Powszechnie uważa się, że ludzie mają węch słabszy niż zwierzęta. Od momentu, kiedy człowiek przyjął postawę wyprostowaną, a jego nos oddalił się od ziemi, przyjęto założenie, że węch przestał służyć przetrwaniu, a rola powonienia zmniejszyła się na rzecz wzroku i słuchu. Współczesne badania naukowe przeczą temu założeniu.

Czy człowiek posługuje się węchem nie gorzej niż zwierzęta, które uważamy za wybitnie uzdolnione węchowo? Niedawna pandemia COVID-19 milionom ludzi przyniosła chwilową lub trwałą utratę węchu, w związku z czym pojawiło się pytanie o znaczenie węchu w kontekście psychologicznym, nie tylko funkcjonalnym. Czyli – w jaki sposób powonienie lub jego brak wpływa na nasza psychikę?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań, udzieliła naukowczyni, dr hab. Anna Oleszkiewicz, prof. UWr, w rozmowie z psycholożką i psychoterapeutką Joanną Flis. Spotkanie odbyło się w ramach Dni Darwina - cyklu webinarów zrealizowanego z okazji rocznicy urodzin autora teorii ewolucji.

Organizatorami cyklu są: Centrum Badań nad Biologicznymi Podstawami Funkcjonowania Społecznego, Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE), Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Sopocie oraz Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS.

Podcastu możesz posłuchać również w serwisach streamingowych: Apple Podcasts, SoundCloud, Audioteka.

Ekspertka

dr hab. Anna Oleszkiewicz

dr hab. Anna Oleszkiewicz, profesorka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz współpracowniczka naukowa w Klinice Węchu i Smaku w Szkole Medycznej Carla Gustava Carusa w Dreźnie. Autorka ponad 100 prac naukowych o zasięgu międzynarodowym, kierowniczka grantów Narodowego Centrum Nauki, stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, laureatka nagrody 30 Kreatywnych Wrocławia. W swojej pracy naukowej i popularyzatorskiej udowadnia, że węch, choć powszechnie niedoceniany, jest niezwykle ważnym zmysłem dla dobrostanu psychicznego człowieka i jego funkcjonowania społecznego. Prywatnie miłośniczka reportażu i musicalu.

Prowadząca

Joanna Flis

Joanna Flis – psycholożka kliniczna i zdrowia, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, absolwentka Uniwersytetu SWPS. Przez wiele lat pracowała z osobami współuzależnionymi oraz z syndromem DDA w Wojewódzkim Ośrodku Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz w Poradni Uzależnień. Aktualnie prowadzi pracownię pomocy psychologicznej. Psychoterapeutka systemowa w trakcie certyfikacji oraz pedagożka. Doktorantka na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie prowadzi badania naukowe na temat funkcjonowania osób uzależnionych. Współpracuje z Fundacją Dbam o Mój Z@sięg oraz Ośrodkami Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli, prowadząc szkolenia i warsztaty. Autorka licznych publikacji z zakresu zdrowia psychicznego.

Artykuły

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia logo white kopia