Depresja, stany lękowe czy negatywna samoocena to coraz częstsze konsekwencje rówieśniczej przemocy szkolnej, tak dotkliwej zwłaszcza w czasach cyberbullyingu. Tymczasem zdrowie psychiczne nastolatka to punkt wyjścia do jego prawidłowego rozwoju i późniejszego dobrostanu. Dlatego tak ważne jest zrozumienie tego, co dzieje się w nastoletniej głowie i wypracowanie skutecznych form komunikacji.

Co zajmuje nastolatka? Co go niepokoi? Co na ten temat mówi nauka, a dokładniej – psychologia rozwoju? Jak to wygląda z perspektywy rodzica?  Czym są zachowania normatywne, a czym – nienormatywne? Na jakie czynniki ryzyka (zewnętrzne i wewnętrzne) warto zwrócić uwagę? Jak kształtować odporność młodego człowieka? Jak rozpoznawać jego problemy i reagować np. na dotykającą go przemoc? Jak komunikować nastolatkowi punkt widzenia i potrzeby dorosłych?

O tym wszystkim porozmawiali: dr Radosław KaczanTomasz Kuźmicz w ramach webinaru Co się dzieje w głowie mojego nastolatka?

Podcastu możesz posłuchać również w kanałach streamingowych: Apple Podcasts, SoundCloudAudioteka.

Uniwersytet SWPS, Fundacja UNIQA oraz zespół RESQL połączyli siły w projekcie „Przerwij krąg przemocy w swojej szkole”. Chcemy głośno i otwarcie mówić o zjawisku przemocy rówieśniczej po to, by uświadomić społeczeństwu skalę problemu, z jakim mierzą się nasze dzieci. Zależy nam, by przeciwdziałać przemocy poprzez oddanie w ręce szkół gotowego, sprawdzonego narzędzia, jakim jest system RESQL, stworzony przez wykładowców i naukowców z Uniwersytetu SWPS. 

Główną inicjatywą projektu „Przerwij krąg przemocy w swojej szkole” jest rekrutacja dla licealistów i techników w ramach której organizatorzy ufundowali darmowe wdrożenie systemu RESQL w 100 placówkach. Szkoły mogą zgłaszać chęć udziału w rekrutacji na dedykowanej stronie projektu, tam również odbędzie się głosowanie, które wyłoni ostateczną setkę wybranych szkół. 

System RESQL to kompleksowe rozwiązanie obejmujące: aplikację do anonimowego zgłaszania przypadków przemocy, która umożliwia także rozmowę i otrzymanie pomocy od wybranej osoby z kadry nauczycielskiej danej szkoły oraz szkolenia i materiały dla grona pedagogicznego. Obecnie system RESQL funkcjonuje w 254 szkołach w całej Polsce

Zachęcamy do czynnego udziału w tej wyjątkowej rywalizacji! Szkołę może zgłosić każdy – nauczyciel, dyrektor szkoły, uczeń lub rodzic, wystarczy pisemna zgoda oraz formularz podpisany przez dyrekcję placówki. Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 17 maja br., głosować na zgłoszone szkoły będzie można od 20 maja do 2 czerwca, a 10 czerwca zostaną ogłoszone wyniki. Głos na daną szkołę można oddać raz dziennie. Pierwszych 100 szkół z największą liczbą głosów (mierzoną w stosunku do całkowitej liczby uczniów w placówce) otrzyma możliwość wdrożenia pakietu RESQL za darmo. Bezpłatny pakiet zawiera praktyczne narzędzia do walki z przemocą w szkole: wspomnianą wcześniej aplikację dla uczniów do anonimowego zgłaszania problemów oraz szkolenie dla kadry pedagogicznej, scenariusze lekcji poświęconych przemocy, sprawnie działający system dla nauczycieli do reagowania na wszelkie nadużycia.

Zgłoś swoje liceum lub technikum do projektu, aby i twoja szkoła mogła wdrożyć system RESQL. Więcej informacji na temat rekrutacji znajdziesz tutaj.

Uniwersytet SWPSRESQLUNIQA

Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywający możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Projekt obejmuje działania online, których celem jest umożliwienie rozwoju każdemu, kto ma taką potrzebę lub ochotę, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje.

Eksperci

Radosław Kaczan

dr Radosław Kaczan – psycholog, naukowo zajmuje się psychologią rozwoju człowieka, konstruowaniem narzędzi diagnostycznych do badania rozwoju dzieci i młodzieży, diagnozą kompetencji oraz wspomaganiem uczenia się przez całe życie. Prowadzi również badania dotyczące przemocy rówieśniczej w szkołach i wdraża programy zapobiegające tym zjawiskom. Poza działalnością naukową i dydaktyczną poświęca się wspieraniu rozwoju systemu kwalifikacji zawodowych, współpracuje z biznesem, organizacjami zawodowymi i szkołami wyższymi w zakresie opisu efektów uczenia się i kwalifikacji. Był kierownikiem wdrożeniowego projektu badawczego „Monitorowanie środowiska szkolnego i zapobieganie zachowaniom ryzykownym, w tym przemocy rówieśniczej”. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z psychologii rozwoju człowieka

Tomasz Kuźmicz

Tomasz Kuźmicz - psycholog, psychoterapeuta specjalizujący się w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą, ich rodzinami oraz środowiskiem szkolnym. Wiele lat pracował w jednej z warszawskich szkół. Jako praktyk związany z Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pracuje też jako dydaktyk i asystent na Uniwersytecie SWPS oraz jako wykładowca w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat związany z Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS. W pracy zawodowej zajmuje się głównie obszarami związanymi z psychologią edukacji oraz zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty skierowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i ich rodziców oraz nauczycieli.

Artykuły

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia logo white kopia