• https://podcasts.apple.com/us/podcast/uzale%C5%BCnienie-od-konopi-objawy-skutki-leczenie-alicja/id1437994794?i=1000505082405
  • https://open.spotify.com/episode/5YkdctwzzsbBaCL4NaWQ9c?si=6rbP0vk4QbaEQtrmzplxxw
  • https://soundcloud.com/swpspl/mikrobiom-jelitowy-a-m-zg-dr
  • https://lectonapp.com/pl/audiobook/28e0a60a-64da-4914-9bf8-2705c6bed524?_lst

Badania z ostatnich lat wskazują na niebagatelny wpływ mikrobioty jelitowej na organizm, a co więcej – na mózg. Nowo poznane szlaki komunikacji między bakteriami jelitowymi i mózgiem pozwalają wnioskować, że mogą one regulować procesy psychiczne i zachowanie. Wiemy już, że mikrobiota jelitowa odgrywa szczególną rolę w zaburzeniach lękowych i depresyjnych; zaobserwowano również jej pewne związki z chorobami neurorozwojowymi i neurodegeneracyjnymi. Najnowsze doniesienia naukowe na temat wpływu mikrobioty jelitowej na ośrodkowy układ nerwowy przedstawia dr Katarzyna Kuć – badaczka z GutTeam w Centrum Badań Neuropoznawczych Uniwersytetu SWPS. Wykład towarzyszył Dniowi Mózgu 2020 na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Zapraszamy na kolejne Dni Mózgu Uniwersytetu SWPS, tym razem online. To już 13 i 14 marca 2021 r. Więcej o wydarzeniu tutaj » 

Prelegentka

Katarzyna Kuć

dr Katarzyna Kuć – adiunkt w Katedrze Psychologii Biologicznej i Behawioralnej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Stopień naukowy doktora nauk biologicznych zdobyła w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Kierowniczka Laboratorium GutTeam w Centrum Badań Neuropoznawczych Uniwersytetu SWPS, w którym wraz ze swoim zespołem pracuje nad dwoma projektami badawczymi. Pierwszy dotyczy wpływu przeszczepów mikrobioty jelitowej na funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne pacjentów. Drugi skupia się na związkach między nawykami żywieniowymi, mikrobiotą i funkcjonowaniem poznawczym.

Artykuły

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia logo white kopia