu z dr Agnieszką Mościcką-Teske, psychoterapeutką, psycholożką oraz biegłą sądową.

Kliknij tutaj, by posłuchać podcastu na Spotify, lub wybierz swój ulubiony serwis streamingowy: Apple Podcasts, SoundCloud, Audioteka.

Gościni

dr Ewa Jarczewska-Gerc

dr Agnieszka Mościcka-Teske – psycholożka, psychoterapeutka, trenerka umiejętności psychologicznych i biegła sądowa, powoływana jako ekspert w sprawach o mobbing i molestowanie seksualne w miejscu pracy. Absolwentka Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie (akredytacja EAP i EAGT). Zajmuje się problematyką stresu i sposobów radzenia sobie z nim. Jest autorką szeregu artykułów naukowych na temat stresu zawodowego oraz mobbingu. Tworzy, współtworzy i realizuje programy edukacyjne, wprowadza procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne. Współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy. Na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii klinicznej, psychologii zdrowia i psychologii pracy.

Prowadząca

dr Malwina Puchalska-Kamińska

dr Malwina Puchalska-Kamińska – psycholog i wykładowca akademicki. W swojej pracy naukowej koncentruje się przede wszystkim na badaniu zaangażowania, poczucia sensu pracy i job craftingu (przekształcaniu pracy). Zajmuje się również problematyką dobrostanu pracowników, budowaniem pozytywnych organizacji oraz efektywnością zawodową, satysfakcją z pracy, radzeniem sobie ze stresem. Jako trener biznesu i konsultant współpracuje z różnorodnymi organizacjami, wspierając pracowników w zwiększaniu ich dobrostanu.

Prowadzi zajęcia na studiach dziennych oraz podyplomowych z pozytywnych interwencji w organizacji, pozytywnej psychologii pracy, zarządzania stresem oraz diagnozy grupy.

W latach 2016-2018 brała udział w grantach: BST, „Opracowanie Job Crafting Scale Efficacy”; NCBiR, „Opracowanie modelu motywacyjnego mającego na celu zapewnienie systematyczności rehabilitacji osób powyżej 65. roku życia”; NCBiR, „Innowacyjny informatyczny program szkoleniowo-terapeutyczny ograniczania negatywnych skutków stresu zawodowego wśród personelu medycznego”.

Artykuły

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia logo white kopia