Obelgi, szyderstwa, poniżające komentarze, wykluczenie z grupy, izolowanie… Przemoc w szkole nie zawsze sprowadza się do agresji fizycznej; tymczasem ciosy zadawane psychice są zdecydowanie trudniejsze do wykrycia, a bywają równie niebezpieczne. Kluczową rolę w walce z bullyingiem (ang. zastraszenie) odgrywają nauczyciele, dlatego tak ważne jest, by odpowiednio przygotować ich do tego zadania, a jednocześnie zauważać i wspierać tych, którzy skutecznie przeciwstawiają się przemocy. 

Jak rozpoznać pierwsze oznaki konfliktów rówieśniczych, zarówno te jawne, jak i ukryte, subtelne formy agresji? Jak powinna wyglądać interwencja nauczyciela na różnych etapach konfliktu? Jak efektywnie komunikować się i współpracować z rodzicami w celu rozwiązania konfliktu i wsparcia uczniów?

Strategie i techniki działania, od wczesnego rozpoznania poprzez mediację i rozwiązanie problemu, zasady postępowania w przypadku bullyingu i cyberbullyingu – to tylko wybrane zagadnienia webinaru zatytułowanego Jak reagować na przemoc rówieśniczą w szkole? Praktyczny poradnik dla nauczycieli o bullyingu. W rozmowie wzięli udział eksperci: Magdalena KosowskaKrzysztof Rzeńca.

Podcastu możesz posłuchać również w kanałach streamingowych: Apple PodcastsSoundCloud.

Uniwersytet SWPS, Fundacja UNIQA oraz zespół RESQL połączyli siły w projekcie „Przerwij krąg przemocy w swojej szkole”. Chcemy głośno i otwarcie mówić o zjawisku przemocy rówieśniczej po to, by uświadomić społeczeństwu skalę problemu, z jakim mierzą się nasze dzieci. Zależy nam, by przeciwdziałać przemocy poprzez oddanie w ręce szkół gotowego, sprawdzonego narzędzia, jakim jest system RESQL, stworzony przez wykładowców i naukowców z Uniwersytetu SWPS. 

Główną inicjatywą projektu „Przerwij krąg przemocy w swojej szkole” jest rekrutacja dla licealistów i techników w ramach której organizatorzy ufundowali darmowe wdrożenie systemu RESQL w 100 placówkach. Szkoły mogą zgłaszać chęć udziału w rekrutacji na dedykowanej stronie projektu, tam również odbędzie się głosowanie, które wyłoni ostateczną setkę wybranych szkół. 

System RESQL to kompleksowe rozwiązanie obejmujące: aplikację do anonimowego zgłaszania przypadków przemocy, która umożliwia także rozmowę i otrzymanie pomocy od wybranej osoby z kadry nauczycielskiej danej szkoły oraz szkolenia i materiały dla grona pedagogicznego. Obecnie system RESQL funkcjonuje w 254 szkołach w całej Polsce

Zachęcamy do czynnego udziału w tej wyjątkowej rywalizacji! Szkołę może zgłosić każdy – nauczyciel, dyrektor szkoły, uczeń lub rodzic, wystarczy pisemna zgoda oraz formularz podpisany przez dyrekcję placówki. Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 17 maja br., głosować na zgłoszone szkoły będzie można od 20 maja do 2 czerwca, a 10 czerwca zostaną ogłoszone wyniki. Głos na daną szkołę można oddać raz dziennie. Pierwszych 100 szkół z największą liczbą głosów (mierzoną w stosunku do całkowitej liczby uczniów w placówce) otrzyma możliwość wdrożenia pakietu RESQL za darmo. Bezpłatny pakiet zawiera praktyczne narzędzia do walki z przemocą w szkole: wspomnianą wcześniej aplikację dla uczniów do anonimowego zgłaszania problemów oraz szkolenie dla kadry pedagogicznej, scenariusze lekcji poświęconych przemocy, sprawnie działający system dla nauczycieli do reagowania na wszelkie nadużycia.

Zgłoś swoje liceum lub technikum do projektu, aby i twoja szkoła mogła wdrożyć system RESQL. Więcej informacji na temat rekrutacji znajdziesz tutaj.

Uniwersytet SWPSRESQLUNIQA

Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywający możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Projekt obejmuje działania online, których celem jest umożliwienie rozwoju każdemu, kto ma taką potrzebę lub ochotę, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje.

Eksperci

Magdalena Kosowska

Magdalena Kosowska – psycholożka, absolwentka wydziału psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Opiekunka merytoryczna trenerów RESQL – wdrażanie systemu wspierającego szkoły w rozwiązywaniu problemów przemocy rówieśniczej. Absolwentka Studiów Podyplomowych „Coaching i Mentoring” na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Współzałożycielka Międzywydziałowego Koła Naukowego Badań Relacji Rówieśniczych i Bullyingu „OLWEUS”. Pod kierownictwem dr Małgorzaty Wójcik realizuje badania jakościowe „Postrzeganie zjawiska prześladowania rówieśniczego przez opiekunów dzieci doświadczających prześladowania rówieśniczego w szkole” (Projekt Bullying and Parenting). Członkini zespołu w projekcie International study of teacher responses to peer aggression. Koordynatorka w projekcie badawczym BAPKids. Współorganizatorka cyklicznej międzynarodowej konferencji na temat przemocy rówieśniczej i bullyingu “Dni OLWEUSA”. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji ACT2024 Katowice. Współzałożycielka i koordynatorka projektu „Klub bez Spiny” realizowanego w ramach współpracy SWPS Katowice i Fundacji na rzecz dzieci i dorosłych z rozszczepem kręgosłupa SPINA. Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców i Nauczycieli w Przedszkolu. Główne obszary zainteresowań naukowych przemoc rówieśnicza, psychologia rozwojowa, wypalenie rodzicielskie.

Krzysztof Rzeńca

Krzysztof Rzeńca - psycholog, broker innowacji w Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu SWPS. Na Uniwersytecie zajmuje się procesami komercjalizacji wyników nauki. Interesuje się możliwościami zastosowań nowych technologii w psychologii, szczególnie w edukacji oraz w internetowych interwencjach psychologicznych. Zajmuje się tematyką mHealth oraz e-Mental Health.

Pracował w Instytucie Badań Edukacyjnych w ramach projektu Entuzjaści Edukacji w Zespole Wczesnej Edukacji. Ma za sobą wieloletnie doświadczenie pracy dla korporacji krajowych oraz międzynarodowych, w tym osiem lat na stanowiskach kierowniczych. Realizował projekty badawczo-naukowe w Instytucie Badań Edukacyjnych. Obecnie jest prezesem zarządu spółki spin-off Uniwersytetu - RESQL Sp. z o.o., która wdraża system zapobiegania przemocy rówieśniczej do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Artykuły

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia logo white kopia