• https://podcasts.apple.com/us/podcast/o-badaniach-neuronalnych-mechanizm%C3%B3w-%C5%9Bwiadomo%C5%9Bci-dr/id1437994794?i=1000510499323
  • https://open.spotify.com/episode/0Nc3bWclnOOEMZdS1c38KC?si=SBZAbVwWSZ-0MrNPFnnJ4A
  • https://soundcloud.com/swpspl/o-badaniach-neuronalnych
  • https://lectonapp.com/pl/audiobook/3be801bf-87ab-4f0e-9413-ae604587ceca?_lst

Wykład dr Michała Boli przybliża nurt badań mający na celu zidentyfikowanie biologicznych mechanizmów świadomości. Naukowiec omawia prowadzone w Pracowni Obrazowania Mózgu Instytutu im. Nenckiego badania dotyczące świadomego i nieświadomego (podprogowego) przetwarzania bodźców wzrokowych. 

Zapraszamy na kolejne Dni Mózgu Uniwersytetu SWPS, tym razem online. To już 13 i 14 marca 2021 r. Więcej o wydarzeniu tutaj » 

Prelegent

bola

dr Michał Bola – adiunkt w Pracowni Obrazowania Mózgu Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie. Absolwent psychologii na Uniwersytecie SWPS (2011), doktorat obronił na Uniwersytecie w Magdeburgu (2015). Odbywał krótkie staże na Uniwersytecie Sussex oraz na Uniwersytecie w Genewie. Laureat stypendium FNP Start i Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców MNiSW. Obecnie kieruje projektami badawczymi finansowanymi przez NCN i MNiSW. Jest członkiem europejskiej sieci COST The Neural Architecture of Consciousness. W swojej pracy naukowej zajmuje się tematyką świadomości i jej neuronalnych podstaw. Prowadzi badania dotyczące podprogowego przetwarzania bodźców oraz relacji świadomości z procesami poznawczymi, takimi jak uwaga i pamięć robocza.

Artykuły

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia logo white kopia