• https://podcasts.apple.com/us/podcast/schizofrenia-m%C3%B3zgowe-mechanizmy-poznania-spo%C5%82ecznego/id1437994794?i=1000453435632
  • https://open.spotify.com/episode/4NgcqAEJRoyKPB5jqTU35i
  • https://soundcloud.com/swpspl/schizofrenia-mozgowe-mechanizmy-poznania-spolecznego-u-osob-zdrowych-i-chorych-dr-l-okruszek
  • https://lectonapp.com/pl/audiobook/bd48cf33-a7b7-454f-9443-ec51bbde6462?_lst

Człowiek jest istotą społeczną, żyjącą i działającą wśród innych. Większość naszych aktywności podejmujemy we współdziałaniu z ludźmi. Do tego niezbędne są nam umiejętności odbierania różnych społecznych sygnałów i wchodzenia w interakcje, czego uczymy się już od urodzenia. Rozumiemy mimikę twarzy, gesty, ton głosu, potrafimy wczuć się emocje innych osób, dzięki czemu łatwiej nam żyć wśród ludzi. Osoby cierpiące na schizofrenię mają często utrudnione zdolności poznania społecznego, przez co szczególnie cierpią w codziennym funkcjonowaniu. Badania z pogranicza psychologii klinicznej i neuronauki dr hab. Łukasza Okruszka, prof. PAN mogą stanowić krok w stronę polepszenia procesu rehabilitacji osób chorujących na schizofrenię.

Jak działa „mózg społeczny”?

Nasz mózg jest niezwykle silnie wyspecjalizowany w percypowaniu społecznym, czyli odbiorze i interpretacji uczuć oraz zachowań innych. Bodźce społeczne dostrzegamy nawet tam, gdzie niekoniecznie się pojawiają, co na przykład możemy zaobserwować, kiedy oglądamy malarskie portrety kubistów czy abstrakcjonistów. Jesteśmy wyczuleni na wszelkie informacje społeczne, bo dzięki temu możemy zrozumieć, kto ma jakie intencje, w jakim jest nastroju, co teraz przeżywa i co zamierza zrobić. W schizofrenii, która jest trzecią najczęstszą przyczyną niepełnosprawności osób przed 40 rokiem życia, te umiejętności są osłabione. Powinniśmy pamiętać, że najbardziej dotkliwe w codziennym funkcjonowaniu schizofreników nie są objawy wytwórcze – omamy i urojenia, lecz umiejętności specyficzne dla sfery społecznej. Co ma do powiedzenia na ten temat neuronauka?

Prelegent

258 michal pozdal2

dr hab. Łukasz Okruszek, prof. PAN – profesor Instytutu Psychologii PAN, kierownik Pracowni Neuronauki Społecznej w Instytucie Psychologii PAN. Jest stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ukończył matematykę na Politechnice Łódzkiej oraz psychologię na Uniwersytecie Łódzkim. Doktorat (2016) oraz habilitację (2018) w dyscyplinie psychologii uzyskał na Wydziale Psychologii UW, gdzie aktualnie pracuje jako wykładowca. Zainteresowania badawcze i tematyka realizowanych przez niego grantów oscylują wśród zagadnień neuronalnych mechanizmów procesów poznania społecznego oraz zaburzeń w zakresie przetwarzania informacji społecznych obserwowanych u pacjentów z zaburzeniami psychiatrycznymi i neurologicznymi.

 

Obejrzyj webinar „Zdrowie psychiczne – jak o nie dbać?”

Zdrowie psychiczne jest tak samo ważne, jak zdrowie fizyczne. Często uważamy, że dobrostan psychiczny to coś, co jest nam dane raz na zawsze. Czym tak naprawdę jest zdrowie psychiczne? Jak na co dzień dbać o równowagę emocjonalną i homeostazę psychiczną? U kogo szukać pomocy, kiedy czujemy, że „coś jest nie tak” – nastąpiła zmiana w naszym samopoczuciu, zachowaniu lub odczuwaniu? Jak wybrać dobrego specjalistę-psychoterapeutę? Psycholog Joanna Gutral rozmawia o tym z psychoterapeutką dr Agnieszką Mościcką-Teske.

„Zdrowie psychiczne – jak o nie dbać?”

Artykuły

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia logo white kopia