logo uswps nazwa 3

davinci
Kategoria : Wydarzenia

Za nami uroczysta konferencja naukowa z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia Uniwersytetu SWPS, organizowana przez Instytut Prawa oraz Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie: „Hominum causa omne ius constitutum sit. Wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka”. Wystąpiły na niej osoby będące niekwestionowanymi autorytetami prawniczymi, budowniczowie nowoczesnego polskiego systemu prawnego, osobistości zasłużone dla rozwoju prawa jako dziedziny nauki oraz jego praktycy.

Konferencja odbyła się w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS w auli im. T. Tomaszewskiego.

21 października 2021 r.
09.30–14.15
ul. Chodakowska 19/31, Warszawa

Wyjątkowy program

 • 9.30–9.45 – Słowo na otwarcie – profesor Roman Cieślak, rektor Uniwersytetu SWPS, profesor Teresa Gardocka, dyrektor Instytutu Prawa Uniwersytetu SWPS

Panel otwierający: Jak skonstruować zabezpieczenia konstytucyjne przed autorytaryzmem?

 • 9.45–10.00 – Przeciwstawianie się autorytaryzmowi przez realizację zasad i reguł konstytucyjnych – doktor Bohdan Zdziennicki, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, Prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2008–2010
 • 10.00–10.15 – Rola Senatu RP w ochronie konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich – aspekty praktyczne – Senator RP Krzysztof Kwiatkowski, Minister Sprawiedliwości w latach 2009–2010

PANEL I: Konstytucja RP jako konstytucja pluralizmu (moderator: profesor Hubert Izdebski)

 • 10.15–10.30 Aleksander Kwaśniewski, Prezydent RP w latach 1995–2005
 • 10.30–10.45 – profesor Marek Chmaj, Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS, szef Zespołu Doradców Senatu RP ds. konstytucyjności prawa
 • 10.45–11.00 – Dyskusja

PANEL II: Polityka tożsamości (identity politics) jako źródło władzy i dyskryminacji (moderator: profesor Bronisław Sitek)

 • 11.45–12.00 – Adam Daniel Rotfeld, Minister Spraw Zagranicznych w roku 2005
 • 12.00–12.15 – profesor Krystyna Skarżyńska, Instytut Psychologii Uniwersytetu SWPS
 • 12.15–12.30 – Dyskusja

PANEL III: Dyskryminacyjny legalizm – prawo w służbie dominującej większości a ochrona praw mniejszości (moderator: profesor Teresa Gardocka)

 • 12.45–13.00 – profesor Lech Gardocki, Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS, były Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
 • 13.00–13.15 – profesor Adam Bodnar, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS, były Rzecznik Praw Obywatelskich
 • 13.15–13.30 – Dyskusja

Podsumowanie konferencji

 • 13.45–14.00 – profesor Mirosław Wyrzykowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
 • 14.00–14.15 – Słowo na zamknięcie – profesor Aleksandra Cisłak-Wójcik, prorektorka ds. nauki, profesor Adam Bodnar, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS

Wyjątkowi prelegenci

Doktor Bohdan Zdziennicki

Prawnik, doktor nauk prawnych, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, w latach 2001–2010, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2008–2010.

Krzysztof Kwiatkowski

Krzysztof Kwiatkowski

Prawnik, Senator RP VII i X kadencji (2007–2011, od 2019), poseł na Sejm VII kadencji (2011–2013). W latach 2009–2011 Minister Sprawiedliwości, w latach 2009–2010 Prokurator Generalny, w latach 2013–2019 prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Aleksander Kwaśniewski

Aleksander Kwaśniewski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1995–2005. Współprzewodniczący (wraz z Tadeuszem Mazowieckim i Romualdem Sosnowskim) Zespołu ds. pluralizmu związkowego. Członek PZPR (1977–1990). Współtwórca Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej (1990) i pierwszy jej przewodniczący (do grudnia 1995). Współorganizator Sojuszu Lewicy Demokratycznej (1991).

Marek Chmaj

Profesor Marek Chmaj

Prawnik, politolog, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego i administracyjnego. Radca prawny. Partner zarządzający w kancelarii radcowskiej Chmaj i Wspólnicy. Jest arbitrem Sądu Polubownego działającego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Przejdź do biogramu →

Hubert Izdebski

Profesor Hubert Izdebski

Wszechstronny prawnik, radca prawny, adwokat. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa publicznego i jego styku z prawem cywilnym. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w przygotowywaniu projektów ustaw, pracy radcy prawnego i prowadzeniu spraw z zakresu prawa administracyjnego oraz konstytucyjnego. Przejdź do biogramu →

Adam Rotfeld

Profesor Adam Daniel Rotfeld

Profesor nauk humanistycznych, badacz stosunków międzynarodowych, były Minister Spraw Zagranicznych. Członek Rady Konsultacyjnej Sekretarza Generalnego ONZ do Spraw Rozbrojenia (2006-2010). Współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych. Członek grupy ekspertów mianowany przez Sekretarza Generalnego NATO. Osobisty Przedstawiciel Przewodniczącego OBWE do politycznego rozwiązania konfliktu w Naddniestrzu. Wykładowca na uniwersytetach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Rosji i Azji.

Krystyna Skarżyńska

Profesor Krystyna Skarżyńska

Psycholog społeczny. Specjalizuje się w badaniu potocznych przekonań i postaw. Aktualnie prowadzi badania nad uwarunkowaniami akceptacji agresji w życiu społecznym i w polityce, a także nad rolą ogólnych schematów świata, zasad moralnych oraz rozumienia wolności w kształtowaniu postaw politycznych. Jest autorką ponad 200 artykułów naukowych w czasopismach polskich i międzynarodowych i kilkunastu książek. Przejdź do biogramu →

Bronisław Sitek

Profesor Bronisław Sitek

Radca prawny, specjalista w zakresie prawa rzymskiego oraz prawa cywilnego. W latach 2013-2015 pełnił funkcję prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, od 1 lipca 2019 r. jest członkiem i sekretarzem Rady Doskonałości Naukowej. Wchodzi w skład Prezydium Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Przejdź do biogramu →

Lech Gardocki

Profesor Lech Gardocki

Prawnik, wybitny specjalista w zakresie prawa karnego. Sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego w latach 1996–2011, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego i Przewodniczący Trybunału Stanu w latach 1998–2010. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 150 publikacji z zakresu prawa karnego, w tym książki, artykuły, opracowania w pracach zbiorowych, komentarze do orzeczeń Sądu Najwyższego. W roku 2014 otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe. Przejdź do biogramu →

prof. Witold Wołodkiewicz

Profesor Adam Bodnar

Prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka. Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji. W latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Był także członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Fundacji Batorego. W latach 2014–2015 członek Rady Dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur. Pełni funkcję dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Przejdź do biogramu →

prof. Kazimierz Wrześniewski

Profesor Teresa Gardocka

Prawnik, specjalista prawa i postępowania karnego oraz prawa karnego międzynarodowego. Naukowo interesuje się zmianami, jakie dokonały się w okresie transformacji Polski, wliczając w to kwestie opieki społecznej i administracji publicznej. Zajmuje się również problematyką podstawowych wolności i praw człowieka oraz ochrony praw zwierząt. Pełni funkcję dyrektora Instytutu Prawa Uniwersytetu SWPS. Przejdź do biogramu →


Profesor Mirosław Wyrzykowski

Prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, były dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2011–2015 przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych PAN.

Aleksandra Cisła-Wójcik

Profesor Aleksandra Cisłak-Wójcik

Psycholog naukowo zajmuje się władzą, przede wszystkim bada to, w jaki sposób sprawowanie władzy zmienia człowieka, a jak zmienia go podleganie władzy. Otrzymała stypendium Start FNP, stypendium Polityki, stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Jest laureatką nagrody im. Roberta Zajonca przyznawanej przez Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej. Pełni funkcję prorektorki ds. nauki Uniwersytetu SWPS. Przejdź do biogramu →

wróć na stronę główną Jubileuszu 25-lecia uczelni →

 

x
Instytut Prawa Uniwersytetu SWPS

Instytut Prawa koordynuje działalność naukową i integrację środowiska prawniczego uczelni, w skład którego wchodzą pracownicy naukowo-dydaktyczni z trzech wydziałów Uniwersytetu SWPS.

Czytaj więcej →

x
Wydział Prawa w Warszawie

Wydział skupia wybitnych profesorów należących do czołówki polskiego prawa, specjalistów cieszących się międzynarodowym uznaniem, praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Czytaj więcej →

Kategoria : Inicjatywy jubileuszowe

Nauka i dydaktyka to serce każdej uczelni. Od osób, które prowadzą zajęcia oraz badania naukowe, zależy nie tylko pozycja uczelni. W ich rękach jest także budzenie w młodszych pokoleniach motywacji do pokonywania wyzwań, rozwijanie pasji do wykonywania zawodu czy krytycznego podejścia do problemów. Na co dzień są nie tylko wykładowcami i naukowcami, których artykuły możemy czytać, ale również naszymi doradcami, kreatorami zmian, nauczycielami najtrudniejszych teorii i ich zastosowań. Pełnią te role nie tylko wobec studentów i doktorantów, ale i wobec całej społeczności uniwersyteckiej. Dzięki ich energii oraz oddaniu pracy kolejne roczniki studentów decydują się na podejmowanie konkretnych ścieżek zawodowych i udział w skomplikowanych badaniach. Zobacz, kto zyskał tytuł Absolwenta 25-lecia w tej kategorii.

Najlepsi w kategorii Nauka i dydaktyka

Dobrzy wykładowcy to zaangażowani w naukę studenci i ich wyniki. To dobrze przygotowani do pełnienia ważnych funkcji zawodowych, społecznych, prywatnych ludzie. Dobrzy naukowcy to rozwijanie dziedzin i dyscyplin,  a także badania, z których na co dzień wszyscy korzystamy. Dzięki nim więcej rozumiemy z otaczającego nas, coraz bardziej skomplikowanego świata. Te dwie grupy budują dobro, prawdę i piękno – triadę wartości uniwersyteckich.

W kategorii Nauka i dydaktyka Kapituła postanowiła nagrodzić wymienionych niżej absolwentów.

O kryteriach wyboru możesz przeczytać tutaj »

aleksandra cisłak wójcik

Dr hab. Aleksandra Cisłak-Wójcik

Absolwentka psychologii na naszej uczelni. Od wielu lat zajmuje się psychologicznymi aspektami władzy, opisując, w jaki sposób sprawowanie jej zmienia człowieka, a także jak zmienia go podleganie władzy. Pełniąc aktualnie ważną, kierowniczą funkcję prorektorki ds. nauki, dr hab. Aleksandra Cisłak-Wójcik realizuje więc słynne hasło naszej uczelni „z teorią w praktykę”. Warto podkreślić, że od samego początku jej kariera naukowa jest pełna sukcesów. Otrzymała stypendium Start FNP, stypendium „Polityki”, stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Jest laureatką nagrody im. Roberta Zajonca przyznawanej przez Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej. Lista jej publikacji jest imponująca i często silnie powiązana z aktualnymi problemami społecznymi. W najnowszych publikacjach opisuje psychologiczne uwarunkowania postaw nacjonalistycznych, narcyzmu grupowego lub też ulegania antyszczepionkowym teoriom spiskowym.

Dorota Wiśniewska-Juszczak

Dr Dorota Wiśniewska-Juszczak

Na naszej uczelni ukończyła psychologię. Interakcje między studentami a kadrą naukowo-dydaktyczną pasjonowały dr Dorotę Wiśniewską-Juszczak już od samego początku studiów. Była przewodniczącą pierwszego rocznika Samorządu Studentów w roku akademickim 1996/1997. Można więc powiedzieć, że już wtedy zdobywała praktyczne doświadczenie związane z zarządzaniem ludźmi. W swoich pracach naukowych, jak również w rozleglej i różnorodnej dydaktyce, dr Wiśniewska-Juszczyk wskazuje na pozytywne, jak i negatywne skutki posiadania i podlegania władzy. Jako praktyk specjalizuje się w budowaniu efektywnych zespołów i komunikacji w ich obrębie i jest autorką innowacyjnej metody pomiaru potencjału przywódczego menedżerów. Pełniąc funkcję pełnomocnika prorektorki ds. dydaktyki w zakresie jakości studiów, przyczyniła się w dużym stopniu do modyfikacji wielu programów dydaktycznych. Każdy, kto miał przyjemność z nią współpracować, na zawsze zapamięta jej ujmujący sposób bycia i zamiłowanie do innowacyjnych rozwiązań.

Maksymilan Bielecki

Dr Maksymilan Bielecki

Absolwent psychologii na Uniwersytecie SWPS. To, co wyróżnia aktywność akademicką dr. Maksymiliana Bieleckiego, to bogactwo talentów i różnorodność pól aktywności. Jego zainteresowania badawcze to psychofizjologia, psychologia poznawcza oraz metodologia i statystyka w badaniach społecznych, jak również medycznych. Współpracuje z licznymi instytucjami naukowymi, m.in. Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego czy Centrum Nauki Kopernik. Jest wybitnym konsultantem w zakresie metodologii, statystyki oraz ekonomii behawioralnej zarówno w projektach naukowych, biznesowych czy w projektach wewnętrznych naszego Uniwersytetu. Swoją niespożytą energią emanuje też na zajęciach dydaktycznych, gdzie jest bardzo charyzmatycznym prowadzącym zajęcia z metodologii oraz zaawansowanych metod analizy i wizualizacji danych, jak również zachowań konsumenckich. Zaraża swoją wiedzą i zapałem studentów oraz doktorantów.

Michał Kosiński

Prof. Michał Kosiński

Na naszej uczelni ukończył psychologię, którą studiował w latach 2003–2008. Potem wyjechał do Cambridge, gdzie obronił doktorat, a następnie zaczął pracować w najlepszych uczelniach Stanów Zjednoczonych (obecnie zatrudniony jest w Uniwersytecie Stanforda). Jego naukowa kariera jest więcej niż imponująca. Jest autorem około stu artykułów i rozdziałów w książkach, a wszystkie jego opublikowane teksty są powszechnie cytowane. Na szczególne podkreślenie zasługują wszakże dwa inne, niecodzienne aspekty jego naukowej aktywności. Po pierwsze, Michał Kosiński walnie przyczynił się do ukazania się pierwszego artykułu prasowego, w którym publicznie zaprezentowano nieetyczne praktyki niesławnego Cambridge Analytica. Jest też autorem prac, w których przedstawia liczne niebezpieczeństwa utraty przez ludzi autonomii i prywatności w warunkach rosnącej inwigilacji internetowej. Po drugie, profesor Kosiński konsekwentnie przeznacza co najmniej 10 proc. swoich dochodów na różne cele społeczne.

Konrad Maj

Dr Konrad Maj

Absolwent psychologii. Jego wyjątkowość polega na umiejętnym łączeniu rozwoju naukowego z działalnością popularyzatorską. Dr Maj nie zamyka się w przestrzeni kierowanego przez niego Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech, ale jest obecny wszędzie (od Przystanku Woodstock po TVN24), gdzie trzeba zabrać głos i powiedzieć, jak fascynujące są badania naukowe, jak ważne i użyteczne są wyniki badań psychologicznych i jakie znaczenie społeczne ma kierowanie się ustaleniami nauki. Pasją badawczą zaraża młodych naukowców z Uniwersytetu SWPS, z którymi działa i święci sukcesy np. w ramach organizacji ENACTUS. Odwiedza najważniejsze ośrodki zajmujące się innowacjami na całym świecie, od Stanów Zjednoczonych (Carnegie Mellon University) po Finlandię (Aalto University) i nawiązuje tam interesujące współprace. Dzięki jego ciekawości i entuzjazmowi nasz Uniwersytet dołączył do grona ośrodków badawczych zajmujących się niezwykłym światem interakcji ludzi i robotów, o czym można usłyszeć choćby podczas organizowanych przez niego HumanTech Meetings czy corocznych konferencji Transformator Innowacyjności. To, co budzi wielki podziw dla dr. Maja, to fakt, że jego fascynacja badaniami XXI, a może nawet XXII wieku, idzie w parze z szacunkiem dla przeszłości, dla osób, które rozwijały innowacyjne rozwiązania na początku XX wieku, jak inżynier Kazimierz Szpotański, w którego dawnej fabryce wytwarzającej aparaturę wysokiego napięcia mieści się teraz siedziba naszego Uniwersytetu w Warszawie.

Wyróżnieni w kategorii Nauka i dydaktyka

Dodatkowo w tej kategorii Kapituła zdecydowała o przyznaniu wyróżnień dla wymienionych niżej absolwentów.

Konrad Bocian

Dr Konrad Bocian

Absolwent psychologii. Jest z pewnością błyskotliwym badaczem, który nie boi się nowych wyzwań. Dobrze radzi sobie nie tylko na różnych uczelniach (Uniwersytet SWPS, University of Kent), ale również w realiach startupu technologicznego łączącego wiedzę psychologiczną i technologię komputerową. Jednocześnie jest charyzmatycznym wykładowcą, przyciągającym zaangażowanych studentów. Jedną z jego ważnych kompetencji jest wiedza metodologiczna w zakresie badań eksperymentalnych z psychologii społecznej. Przez najbliższe otoczenie postrzegany jest jako niezmordowany propagator wiedzy na temat psychologii moralności.

Wojciech Kulesza

Dr hab. Wojciech Kulesza

Jest psychologiem społecznycm nie tylko z zawodu, ale przede wszystkim z przekonania. Głównym obszarem jego badań jest tzw. efekt kameleona. Od lat sprawdza, kiedy i dlaczego ludzie naśladują się nawzajem i co z tego właściwie wynika. Jego badania opublikowane zostały w licznych, nadzwyczaj prestiżowych czasopismach psychologicznych. Zawsze przykłada też wielką wagę do dydaktyki, łącząc wysokie kompetencje z pasją nauczania. Nic przeto dziwnego, że jest uwielbiany przez swoich studentów. Zaangażowanie w naukę i dydaktykę odciągnęło go trochę od innych aktywności. W przeszłości uczestniczył w egzotycznych wyprawach kajakowych (np. do kręgu polarnego czy wzdłuż geograficznego pogranicza Europy i Azji), ostatnio jego wyprawowe ciągoty ewoluują w kierunku wypraw motocyklowych. Cenimy jego pasje, ale wolimy, gdy jest z nami – dziękujemy za to, co robił i robi jako naukowiec i dydaktyk.

Mariusz Wszołek

Dr Mariusz Wszołek

Towarzyszył wielu osobom podczas ich ścieżek dydaktycznych – najpierw będąc doskonałym wykładowcą, później promotorem znakomitych prac dyplomowych, a następnie współpracownikiem w Katedrze Grafiki Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Tym samym wiele osób miało okazję pracować z dr. Wszołkiem w różnych kontekstach i niezależnie od nich, była (i jest) to praca oparta na szacunku, zrozumieniu, ale również poszukiwaniu i ciekawości. Przyglądając się dorobkowi dr. Wszołka, bez wątpienia możemy zauważyć zaangażowanie i silny wkład w szeroko rozumiany rozwój projektowania, poprzez jego opisy, analizy, krytykę, ale również wykorzystanie w celu moderowania społecznych napięć. Jest to jednocześnie inspirująca, potrzebna i godna naśladowania postawa, za którą serdecznie dr. Wszołkowi dziękujemy.

wróć na stronę główną Jubileuszu 25-lecia uczelni →

 

Wybór wybitnych absolwentek i absolwentów
Wybór wybitnych absolwentek i absolwentów

Uczelnia to ludzie, którzy ją tworzą. W czasie jubileuszu, jakim jest 25-lecie Uniwersytetu SWPS, chcemy wyróżnić tych, którzy sprawiają, że rozwijamy się, chwalimy dokonaniami, marzymy i stawiamy sobie kolejne cele. Newralgicznym z ludzkich filarów Uniwersytetu SWPS są jego absolwenci i absolwentki. W okresie obchodów 25-lecia naszej uczelni chcemy wyróżnić i docenić najlepszych spośród nich, grupę 25 naszych wybitnych absolwentek i absolwentów.

www.swps.pl/25-lat

Absolwent 25-lecia - Kultura - Sztuka - Media
Absolwenci 25-lecia – kategoria Kultura – sztuka – media

Gdyby nie było kultury, nie byłoby życia grupowego. Kultura i media uczą człowieka myśleć o sobie jako części większej całości: rodziny, państwa, narodu. Kultura i sztuka tworzą również nowe potrzeby, takie jak na przykład pragnienie wiedzy.

www.swps.pl/25-lat

Absolwent 25-lecia - Społeczeństwo
Absolwenci 25-lecia – kategoria Społeczeństwo

Aktywność społeczna to działanie, którego głównym celem jest rozwiązanie problemu lub potrzeby społecznej, a tym samym generowanie wpływu społecznego.

www.swps.pl/25-lat

Absolwent 25-lecia - Sport
Absolwenci 25-lecia – kategoria Sport

Cieszymy się, że wśród naszych absolwentów mamy psychologów sportu i aktywnych sportowców, pokazujących innym, jak wiele sport może zmienić w życiu.

www.swps.pl/25-lat

Absolwent 25-lecia - Biznes
Absolwenci 25-lecia – kategoria Biznes

Biznes ma kluczowe znaczenie dla sposobu, w jaki tworzymy społeczeństwo i jak w nim żyjemy. Nagrodzeni w tej kategorii absolwenci dostarczając wiedzę czy tworząc produkty, narzędzia lub usługi, potrafią znakomicie połączyć świat biznesu z działaniami, które zmieniają nasze życie.

www.swps.pl/25-lat

Kategoria : Inicjatywy jubileuszowe

Aktywność społeczna, czyli wszystko, co łączy członków społeczności – np. wydarzenie lub zajęcie – to jeden z najbardziej spójnych predyktorów ludzkiego szczęścia. To działanie, którego głównym celem jest rozwiązanie problemu lub potrzeby społecznej, a tym samym generowanie wpływu społecznego. Nasi absolwenci angażują się na wielu polach w działania na rzecz innych – m.in. jako psychologowie, terapeuci, promotorzy zdrowia i edukacji czy popularyzatorzy wiedzy. Za te wszystkie aktywności jesteśmy naszym absolwentom i absolwentkom bardzo wdzięczni.

Najlepsi w kategorii Społeczeństwo

W kategorii Społeczeństwo Kapituła postanowiła nagrodzić wymienionych niżej absolwentów.

O kryteriach wyboru możesz przeczytać tutaj »

Agata Loewe

Agata Loewe

Absolwentka psychologii. Jest psycholożką kliniczną i międzykulturową, psychoterapeutką systemową, a także seksozofką i seksuolożką. W 2014 r. założyła Instytut Pozytywnej Seksualności. Zajmuje się pracą na rzecz promocji Ruchu Pozytywnej Seksualności, bezpieczniejszych, odpowiedzialnych i konsensualnych zachowań oraz świadomych związków. Od 2009 r. współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz równości w zakresie płci, genderu, seksualności oraz relacji i dostępu do praw seksualnych człowieka. Agata – oprócz prywatnej praktyki – od wielu lat działa w organizacjach pozarządowych zajmujących się wyrównywaniem szans dla osób narażonych na wykluczenie społeczne oraz promocją zdrowia psychicznego, reprodukcyjnego i seksualnego (KPH, Ponton, IGLYO, Trans-fuzja, YouAct), związana jest ze Światową Organizacją Zdrowia Seksualnego (WAS), amerykańskim SCU oraz brytyjskim Pink Therapy. Angażuje się również w kampanie przeciw homofobii, nagrywa podcasty edukacyjne, bierze udział w webinarach, udziela wywiadów, edukując społeczeństwo w tematyce seksualności.

Joanna Gutral

Joanna Gutral

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie SWPS w 2015 r. Od czasów studiów pozostaje niezmiennie aktywna w obszarze promocji zdrowia psychicznego i psychoedukacji. W czasie studiów otrzymała stypendium twórcze im. Prof. Z. Pietrasińskiego za działalność społeczną w połączeniu z twórczą popularyzacją psychologii. Od ponad 8 lat współtworzy portal Zdrowa Głowa, gdzie możemy znaleźć odpowiedzi na kwestie związane z psychoterapią, psychologią i rozwojem osobistym. Współtworzy także kampanię Mam terapeutę. Z wyróżnieniem ukończyła Podyplomową Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na naszym Uniwersytecie. Prowadzi psychoterapię w tym nurcie. Na naszej uczelni robi doktorat – jest kierowniczką projektu naukowego i laureatką stypendium finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, prowadzi również zajęcia ze studentami.

Celina Uherek-Biernat

Celina Uherek-Biernat

Psycholożka, superwizorka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, od 15 lat dyrektorka Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, która za swoją działalność społeczną otrzymała brązowy medal „Za Zasługi dla Policji”. Realizatorka programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc. Wykładowczyni Uniwersytetu SWPS i Szkoły Policji w Katowicach. Szkoleniowiec. Pani Celina to piękny człowiek o wielkim sercu. Zawsze otwarta, pomocna, zaangażowana, serdeczna, gotowa na mocowanie się trudnościami, w czym pomaga jej wrodzony optymizm i wiara w ludzi.

Jędrzej Witkowski

Dr Jędrzej Witkowski

Jest absolwentem Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie SWPS. Jako prezes zarządu kieruje pracami Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), wiodącej organizacji społeczeństwa obywatelskiego i największej edukacyjnej organizacji pozarządowej w Polsce. CEO zajmuje się edukacją obywatelską, promuje samorządność uczniowską, buduje w młodych Polkach i Polakach poczucie własnej wartości i sprawczości, uczy ich szacunku. Dr Witkowski z pasją dąży do zmiany polskiej szkoły, by rozwijała ona wiarę młodych ludzi we własne możliwości, uczyła otwartości, krytycznego myślenia, współpracy i odpowiedzialności, by zachęcała do działania na rzecz innych i zaangażowania w życie publiczne. W swojej działalności Jędrzej Witkowski hołduje więc naczelnym wartościom Uniwersytetu SWPS – kierowane przez niego CEO w odważny sposób zmienia polską szkołę, czyni to w sposób otwarty, transparentny, w poczuciu odpowiedzialności za naszą wspólnotę.

Norbert Szczepański

Norbert Szczepański

Absolwent zarządzania i przywództwa na Uniwersytecie SWPS. Zarządzanie to wykorzystywanie odpowiednich metod i technik do osiągania celów organizacyjnych, ale zarządzanie w połączeniu z przywództwem staje się sztuką opartą na proaktywności. W dzisiejszych czasach samo dostosowanie się do otoczenia może umożliwić przetrwanie, my chcemy jednak, by nasi absolwenci zmieniali świat, zarówno w skali mikro, tu i teraz wykorzystując zdobytą wiedzę w realizacji bieżących zadań, jak i w skali makro, tworząc globalne rozwiązania. Kształcimy changemakerów – i taką właśnie osobą jest nasz absolwent – magister Norbert Szczepański, który jako Burmistrz Dzielnicy Wawer pozostaje otwarty na wyzwania i z odwagą podejmuje kolejne działania, wcielając ideę zarządzania i przywództwa w życie.

wróć na stronę główną Jubileuszu 25-lecia uczelni →

 

Wybór wybitnych absolwentek i absolwentów
Wybór wybitnych absolwentek i absolwentów

Uczelnia to ludzie, którzy ją tworzą. W okresie obchodów 25-lecia naszego Uniwersytetu chcemy wyróżnić i docenić grupę 25 wybitnych absolwentek i absolwentów.

www.swps.pl/25-lat

Absolwent 25-lecia - Nauka i dydaktyka
Absolwenci 25-lecia – kategoria Nauka i dydaktyka

Nauka i dydaktyka to serce każdej uczelni. Od osób, które prowadzą zajęcia oraz badania naukowe, zależy nie tylko pozycja uczelni. W ich rękach jest także budzenie w młodszych pokoleniach motywacji do pokonywania wyzwań, rozwijanie pasji do wykonywania zawodu czy krytycznego podejścia do problemów.

www.swps.pl/25-lat

Absolwent 25-lecia - Kultura - Sztuka - Media
Absolwenci 25-lecia – kategoria Kultura – sztuka – media

Gdyby nie było kultury, nie byłoby życia grupowego. Kultura i media uczą człowieka myśleć o sobie jako części większej całości: rodziny, państwa, narodu. Kultura i sztuka tworzą również nowe potrzeby, takie jak na przykład pragnienie wiedzy.

www.swps.pl/25-lat

Absolwent 25-lecia - Sport
Absolwenci 25-lecia – kategoria Sport

Cieszymy się, że wśród naszych absolwentów mamy psychologów sportu i aktywnych sportowców, pokazujących innym, jak wiele sport może zmienić w życiu.

www.swps.pl/25-lat

Absolwent 25-lecia - Biznes
Absolwenci 25-lecia – kategoria Biznes

Biznes ma kluczowe znaczenie dla sposobu, w jaki tworzymy społeczeństwo i jak w nim żyjemy. Nagrodzeni w tej kategorii absolwenci dostarczając wiedzę czy tworząc produkty, narzędzia lub usługi, potrafią znakomicie połączyć świat biznesu z działaniami, które zmieniają nasze życie.

www.swps.pl/25-lat

Kategoria : Inicjatywy jubileuszowe

Każdy z nas słyszał kiedyś, że sport to zdrowie – aktywny styl życia jest niezwykle istotny dla dobrostanu psychicznego i sprawności fizycznej. Nieoceniona jest rola trenerów czy zawodników sportowych zaszczepiających sportowe pasje wśród kolejnych pokoleń. Psychologowie sportu to opoka dla profesjonalnych zawodników, mierzących się z ogromną presją i stresem. Cieszymy się, że wśród naszych absolwentów mamy psychologów sportu i aktywnych sportowców, pokazujących innym, jak wiele sport może zmienić w życiu.

Najlepsi w kategorii Sport

W kategorii Sport Kapituła postanowiła nagrodzić wymienionych niżej absolwentów.

O kryteriach wyboru możesz przeczytać tutaj »

Daria Abramowicz

Daria Abramowicz

Psycholog sportowy, od wielu lat pracuje ze sportowcami, trenerami, organizacjami sportowymi i biznesowymi oraz rodzicami zawodników w różnym wieku, zarówno w dyscyplinach indywidualnych, jak i zespołowych. Daria uważa, że „mistrzostwo zaczyna się w głowie”. Sama zajmowała się profesjonalnym żeglarstwem przez 12 lat, trenerstwem przez ponad 10 lat. Ma zatem wszystkie punkty widzenia – będąc sportowcem, trenerem i psychologiem. Jako psycholog współpracowała z kadrą narodową w kolarstwie czy pływaniu. Daria od ponad 2 lat odpowiada m.in. za trening mentalny oraz przygotowanie psychologiczne tenisistki Igi Świątek. W czerwcu br. została laureatką plebiscytu Trenerka Roku 2020 organizowanego przez Komisję Sportu Kobiet Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prowadzi bloga i nagrywa popularne podcasty, gdzie dzieli „doświadczeniem, wiedzą i emocjami”.

Krystian Kisiel

Krystian Kisiel

W 2020 r. ukończył na Uniwersytecie SWPS psychologię, osiągając bardzo dobre wyniki w nauce. Podczas studiów dał się poznać jako osoba błyskotliwa, refleksyjna i zaangażowana. Studia z sukcesem łączył ze swoją pasją do showdowna, sportu dla osób z niepełnosprawnością wzrokową. Zdobył w tej dyscyplinie złote i srebrne medale na mistrzostwach Polski, Europy i Świata. Aktywnie wspiera inne osoby z niepełnosprawnością wzrokową, działając m.in. w fundacji Prowadnica.

Kamil Radomski

Kamil Radomski

Na naszej uczelni ukończył w 2011 r. psychologię. Podczas studiów był bardzo zaangażowany w społeczne i naukowe życie swojego wydziału. Budując swoją karierę zawodową, połączył pasję do sportu i psychologii pozytywnej. Od lat wspiera dzieci oraz młodzież w aktywności sportowej, rozwijając ich motywację i zaangażowanie, stosując psychologiczne praktyki oparte na dowodach naukowych. Współpracuje z trenerami i zawodnikami różnych dyscyplin sportowych, zarówno drużynowo, jak i indywidualnie. Jest czynnym członkiem Fundacji Sportu Pozytywnego, a także współtwórcą autorskiego Modelu „i7W”, ukierunkowanego na budowanie rozwoju sportowców poprzez wzmacnianie kompetencji trenerów. Swoje kompetencje wykorzystuje, szkoląc psychologów sportu w ramach studiów podyplomowych „Psychologia w sporcie pozytywnym” oraz „Psychologia sportu dzieci i młodzieży”, prowadzonych w Uniwersytecie SWPS. Chętnie angażuje się w akcje charytatywne i działania na rzecz lokalnych społeczności.

Piotr Wójcik

Piotr Wójcik

Absolwent psychologii na Uniwersytecie SWPS. Znany jest na naszej uczelni przede wszystkim jako wieloletni organizator aktywności sportowej studentów. Ukończone studia z psychologii, prawa i ochrony środowiska powodują jednak, że jego kompetencje wykraczają zdecydowanie poza sferę akademicką. Efektywny organizator i menedżer sprawdza się również w branży ochrony środowiska. Podstawą sukcesów organizacyjnych jest niewątpliwie silna motywacja do uczenia się. Stałe poszerzanie bądź podnoszenie kompetencji powoduje, że udaje mu się z sukcesem wchodzić w zróżnicowane role zawodowe.

Katarzyna Selwant

Katarzyna Selwant

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS, którą ukończyła w 2003 r. Olimpijski psycholog sportowy, trzykrotna mistrzyni Polski w curlingu (zimowej drużynowej dyscyplinie olimpijskiej), wykładowca akademicki, szkoleniowiec, komentator wydarzeń sportowych, mówczyni motywacyjna. Autorka i współautorka książek poświęconych motywacji i wytrwałości oraz wielu publikacji z psychologii sportu, motywacji i sukcesu. Uważa, że siła mentalna jest kluczem do mistrzostwa, zarówno w sporcie, jak i biznesie. Ekspertka ds. psychologii sportu w mediach, m.in. w TVN, TVN24, TVP, TVP Info oraz Polskim Radio. W czasie Igrzysk Olimpijskich w Londynie wspierała polskich sportowców w walce o medale. Przygotowywała także sportowców do Igrzysk w Tokio, obecnie przygotowuje ich do Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.

wróć na stronę główną Jubileuszu 25-lecia uczelni →

 

Wybór wybitnych absolwentek i absolwentów
Wybór wybitnych absolwentek i absolwentów

Uczelnia to ludzie, którzy ją tworzą. W okresie obchodów 25-lecia naszego Uniwersytetu chcemy wyróżnić i docenić grupę 25 wybitnych absolwentek i absolwentów.

www.swps.pl/25-lat

Absolwent 25-lecia - Nauka i dydaktyka
Absolwenci 25-lecia – kategoria Nauka i dydaktyka

Nauka i dydaktyka to serce każdej uczelni. Od osób, które prowadzą zajęcia oraz badania naukowe, zależy nie tylko pozycja uczelni. W ich rękach jest także budzenie w młodszych pokoleniach motywacji do pokonywania wyzwań, rozwijanie pasji do wykonywania zawodu czy krytycznego podejścia do problemów.

www.swps.pl/25-lat

Absolwent 25-lecia - Kultura - Sztuka - Media
Absolwenci 25-lecia – kategoria Kultura – sztuka – media

Gdyby nie było kultury, nie byłoby życia grupowego. Kultura i media uczą człowieka myśleć o sobie jako części większej całości: rodziny, państwa, narodu. Kultura i sztuka tworzą również nowe potrzeby, takie jak na przykład pragnienie wiedzy.

www.swps.pl/25-lat

Absolwent 25-lecia - Społeczeństwo
Absolwenci 25-lecia – kategoria Społeczeństwo

Aktywność społeczna to działanie, którego głównym celem jest rozwiązanie problemu lub potrzeby społecznej, a tym samym generowanie wpływu społecznego.

www.swps.pl/25-lat

Absolwent 25-lecia - Biznes
Absolwenci 25-lecia – kategoria Biznes

Czy rolą biznesu jest tylko produkcja i dostarczanie dóbr i usług, które zaspokoją popyt i publiczne potrzeby? Jak biznes radzi sobie z wyzwaniami współczesnego świata? Wszystkie decyzje firm i organizacji biznesowych mają ogromny wpływ na społeczeństwa. Zobacz, kogo wyróżniliśmy w tej kategorii.

www.swps.pl/25-lat

Kategoria : Inicjatywy jubileuszowe

Biznes ma kluczowe znaczenie dla sposobu, w jaki tworzymy społeczeństwo i jak w nim żyjemy. Nagrodzeni w tej kategorii absolwenci dostarczając wiedzę czy tworząc produkty, narzędzia lub usługi, potrafią znakomicie połączyć świat biznesu z działaniami, które zmieniają nasze życie. Aplikacje mobilne wspierające walkę z nałogami, biodegradowalne materiały zastępujące plastik, produkty i usługi cyfrowe – to m.in. owoce aktywności tych niezwykłych osób. Jesteśmy dumni, że zasilali szeregi naszych studentów. Z tego powodu postanowiliśmy wyróżnić 5 osób w tej kategorii.

Najlepsi w kategorii Biznes

W kategorii Biznes Kapituła postanowiła nagrodzić wymienione niżej osoby.

O kryteriach wyboru możesz przeczytać tutaj »

Mateusz Gola

Dr hab. Mateusz Gola

Absolwent psychologii na naszej uczelni. Jest doktorem habilitowanym, profesorem Instytutu Psychologii PAN oraz Institute for Neural Computation na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego. Brał udział w programie „The Brain. Genialny umysł” emitowanym przez Polsat w latach 2016–2017. Ma na koncie wiele sukcesów naukowych. Prowadzi praktykę terapeutyczną, jest również współzałożycielem PredictWatch, firmy rozwijającej technologie wspierające osoby uzależnione w utrzymaniu abstynencji oraz pozwalające na wczesną predykcję nawrotów. Jedna z aplikacji PredictWatch – Nałogometr – wykorzystana została w prowadzonym przez niego Ogólnopolskim Badaniu Nałogów i jest bezpłatnie dostępna dla wszystkich polskojęzycznych użytkowników. Jest autorem 3 patentów i ponad 100 publikacji popularnonaukowych i naukowych. Prowadzi też szkolenia z zakresu zastosowania najnowszej wiedzy o mózgu w praktyce klinicznej oraz kształtowania zdrowych nawyków w codziennym życiu.

Dr Michał Lutostański

Dr Michał Lutostański

Socjolog, absolwent Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie SWPS. Zdobyte w naszej uczelni umiejętności i wiedzę wykorzystuje w pracy badacza społecznego. Ma ogromne doświadczenie zawodowe (pracował w CBOS, TNS OBOP, TNS Polska, 4P Research Mix, Kantar Millward Brown, Kantar Polska). W środowisku badaczy jest niekwestionowanym autorytetem. Pomysłodawca i redaktor wydanej w tym roku przez PWN monografii „Badanie rynku. Jak zrozumieć konsumenta?”, swoistego kompendium wiedzy o badaniach autorstwa pięćdziesięciu ekspertek i ekspertów działających w ramach Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO), tworzących na co dzień branżę badań społecznych i marketingowych w Polsce. Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim muzyki i jej odbioru. Jest też popularyzatorem wiedzy o muzyce, współpracuje z licznymi instytucjami kultury, promując wiedzę na ten temat (np. z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, Muzeum Współczesnym we Wrocławiu, Muzeum Śląskim w Katowicach, Służewskim Domem Kultury, Festiwalem Transatlantyk w Łodzi, Filmoterapią z Sensem czy Festiwalem Ogrody Muzyczne). Swoje zacięcie społecznikowskie wykorzystuje w pracy na rzecz branżowej organizacji pracowników sektora badań w PTBRiO, gdzie pełnił różnorakie funkcje, a od 2020 r. jest jego wiceprezesem.

Marta Pospieszna i Szymon Mrózek

Marta Pospieszna i Szymon Mrózek

Poznali się w School of Form na specjalności Fashion Design. Marta dołączyła do założonej przez Szymona marki Diligent. Wspólnie zrobili dyplom w School of Form. Ich dyplomowa kolekcja zachwyciła jurorów pierwszej edycji Fresh Fashion Awards 2017 odwagą, indywidualizmem i oryginalnością. W nagrodę Marta i Szymon otrzymali 500 tys. złotych na kampanię promocyjną swojej następnej kolekcji oraz sesję wizerunkową u Jana Kriwola. Od tego czasu ich kolekcja Langusta Lips znalazła się się w półfinałach prestiżowych konkursów: LVMH Prize i International Talents Support. Zdążyli też zadebiutować na London Fashion Week z kolekcją na wiosnę i lato 2020. Została ona wyróżniona główną nagrodą w kategorii kolekcja Premium w konkursie Mittel Moda Lab, organizowanym w ramach Milan Fashion Week.

Róża Rutkowska (Janusz)

Róża Rutkowska (Janusz)

Jej praca dyplomowa Scoby (Symbiotic Culture Of Bacteria and Yeast) to seria eksperymentów i doświadczeń w poszukiwaniu organicznego, biodegradowalnego materiału tworzonego przez mikroorganizmy w czasie fermentacji cukrów pochodzących z odpadów. Od czasu obrony dyplomu Róża nie zajmuje się niczym innym, a jej projekt wszedł na czołowe miejsca w konkursach projektowych. Na tej bazie powstał startup Make Grow Lab, nagrodzony przez Climate KIC Polska wartym 30 tys. euro grantem wdrożeniowy. W 2020 r. współprowadzony przez Różę startup pokonał 170 rywali, zajmując pierwsze miejsce w polskiej edycji międzynarodowego konkursu Chivas Venture i przechodząc do międzynarodowego finału. Dzięki otrzymanym dofinansowaniom Róża (przy współpracy z Joshem Brito) opracowała dostępny na rynku Scoby Packaging Materials – trwały, nadający się do domowego kompostowania materiał w 100% wolny od plastiku. W opracowaniu są kolejne materiały, które dają nadzieję dla przemysłu materiałowego na bardziej zrównoważoną ścieżkę.

Hubert Anyżewski

Hubert Anyżewski

Jest jedną z najważniejszych osób, które tworzyły i rozwijały obszar UX w Polsce. Odniósł sukces zawodowy w skali międzynarodowej, ale też dzieli się aktywnie swoimi doświadczeniami w roli twórcy programów edukacyjnych, wykładowcy, mentora i inwestora. Od 2010 r. założyciel i zarządzający pierwszymi w Polsce studiami UX Design/Product Design na Uniwersytecie SWPS (ponad 1200 absolwentów w 4 miastach). Od 15 lat prowadzi zespoły user experience (UX) i service design (SD). Tworzył i zarządzał wieloma spółkami, w tym uselab.pl. Realizował projekty dla ponad 500 największych firm z branży FSI, TMT i retail dla ponad 40 rynków (EMEA, US, Azja, Afryka). Występuje jako oficjalny ekspert Google z zakresu strategii produktowej. Pracował z firmami ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Skandynawii oraz krajów Unii Europejskiej. Od blisko 20 lat tworzy i wdraża produkty i usługi cyfrowe dla największych firm na świecie oraz buduje i inwestuje w innowacyjne firmy technologiczne. Doświadczony prezes oraz dyrektor w międzynarodowych korporacjach (zarządzający linią biznesową Experience Design w Deloitte Central Europe). Nagradzany i nominowany do wyróżnień za innowacyjne produkty i usługi tworzone dla największych firm o globalnym zasięgu. Laureat nagrody „Global Finance” za najlepszy projekt systemu Digital Banking na Świecie i w Europie Centralnej. Otrzymywał również nominacje Finnovate UK za największe innowacje w regionie, a także nagrody za produkty mobilne Mobile Trends. Od ponad 15 lat związany ze sceną startupów, oficjalny mentor startupów w Google od 2010 r. w ramach Google for Startups. Założyciel i inwestor wielu startupów technologicznych. Współtwórca Accelpoint (to jeden z najlepszych akceleratorów technologicznych w Europie Środkowej). Od 2015 r. inwestor prywatny w Europie i Azji. Współzałożyciel i partner zarządzający funduszu Freya Capital, gdzie na co dzień zajmuje się inwestowaniem w innowacyjne spółki technologiczne.

wróć na stronę główną Jubileuszu 25-lecia uczelni →

 

Wybór wybitnych absolwentek i absolwentów
Wybór wybitnych absolwentek i absolwentów

Uczelnia to ludzie, którzy ją tworzą. W okresie obchodów 25-lecia naszego Uniwersytetu chcemy wyróżnić i docenić grupę 25 wybitnych absolwentek i absolwentów.

www.swps.pl/25-lat

Absolwent 25-lecia - Nauka i dydaktyka
Absolwenci 25-lecia – kategoria Nauka i dydaktyka

Nauka i dydaktyka to serce każdej uczelni. Od osób, które prowadzą zajęcia oraz badania naukowe, zależy nie tylko pozycja uczelni. W ich rękach jest także budzenie w młodszych pokoleniach motywacji do pokonywania wyzwań, rozwijanie pasji do wykonywania zawodu czy krytycznego podejścia do problemów.

www.swps.pl/25-lat

Absolwent 25-lecia - Kultura - Sztuka - Media
Absolwenci 25-lecia – kategoria Kultura – sztuka – media

Gdyby nie było kultury, nie byłoby życia grupowego. Kultura i media uczą człowieka myśleć o sobie jako części większej całości: rodziny, państwa, narodu. Kultura i sztuka tworzą również nowe potrzeby, takie jak na przykład pragnienie wiedzy.

www.swps.pl/25-lat

Absolwent 25-lecia - Społeczeństwo
Absolwenci 25-lecia – kategoria Społeczeństwo

Aktywność społeczna to działanie, którego głównym celem jest rozwiązanie problemu lub potrzeby społecznej, a tym samym generowanie wpływu społecznego.

www.swps.pl/25-lat

Absolwent 25-lecia - Sport
Absolwenci 25-lecia – kategoria Sport

Cieszymy się, że wśród naszych absolwentów mamy psychologów sportu i aktywnych sportowców, pokazujących innym, jak wiele sport może zmienić w życiu.

www.swps.pl/25-lat

Kategoria : Inicjatywy jubileuszowe

Kategorie, w których wyłoniliśmy Absolwentów i Absolwentki 25-lecia, odzwierciedlają istotne dziedziny naszego życia. Kultura, sztuka i media takimi bez wątpienia są. Chronią wiedzę i pomagają w jej przekazywaniu z pokolenia na pokolenie, definiują i popularyzują postawy i wartości. Warunkują nasz stosunek do takich zagadnień, jak: religia, moralność, nauka, rodzina, kariera. Tylko nieliczni mogą znaleźć w nich ujście i je tworzyć. Sztuka i media wyzwalają ludzką energię i działania. Kultura reguluje postępowanie człowieka i przygotowuje go do życia w grupie – bez niej nie byłoby życia grupowego. Kultura i media uczą człowieka myśleć o sobie jako części większej całości: rodziny, państwa, narodu. Kultura i sztuka tworzą również nowe potrzeby, takie jak na przykład pragnienie wiedzy.

Najlepsi w kategorii Kultura – sztuka – media

W kategorii Kultura – sztuka – media Kapituła postanowiła nagrodzić wymienione niżej osoby.

O kryteriach wyboru możesz przeczytać tutaj »

Aleksandra Litorowicz

Aleksandra Litorowicz

Absolwentka kulturoznawstwa realizująca modelową wręcz dla tej dyscypliny karierę. Jest miejską badaczką, prezeską i współzałożycielką Fundacji Puszka, prowadzącej od dekady największy w Polsce serwis dokumentujący polski street art. Bez niej nie byłoby też niesamowitego konkursu na wizje miasta przyszłości – FUTUWAWY, który w 2021 r. odbył się już po raz piąty i zaangażował tysiące warszawiaków. Była także związana z Instytutem Badania Przestrzeni Publicznej, międzyuczelnianą jednostką badawczą, założoną przez Uniwersytet SWPS i warszawską Akademię Sztuk Pięknych. Współpracuje również z Fundacją Bęc Zmiana, angażując się m.in. w prowadzenie „Notesu na 6 tygodni” i działalność badawczą. W naszej uczelni prowadzi zajęcia w ramach School of Ideas, dydaktycznie realizuje się także w ramach SAS Szkoły Architektury Społeczności, w której przekazuje przyszłym architektkom i architektom swoje kulturoznawcze doświadczenie. Warto też dodać, że w 2012 r. opublikowała książkę „Subkultura hipsterów. Od nowoczesnej etyki do ponowoczesnej estetyki”. Trudno wymienić wszystkie działania, w które się angażuje, i wyobrazić sobie bez niej popularyzację sztuki w przestrzeni publicznej – z ogromnym sukcesem robi to od dekady i zaraża swoim entuzjazmem innych.

Kaja Wilczyńska

Kaja Wilczyńska

Absolwentka studiów kulturoznawczych I i II stopnia na Uniwersytecie SWPS. Zarówno jej kariera akademicka, jak i obecne osiągnięcia zawodowe stanowią doskonałą ilustrację tego, jak wiele szans i możliwości otwiera się na naszej uczelni przed osobami, które potrafią i chcą z nich skorzystać. W okresie studiów Kaja Wilczyńska zdążyła zatem być wiceprzewodniczącą koła naukowego MyGender, brać aktywny udział w pracach komisji stypendialnej, koordynować sekcję COOLturka w ramach programu ESN Erasmus+, pomagać w organizacji licznych dni otwartych i działań skierowanych do społeczności akademickiej czy odbyć cały szereg staży (m.in. w „Krytyce Politycznej” i firmie Ringier Axel Springer Polska, z którą aktualnie współpracuje jako producentka). Wszystkie te aktywności, a także dobre wyniki w nauce zaowocowały przyznaniem jej tytułu VIS (Very Important Student), nadawanego studentom i studentkom szczególnie angażującym się w naukę i działalność na rzecz uczelni oraz jej otoczenia.

Agata Kiedrowicz

Agata Kiedrowicz

Zanim rozpoczęła studia w School of Form Uniwersytetu SWPS, zdobyła tytuł magistra filozofii, co wpłynęło na jej interdyscyplinarne zainteresowania. Dziś wykłada w Akademii Sztuki w Szczecinie oraz Collegium da Vinci, gdzie kieruje studiami podyplomowymi z obszaru mody i nowych mediów. Jej działania plasują się na styku humanistyki, sztuki i designu. Szczególnie interesuje ją projektowanie dla zmysłów. Bada sensoryczne praktyki artystów i projektantów, a swoje obserwacje przekłada na teksty i wystawy. Publikuje w prasie branżowej, takiej jak: „Design Alive”, „Newsweek Slow”, „Monitor Magazine” czy „Notes Na 6 Tygodni”, oraz w wydawnictwach naukowych. Jej wystawy poświęcone projektowaniu dla zmysłów były pokazywane w ramach promocji polskiego designu na festiwalach designu, m.in. podczas Vienna Design Week, Brussels Design September, a także Łódź Design Festival i Arena Design w Poznaniu. Swoje doświadczenia z projektowaniem dla zmysłów prezentowała także w ramach konferencji TEDx „Senses”.

Sonia Jaśkiewicz

Sonia Jaśkiewicz

Absolwentka School od Form Uniwersytetu SWPS. Pracując nad dyplomem, dokonała odkrycia, którym zajmuje się do chwili obecnej. Odkryła niewykorzystany dotąd potencjał odpadów produkcji buraka cukrowego. Zajęła się liśćmi i wysłodkami, czyli pozostałościami przetworzonego miąższu buraka. Eksperymentując w ramach dyplomu, wykonała prototypy naczyń, testując plastyczność i wytrzymałość wysłodków, które choć nie tak wytrzymałe jak tworzywo sztuczne, okazały się wystarczające, by tworzyć z nich pojemniki i doniczki. Sonia pogłębiała swoje zainteresowania, pracując m.in. z międzynarodowym kolektywem projektowym Precious Plastic oraz z francuską projektantką Marlene Huissoud. Tymczasem jej projekt dyplomowy zawędrował daleko poza uczelniane pokazy: na festiwale w Sydney i w Pekinie. W 2020 r. Sonia Jaśkiewicz wystąpiła o wsparcie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, które pozwoliło jej na założenie startupu Waste Lab, gdzie kontynuuje badania nad wysłodkami oraz stara się o kolejne dotacje. Marzy jej się własny zakład, który będzie produkował tanie, ekologiczne, biodegradowalne opakowania mogące zastąpić szkodliwe dla środowiska tworzywa sztuczne.

Małgorzata Ohme

Małgorzata Ohme

Na Uniwersytecie SWPS ukończyła z wyróżnieniem psychologię społeczną oraz 4-letnie podyplomowe szkolenie psychoterapeutyczne MABOR. W latach 2004–2012 pracowała w Katedrze Psychologii Rozwoju SWPS, prowadziła wykłady z obszaru psychologii rozwoju, psychologii klinicznej dziecka oraz psychologii zdrowia. Była inicjatorem i współtwórcą projektu „Strefy Młodzieży SWPS” oraz przez kolejne lata trenerem z zakresu psychoedukacji. Pracę w mediach rozpoczęła w 2013 r., popularyzując wiedzę psychologiczną w telewizji. Pracowała jako redaktorka naczelna kilku mediów: magazynu dla rodziców „Gaga”, portalu dla rodziców MamaDu (grupa Na Temat), segmentu lifestyle (w grupie Wirtualna Polska, a następnie w Onet). Brała udział w programach TVN, m.in.: Aplauz Aplauz, Big Brother, a później została współprowadzącą w DDTVN. Prowadziła także programy w TVP2, oraz TLC „Okiem Ohme”. Współtworzyła i prowadziła wiele programów na platformach WP i Onet, jak np. „Oczami Matki”, „Jedno zdanie” czy „Onet w domu”. W 2015 r. założyła swój własny serwis lifestylowy Oh!Me, który odwiedza już ponad 2 mln użytkowników miesięcznie. Posiada też ponad półmilionową społeczność w social mediach. W marcu stworzyła platformę wsparcia i rozwoju pracowników Mindgram, która powoli rozpoczyna ekspansję na Europę. Jest autorką wielu artykułów z dziedziny psychologii, a także znanym i cenionym ekspertem oraz lubianą dziennikarką i mentorką kobiet.

wróć na stronę główną Jubileuszu 25-lecia uczelni →

 

Wybór wybitnych absolwentek i absolwentów
Wybór wybitnych absolwentek i absolwentów

Uczelnia to ludzie, którzy ją tworzą. W okresie obchodów 25-lecia naszego Uniwersytetu chcemy wyróżnić i docenić grupę 25 wybitnych absolwentek i absolwentów.

www.swps.pl/25-lat

Absolwent 25-lecia - Nauka i dydaktyka
Absolwenci 25-lecia – kategoria Nauka i dydaktyka

Nauka i dydaktyka to serce każdej uczelni. Od osób, które prowadzą zajęcia oraz badania naukowe, zależy nie tylko pozycja uczelni. W ich rękach jest także budzenie w młodszych pokoleniach motywacji do pokonywania wyzwań, rozwijanie pasji do wykonywania zawodu czy krytycznego podejścia do problemów.

www.swps.pl/25-lat

Absolwent 25-lecia - Społeczeństwo
Absolwenci 25-lecia – kategoria Społeczeństwo

Aktywność społeczna to działanie, którego głównym celem jest rozwiązanie problemu lub potrzeby społecznej, a tym samym generowanie wpływu społecznego.

www.swps.pl/25-lat

Absolwent 25-lecia - Sport
Absolwenci 25-lecia – kategoria Sport

Cieszymy się, że wśród naszych absolwentów mamy psychologów sportu i aktywnych sportowców, pokazujących innym, jak wiele sport może zmienić w życiu.

www.swps.pl/25-lat

Absolwent 25-lecia - Biznes
Absolwenci 25-lecia – kategoria Biznes

Biznes ma kluczowe znaczenie dla sposobu, w jaki tworzymy społeczeństwo i jak w nim żyjemy. Nagrodzeni w tej kategorii absolwenci dostarczając wiedzę czy tworząc produkty, narzędzia lub usługi, potrafią znakomicie połączyć świat biznesu z działaniami, które zmieniają nasze życie.

www.swps.pl/25-lat

Kategoria : Inicjatywy jubileuszowe

Uczelnia to ludzie, którzy ją tworzą. Newralgicznym filarem Uniwersytetu SWPS są jego absolwentki i absolwenci. Okres obchodów 25-lecia istnienia naszej uczelni to najlepszy moment, by uhonorować grupę 25 najwybitniejszych osób, które ukończyły na niej studia – to one sprawiają, że rozwijamy się, chwalimy dokonaniami, marzymy i stawiamy sobie kolejne cele.

Wybór wybitnych absolwentek i absolwentów

Wybór ten nie należał do łatwych. Zaangażowaliśmy w pracę całą społeczność uczelni i daliśmy możliwość zgłoszenia kandydatur nie tylko przedstawicielkom i przedstawicielom wszystkich wydziałów Uniwersytetu, lecz także pracownikom pozostałych jednostek, w tym pionu organizacyjnego. Z całego serca gratulujemy ponad 30 tys. absolwentów i absolwentek naszej uczelni. Cieszymy się z ich sukcesów, zdobytych doświadczeń i trzymamy kciuki za kolejne.

Wyboru dokonała Kapituła składająca się z:

 • reprezentantów pionu naukowo-dydaktycznego uczelni – dr hab. Mikołaj Cześnikdr Konrad Maj,
 • reprezentantów pionu organizacyjnego – Rafał SławskiOlga Kożuchowska,
 • społeczności studenckiej – Julia Bahłaj, Kinga JałkiewiczZuzanna Pacześniak

Kapituła wypracowała kryteria wyboru, które odnosiły się do trzech wartości Uniwersytetu: otwartości, odwagi i odpowiedzialności.

Przyglądając się z uwagą biogramom oraz sukcesom absolwentów i absolwentek, Kapituła szczególnie doceniła:

 • odniesienie sukcesu w dziedzinie, w której absolwenci są aktywni,
 • popularyzację tej dziedziny, działania na rzecz jej rozwoju i upowszechniania,
 • postawę związaną z poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań i/lub wdrażaniem innowacji,
 • działalność na rzecz innych grup, w tym słabszych, narażonych na dyskryminację,
 • otwartość w kontakcie z uczelnią.

Kategorie, w których wyróżniliśmy absolwentki i absolwentów, to obszary istotne dla rozwoju człowieka oraz mające bezpośredni wpływ na podniesienie jakości życia:

 • Nauka i dydaktyka,
 • Kultura – sztuka – media,
 • Społeczeństwo,
 • Sport,
 • Biznes.

wróć na stronę główną Jubileuszu 25-lecia uczelni →

 

Absolwent 25-lecia - Nauka i dydaktyka
Kategoria Nauka i dydaktyka

Od osób, które prowadzą zajęcia oraz badania naukowe, zależy nie tylko pozycja uczelni. W ich rękach jest także budzenie w młodszych pokoleniach motywacji do pokonywania wyzwań, rozwijanie pasji do wykonywania zawodu czy krytycznego podejścia do problemów.

www.swps.pl/25-lat

Absolwent 25-lecia - Kultura - Sztuka - Media
Kategoria Kultura – sztuka – media

Kultura i media uczą człowieka myśleć o sobie jako części większej całości: rodziny, państwa, narodu. Kultura i sztuka tworzą również nowe potrzeby, takie jak na przykład pragnienie wiedzy.

www.swps.pl/25-lat

Absolwent 25-lecia - Społeczeństwo
Kategoria Społeczeństwo

Aktywność społeczna to działanie, którego głównym celem jest rozwiązanie problemu lub potrzeby społecznej, a tym samym generowanie wpływu społecznego.

www.swps.pl/25-lat

Absolwent 25-lecia - Sport
Kategoria Sport

Cieszymy się, że wśród naszych absolwentów mamy psychologów sportu i aktywnych sportowców, pokazujących innym, jak wiele sport może zmienić w życiu.

www.swps.pl/25-lat

Absolwent 25-lecia - Biznes
Kategoria Biznes

Nagrodzeni w tej kategorii absolwenci dostarczając wiedzę czy tworząc produkty, narzędzia lub usługi, potrafią znakomicie połączyć świat biznesu z działaniami, które zmieniają nasze życie.

www.swps.pl/25-lat

Kategoria : Wydarzenia

Serdecznie zapraszamy wszystkich naukowców, wykładowców, studentów oraz współpracowników naszej uczelni na wyjątkowe wydarzenie wewnętrzne, jakim są Dni Centrów Uniwersytetu SWPS. Będzie to okazja nie tylko do przedstawienia działalności naukowej centrów badawczych i wdrożeniowych oraz wyników ich badań, lecz także do wymiany naukowej, networkingu i podjęcia przez środowisko akademickie naszej uczelni wspólnych przedsięwzięć. 

Spotkanie odbędzie się w formule online, obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy dostępny na Wirtualnej Uczelni. Pełny program wydarzenia tutaj »

21–22 września 2021 r.
10.00–16.00
online

Zapraszamy do udziału

Jesteśmy jednym z najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce

Już od 25 lat tworzymy społeczność ludzi poszukujących wiedzy i rozwoju, dla których nauka jest kluczem do zmiany świata na lepsze. Od początku istnienia inwestujemy w rozwój nauki i dbamy o wysoką jakość realizowanych projektów. Należymy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce. Nasi akademicy mają realny wpływ na rozwój wielu dziedzin nauki, a wyniki prowadzonych przez nas badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. 

Na Uniwersytecie SWPS pracuje blisko 400 naukowców oraz istnieje ponad 25 centrów badawczych, wdrożeniowych i laboratoriów (m.in. Centrum Badań Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi, Centrum Badań nad Zachowaniami Społecznymi, Stres Lab: Centrum Badań nad Stresem, Centrum „Humantech”, Centrum Studiów nad Demokracją, Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną czy Laboratorium Neuronauki Emocji). Zespoły te realizują projekty badawcze, naukowe i aplikacyjne.

Środki na ich realizację pozyskują m.in. z Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju czy funduszy strukturalnych. Ponadto w bazie Scopus znajduje się ponad 2400 publikacji naszych pracowników, z czego 20 proc. w zagranicznych czasopismach naukowych. Jesteśmy dumni, że znajdujemy się w grupie 6 proc. elitarnych ośrodków naukowych wyróżnionych przez MNiSW kategorią A+ jako najlepszy ośrodek w kraju prowadzący badania w obszarze nauk społecznych. Dbamy o zapewnianie doskonałych warunków do pracy badawczej i rozwoju kariery zawodowej, czego dowodem jest certyfikat HR Excellence in Research.

Jako społeczność akademicka wyznaczyliśmy sobie cel, by badaniami i edukacją w inspirującym środowisku wspierać ludzi w spełnianiu marzeń oraz osiąganiu celów indywidualnych i wspólnotowych. Mamy nadzieję, że wydarzenie łączące środowisko naukowe naszej uczelni pozwoli naukowcom lepiej wzajemnie poznać swoją działalność i zaowocuje kolejnymi ważnymi projektami, których wyniki znajdują zastosowanie w różnych obszarach życia i gospodarki.

Wydarzenie odbędzie się w formule online.

Organizatorem spotkania jest Biuro Prorektorki ds. Nauki (Zuzanna Jakubik – koordynatorka ds. projektów, Grzegorz Rzeźnik – pełnomocnik prorektorki ds. nauki, menedżer ds. badań i innowacji) oraz Instytut Psychologii, który reprezentuje dr hab. Aleksandra Szymków-Sudziarska, prof. Uniwersytetu SWPS.

wróć na stronę główną Jubileuszu 25-lecia uczelni →

 

x
Centra naukowo-badawcze Uniwersytetu SWPS

W ramach instytutów naukowych uczelni działa kilkadziesiąt ośrodków badawczych prowadzących zaawansowane projekty, których wyniki znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego.

Poznaj nasze jednostki badawcze »

Kategoria : Konferencja

Obchodom jubileuszu 25-lecia naszej uczelni towarzyszy ogólnopolska konferencja naukowa „Dziecko dla systemu czy system dla dziecka?”, na której eksperci z różnych dziedzin omówią działania i perspektywy rozwoju systemu środowiskowego wsparcia dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym. To dziś niezwykle ważki temat, gdyż z roku na rok coraz więcej dzieci i młodzieży potrzebuje wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego, a kondycja systemu opieki psychiatrycznej i psychoterapeutycznej w Polsce jest w stanie krytycznym i  wymaga natychmiastowych zmian i reform.

20–22 maja 2021 r.
8.30–17.30
online

Zapraszamy do udziału

Dziecko dla systemu czy system dla dziecka? Perspektywy środowiskowego modelu wsparcia w kryzysie psychicznym

Wzrost liczby zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży głęboko porusza środowisko specjalistów oraz jest źródłem niepokoju rodziców. „Pandemia koronawirusa uwidoczniła problem, który dla specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym był znany od lat – system pomocy psychiatrycznej i psychologicznej dla dzieci i młodzieży w naszym kraju jest niewydolny i dalece niewystarczający, a kryzysy psychiczne doświadczane przez młode osoby coraz poważniej zagrażają ich zdrowiu i życiu. Wierzymy, że większa społeczna świadomość problemu pomocy psychiatrycznej i psychologicznej w Polsce pozwoli wzmocnić dotychczasowe pozytywne zmiany, oraz wyznaczyć nowe, ambitne kierunki dalszych reform systemu ochrony zdrowia psychicznego. Mamy nadzieję, że tegoroczna konferencja stanie się nie tylko polem do dyskusji na temat bolączek obecnego systemu ochrony zdrowia psychicznego, ale przede wszystkim będzie okazją do nakreślenia planu jego dalszego rozwoju” – mówią organziatorzy wydarzenia, dr hab. Jarosław Michałowski, prof. Uniwersytetu SWPS i dr Bartosz Piasecki.

Tegoroczna konferencja jest pierwszym wydarzeniem z cyklu „Dziecko → Nastolatek → Dorosły” poświęconym tematyce szeroko rozumianego rozwoju dziecka i jest kierowana do specjalistów w obszarze psychiatrii, psychologii/psychoterapii oraz ustawodawstwa, a także do rodziców i opiekunów.

Wydarzenie jest bezpłatne i odbywa się online w serwisie YouTube – każdy może zadawać pytania za pośrednictwem czatu. Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie konferencji »

Zapisy przyjmujemy do 13 maja 2021 r. Pełny program wydarzenia tutaj » 

wróć na stronę główną Jubileuszu 25-lecia uczelni →

 

Statuetka
Konferencja „Dziecko dla systemu czy system dla dziecka?”

Tutaj znajdziesz pełen program konferencji, opisy prelgentów, którzy na niej wystąpią oraz formularz zgłoszeniowy, dzięki któremu zapiszesz się na konferencję!

więcej

Kategoria : Sesja naukowa

Serdecznie zapraszamy na uroczystą sesję naukową z okazji 90. rocznicy urodzin Profesora Jana Strelaua (1931–2020) – wybitnego przedstawiciela polskiej psychologii, światowej rangi naukowca, twórcy regulacyjnej teorii temperamentu. Podczas wydarzenia przypomniane zostaną najważniejsze zasługi Profesora Jana Strelaua dla organizacji życia naukowego, zarówno w Polsce, jak i na świecie (sesja wspomnieniowa). Wysłuchamy także wystąpień naukowych związanych z dziedzinami, które wpisują się w dorobek naukowy Pana Profesora (sesja naukowa).

Organizatorami wydarzenia są dwie uczelnie, z którymi Profesor Jan Strelau związał swoją karierę naukową – Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet SWPS.

31 maja 2021 r.
10.00–16.00
online

Zapraszamy do udziału

Uroczysta sesja naukowa z okazji 90. rocznicy urodzin Profesora Jana Strelaua

Profesor był niekwestionowanym autorytetem w swojej dziedzinie; niezwykle pracowitym i rzetelnym badaczem; wspaniałym nauczycielem akademickim, który wykształcił pokolenia psychologów i badaczy. Wniósł on trwały i oryginalny wkład w rozwój psychologii jako dyscypliny nauki. 

Pracując na rzecz środowiska akademickiego, inicjował i wspomagał rozwój wielu ośrodków naukowych. W latach 1957–2001 był pracownikiem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, na którym założył Katedrę Psychologii Różnic Indywidualnych oraz Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania, którymi kierował do emerytury. Był pierwszym przewodniczącym Europejskiego Towarzystwa Psychologii Osobowości (1984–1988) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Różnic Indywidualnych (1993–1995), wiceprezydentem Międzynarodowej Unii Nauk Psychologicznych (IUPsyS, 1996–2000) oraz wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk (2002–2006). Był członkiem Europejskiej Akademii Nauk (Academia Europaea), członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem zagranicznym Fińskiej Akademii Nauk i Literatury.

Trudno przecenić zasługi Profesora Jana Strelaua dla Uniwersytetu SWPS, z którym związany był przez prawie 20 lat. Po zakończeniu pracy na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczął na naszej uczelni nowy rozdział pracy akademickiej. Był pierwszym dziekanem Wydziału Psychologii, przez wiele lat pełnił funkcję prorektora ds. nauki, później przewodniczącego Rady Powierniczej oraz Konwentu Godności Honorowych. Profesor znacząco wpłynął na osiągnięcia i kulturę akademicką naszej uczelni. Od początku aktywnie wspierał środowisko naukowe wówczas jeszcze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w dążeniu do uzyskania statusu uniwersytetu przymiotnikowego, mając nieoceniony wpływ na obecny kształt uczelni.

Wydarzenie odbędzie się w formule online. na platformie Zoom. Link »

Pełny program wydarzenia tutaj » 

wróć na stronę główną Jubileuszu 25-lecia uczelni →

 

x
Uroczysta sesja naukowa z okazji 90. rocznicy urodzin Profesora Jana Strelaua

Tutaj znajdziesz pełen program sesji i prelegentów, którzy na niej wystąpią.

więcej

Kategoria : Nagrody uczelni

Z okazji jubileuszu powstania Uniwersytetu SWPS zostały zaprojektowane specjalne odznaczenia, a także statuetki, którymi rektor Uniwersytetu SWPS uhonoruje wyjątkowych członków naszej społeczności. Autorami koncepcji są projektanci z wrocławskiej Katedry Grafiki, a samą statuetkę zaprojektował Mateusz Antczak. 

Koncept kreatywny

Forma jest pełna energii, lekkości i nawiązuje do wartości uczelni

Statuetka prezentuje znak podobny do znaku zapytania, ale również do wykrzyknika. Forma jest pełna energii, lekkości. Zarys statuetki wykreślony jest przy pomocy trzech okręgów symbolizujących wartości Uniwersytetu:

 • otwartość,
 • odwagę,
 • odpowiedzialność

Wszystko ma swoje bardzo precyzyjnie wyznaczone miejsca i proporcje, wynikające z zasady „złotego podziału”. Złoty podział odwołuje się do zasady jedności i nierozerwalnego związku całości z jej poszczególnymi częściami, do formuły wielości w jedności i jedności w wielości. Przede wszystkim jest to jednak nawiązanie do humanizmu. Od starożytności, poprzez człowieka witruwiańskiego autorstwa Leonarda da Vinci, aż po Modulora Le Corbusiera, złoty podział nierozerwalnie kojarzy się z człowiekiem i poszukiwaniem harmonii.

diagram

Statuetka w tej wersji to metafora edukacji. To od odbiorcy zależy, jak ją wykorzysta i co z niej samodzielnie stworzy. Absolwent Uniwersytetu SWPS to ktoś, kto nie boi się wyzwań i doskonale potrafi wykorzystać wiedzę do tworzenia nowych wartości. To, jak wykorzysta zdobyte umiejętności, podobne jest do tego, jak bardzo kreatywnie może ułożyć swoją własną wersję statuetki.

Materiał

Naturalność, bez zbędnych dekoracji

Materiały, z jakich wykonana jest statuetka (kostka cementowa i stal), są naturalnie, bez zbędnych dekoracji i wykończeń. Stal kortenowska (na wizualizacji to środkowy przykład) samoczynnie wytwarza ochronną powłokę z chromu, miedzi, krzemu oraz fosforu, z wyglądu przypominającą rdzę. Stąd też bierze się bardzo atrakcyjna, naturalna patyna, nadająca jednocześnie szlachetny i bardzo odważny wygląd.

statuetka2

Zespół projektowy

Projektanci z wrocławskiej Katedry Grafiki

Nad koncepcją pracował zespół projektowy złożony z projektantów oraz ekspertów z Katedry Grafiki na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu.

W skład zespołu wchodzą następujący członkowie:

 • dr Mariusz Wszołek,
 • dr Krzysztof Moszczyński,
 • Katarzyna Sowa,
 • Mateusz Antczak,
 • Piotr Szewczyk,
 • Paulina Woźniak.

Autor projektu medali jubileuszowych

Mateusz Antczak

Zespół - Uniwersytet SWPS

Projektant graficzny, absolwent kierunku Grafika na wrocławskim Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS, obecnie wykładowca zatrudniony w Katedrze Grafiki Uniwersytetu SWPS. Oprócz pracy dydaktycznej pomaga firmom w znalezieniu ich własnego języka i uczy, jak dobrze go wykorzystywać. Swoją pracę zawodową realizuje w ramach własnego studia projektowego, skupionego na badaniu, projektowaniu oraz wdrażaniu programów brandingowych organizacji. https://mateuszantczak.pl

wróć na stronę główną Jubileuszu 25-lecia uczelni →

 

Statuetka
Medale jubileuszowe

Zobacz też projekt medali zaprojektowanych z okazji jubileuszu 25-lecia uczelni.

więcej

Kategoria : Wydarzenia

Chór Uniwersytetu SWPStrio Bastarda wkrótce zaprezentują wspólny projekt muzyczny – płytę „Kołowrót”. Projekt łączy polską tradycję muzyczną i nowoczesny styl aranżacji utworów, trafiający do współczesnego odbiorcy. Twórcy pomysłu gwarantują najwyższą jakość muzyczną. Planowany nakład płyty to 1000 egzemplarzy, dodatkowo materiał będzie publikowany w ogólnodostępnych kanałach, takich jak Spotify czy Bandcamp. Materiał powstaje z okazji 25-lecia naszej uczelni, a patronat medialny nad projektem objęła Strefa Kultur Uniwersytetu SWPS.

Chór Uniwersytetu SWPS – nieustająca pasja śpiewania

Chór Uniwersytetu SWPS to barwny i otwarty zespół 50 osób (amatorów i profesjonalistów), pełen pomysłów i dobrej energii. Powstał w 2001 r. i początkowo uświetniał oprawę uroczystości uczelni. Z czasem jego członkowie zaczęli podejmować i realizować nowe formy wypowiedzi artystycznej oraz docierać do większego grona słuchaczy. Od początku działa pod kierownictwem Ewy Mackiewicz-Pilich.

Zespół był zapraszany do udziału w licznych projektach chóralnych (Video Games Live, wykonanie VIII Symfonii G. Mahlera czy Carmina Burana C. Orffa). Potwierdzeniem jego umiejętności są liczne nagrody zdobywane na konkursach w kraju i za granicą – chór siedmiokrotnie zajmował I miejsce, ośmiokrotnie II i czterokrotnie III. W 2010 r. zespół zdobył III miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej w Ochrydzie (Macedonia). Uczestniczył również w przeglądach chóralnych w kraju (Warszawa, Wrocław) oraz poza jego granicami (Słowacja). W ostatnich latach jego misją stało się promowanie polskiej kultury poza granicami kraju: występował z cyklami koncertów w Szwecji (2017) i Hiszpanii (2019). Podczas koncertów występował z takimi osobowościami muzycznymi, jak: Łukasz Borowicz, Gabriel Chmura, Izabella Kłosińska, Olga Pasiecznik czy Wojciech Gierlach.

Chór

Celem zespołu jest wychodzenie poza utarte schematy, pokazywanie różnorodności kulturowej i bogactwa muzyki chóralnej.

Więcej informacji o Chórze znajdziesz tutaj »

Trio Bastarda – jazz, muzyka klasyczna i eksperymenty

Bastarda to jeden z najciekawszych eksperymentalnych zespołów łączących jazz z muzyką klasyczną, tworzący własne, współczesne aranżacje muzyki dawnej i tradycyjnej. W jego skład wchodzą: Paweł Szamburski (klarnet), Michał Górczyński (klarnet kontrabasowy), Tomasz Pokrzywiński (wiolonczela). Trio koncertuje na festiwalach muzyki klasycznej i współczesnej, zawsze przyciągając komplet publiczności, i zbiera doskonałe recenzje krytyków muzycznych.

Trio Bastarda

Artyści podejmują odważną próbę reinterpretacji muzyki dawnej oraz stworzenia na jej podstawie autorskiego języka dźwiękowego. W ich muzyce usłyszymy kilkusetletnie śpiewy chorałowe, motety czy litanie niejednokrotnie rozbijające się na małe odcinki. Muzycy improwizując wokół archaicznych melodii – komponując i aranżując na ich podstawie zupełnie nowe utwory – budują pomost łączący odległe w czasie muzyczne światy, docierają do ich uniwersalnego, duchowego wymiaru. Muzyka Bastardy to współczesna, oryginalna i bardzo osobista wypowiedź wsparta na bogatych tradycjach muzycznych.

Trio Bastarda podczas koncertu

Bastarda ma w repertuarze płyty: „Promitat eterno”, „Ars moriendi” oraz „Nigunim” – wydaną w kwietniu 2020 r., zainspirowaną tradycyjnymi pieśniami chasydzkimi, która zyskała świetne recenzje. W tej chwili trio wydaje kolejną płytę „Fado”.

Więcej informacji o Bastardzie znajdziesz tutaj »

Płyta na jubileusz i na cały rok

Jak Chór Uniwersytetu SWPS może uczcić 25. rocznicę istnienia uczelni? Na pewno muzycznie. Na płytę „Kołowrót” złożą się opracowania polskich pieśni obrzędowych związanych ze zmianami pór roku. Utwory czerpią wyłącznie ze źródeł tradycyjnych, zaś zamieszczone na płycie opracowania zostaną przygotowane przez członków Bastardy. Materiał będzie ułożony w czterech blokach nawiązujących do cyklicznych przemian zachodzących w przyrodzie i obrzędów związanych z polskimi tradycjami. Kompozytorzy stworzą dla nich atrakcyjną brzmieniowo, nastrojową oprawę inspirowaną muzyką jazzową przeznaczoną na chór z towarzyszeniem instrumentów.

Okładka płyty Przemiany

Członkowie Chóru i muzycy tria Bastarda planują wydanie płyty „Kołowrót” we wrześniu tego roku.

wróć na stronę główną Jubileuszu 25-lecia uczelni →

 

360 chor
Chór Uniwersytetu SWPS

To barwny i otwarty zespół 50 osób (amatorów i profesjonalistów), pełen pomysłów i dobrej energii.

więcej

Kategoria : Wydarzenia

Obchody jubileuszu 25-lecia Uniwersytetu SWPS już trwają, jednak jesienią nastąpi ich punkt kulminacyjny. Pokażemy, jak przez ćwierć wieku zmieniała się nasza uczelnia oraz jak budowała się wspólnota ludzi napędzanych ideą nowoczesnej edukacji. Przygotowaliśmy wiele uroczystych wydarzeń, od paneli dyskusyjnych przez koncerty, wystawy i jubileuszową publikację, aż po sesje naukowe. „My, Uniwersytet” – to hasło spajające naszą społeczność – pragniemy podzielić się wartościami, które wynieśliśmy z uczelni i które przyświecają nam na co dzień.

Jesień w Uniwersytecie SWPS: wydarzenia naukowe, artystyczne, pro memoria

Obchody jubileuszu 25-lecia Uniwersytetu SWPS rozpoczęły się w pierwszej połowie roku. Ich początek zbiegł się bowiem z 90. urodzinami nestora polskiej psychologii, prof. Jana Strelaua. Z tej okazji wraz z Uniwersytetem Warszawskim zorganizowaliśmy uroczystą sesję naukową poświęconą dorobkowi Profesora.

Za nami również ważna konferencja dotycząca systemowych sposobów wsparcia dzieci i nastolatków w kryzysie psychicznym. To temat szczególnie poruszający, w dobie pandemii bowiem uwidoczniły się problemy systemowej pomocy psychiatrycznej i psychologicznej dla dzieci i młodzieży w naszym kraju.

Na jesień Uniwersytet SWPS zaplanował również wydarzenia o charakterze naukowycm, mi.n.  konferencję przygotowywaną przez Instytut Prawa „Hominum causa omne ius constitutum sit. Wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka”, a także panel dyskusyjny „Poetyka (nie)codzienności”, organizowany przez Instytut Nauk Humanistycznych oraz Dni Centrów Badawczych organizowane ptrzez Instytut Psychologii.

Nie zabraknie również wydarzeń artystycznych, podczas których okazję do zaprezentowania swoich prac zyskają absolwenci i absolwentki kierunków projektowych Uniwersytetu SWPS. Jubileusz 25-lecia istnienia uczelni zbiega się z 10. urodzinami Katedry Grafiki działającej we wrocławskiej filii oraz School of Form (obecnie w ramach Wydziału Projektowania w Warszawie). Okolicznościowa wystawa „20(5) projektów absolwentów na 25-lecie” od października aż do końca roku podróżować będzie po wszystkich kampusach Uniwersytetu SWPS. Jej motywem przewodnim będą trzy wartości wyznawane przez uczelnię: otwartość, odwaga i odpowiedzialność.

W planach jest również projekt muzyczny Chóru Uniwersytetu SWPS we współpracy z trio Bastarda. We wrześniu odbędzie się okolicznościowy koncert w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego oraz wydanie wspólnej płyty. Projekt będzie kompilacją opracowań tradycyjnych polskich pieśni obrzędowych związanych ze zmianami pór roku i tradycjami ludowymi.

Kulminacyjnym wydarzeniem obchodów jubileuszu będzie Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 w dniu 5 października 2021 roku. Uroczystość uświetni wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Jacka Popiela, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Dumni z przeszłości

W obchodach jubileuszu 25-lecia przewidziano również wybór „Absolwenta 25-lecia” w pięciu kategoriach: nauka i dydaktyka, kultura i sztuka, społeczeństwo, biznes, sport, spośród kandydatów, którzy w swoim życiu zawodowym wcielają idee otwartości, odwagi i odpowiedzialności. Wyboru laureatów dokona kapituła konkursu, w skład której będą wchodzić przedstawiciele studentów, nauczycieli akademickich i pracowników obszaru organizacyjnego. Zwycięzców poznamy  w lipcu 2021 r.

W nowym roku akademickim zostanie otwarta wystawa z pamiątkami o wybitnych postaciach z historii Uniwersytetu, zaś jedna z auli w siedzibie uczelni otrzyma imię Profesora Jana Stelaua. Pod koniec roku odbędzie się wieczór wspomnień o uczelni i ludziach z nią związanych.

Jubileusz 25-lecia to również okazja do uhonorawania osób zasłużonych dla naszej uczelni i społeczności. Senat, na wniosek Konwentu Godności Honorowych, nadał pośmiertnie odznaczenia „Medal Non Omnis Moriar” dwunastu szczególnie zasłużonym pracownikom uczelni. Medale zostaną przekazana na ręce rodzin i bliskich dla osób odznaczonych, podczas uroczystości w nowym roku akademickim.

We wrześniu poznamy również listę osób i instytucji nagrodzonych odznaczeniem „Medal SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego” nadawanego przez rektora po zasięgnięciu opinii Konwentu Godności Honorowych.

wróć na stronę główną Jubileuszu 25-lecia uczelni →

 

wywiad ger cieslka
O roli Uniwersytetu we współczesnym świecie

Prof. Roman Cieślak, rektor Uniwersytetu SWPS razem z dr Ewą Ger, dyrektor generalną uczelni, opowiadają o roli wolności akademickiej i społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu; o tworzeniu wspólnoty w poszanowaniu różnorodności.

więcej

Kategoria : Inicjatywy jubileuszowe

Z przyjemnością informujemy, że niedawno ukazała się wspólna płyta tria Bastarda oraz Chóru Uniwersytetu SWPS pod dyrekcją Ewy Mackiewicz, będąca autorską muzyczną podróżą w głąb tradycji, obrzędowości oraz rytuałów związanych z porami roku, a także cyklicznością natury. Projekt powstał specjalnie z okazji 25-lecia założenia Uniwersytetu SWPS oraz 20-lecia istnienia Chóru. Album „Kołowrót” wydano przy współpracy z Fundacją Pro Akademika.

Muzyczna podróż w głąb tradycji

Posiłkując się odniesieniami do tradycyjnej muzyki ludowej, a także źródeł średniowiecznych, trio Bastarda stworzyło oryginalne kompozycje, które w procesie wspólnej pracy z Chórem Uniwersytetu SWPS osiągnęły głębszy wymiar narracyjny – stały się opowieściami dźwiękowymi o najistotniejszych przemianach zarówno w naturze, jak i kulturze oraz związanej z nią obrzędowości. Dzięki współpracy z Polskim Radiem, Radiowym Centrum Kultury Ludowej, Magdaleną Tejchmą, Remkiem Hanajem, zespołem Księżyc oraz muzykologiem Antonio Chemottim muzycy dotarli do niezwykle inspirujących źródeł, które stały się zapalnikiem i siłą napędową pracy twórczej.

plyta choru okladka

Bastarda to zespół powołany do życia przez Pawła Szamburskiego (klarnet), Tomasza Pokrzywińskiego (wiolonczela) oraz Michała Górczyńskiego (klarnet kontrabasowy). Chórem Uniwersytetu SWPS kieruje Ewa Mackiewicz.

Płyta „Kołowrót” dostępna jest m.in. w sklepach internetowych:

Do pobrania darmowa płyta na platformie Bandkamp – wystarczy, że klikniesz w link →, a następnie wpiszesz kod q27q-6mmh.

O wspólnym projekcie Chóru Uniwersytetu SWPS oraz tria Bastarda przeczytaj również tutaj »

wróć na stronę główną Jubileuszu 25-lecia uczelni →

 

360 chor
Chór Uniwersytetu SWPS

To barwny i otwarty zespół 50 osób (amatorów i profesjonalistów), pełen pomysłów i dobrej energii.

więcej

Chór Uniwersytetu SWPS - muzyczna perełka
Muzyczna perełka na jubileusz uczelni

Chór Uniwersytetu SWPS i trio Bastarda wkrótce zaprezentują wspólny projekt muzyczny – płytę „Kołowrót”. Projekt łączy polską tradycję muzyczną i nowoczesny styl aranżacji utworów, trafiający do współczesnego odbiorcy. Twórcy pomysłu gwarantują najwyższą jakość muzyczną.

więcej

Kategoria : Inicjatywy jubileuszowe

Serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenie związane z obchodami jubileuszu Uniwersytetu SWPS – tym razem projektowe. „Wystawa 20(5)” prezentuje 25 projektów zrealizowanych przez absolwentów wrocławskiej Katedry Grafiki oraz School of Form. Do niedawna wystawę można było zobaczyć w Warszawie. W listopadzie wystawa przeniesie się do Wrocławia, a w późniejszym terminie będzie można obejrzeć ją również w Katowicach, Poznaniu i Sopocie. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Projektowania.

Potrójny jubileusz

Okazją do organizacji ekspozycji jest potrójny jubileusz. Uniwersytet SWPS świętuje 25. rocznicę powstania, a Katedra Grafiki i School of Form obchodzą 10. urodziny. Wystawa pokazuje sukces naszej działalności dydaktycznej poprzez osiągnięcia naszych absolwentów i absolwentek, wyrażone jakością prac, które powstały już po opuszczeniu uczelni. Prezentuje też różne scenariusze kariery – samodzielną aktywność artystyczną i projektową, tworzenie małych biznesów i autorskich marek, działalność w sektorze reklamy oraz współpracę z przemysłem.

Noc

Janusz Dąbkiewicz (absolwent Katedry Grafiki)

Zdjęcie absolwentów SoF

Ola Korbańska (absolwentka School of Form), Iwo Borkowicz

Nasi projektanci razem

Katedra Grafiki i School of Form to dwie niezależne jednostki organizacyjne szczycące się unikalnymi programami nauczania i atmosferą. Zadaniem wystawy nie jest jednak akcentowanie różnic, a raczej szukanie wartości, które łączą naszych absolwentów i absolwentki oraz nas samych, dlatego projekty z obu ośrodków są ze sobą na wystawie przemieszane. Motywem przewodnim wystawy są trzy wartości uniwersytetu SWPS czyli otwartość, odwaga i odpowiedzialność. Pojęcia te stanowią grupy tematyczne, wokół których skupione są eksponowane projekty. Dodatkowo przestrzeń wystaw podzielona jest na strefę projektów 2D oraz strefę projektów 3D. W sposób naturalny w pierwszej strefie dominują przedstawiciele i przedstawicielki Katedry Grafiki, a w drugiej School of Form, ale i tu istotna jest jak największa integracja obu środowisko.

Ala Zakrzewska, Katedra Grafiki

Ala Zakrzewska (absolwentka Katedry Grafiki)

Magdalena Stroszejn, School of Form

Magdalena Stroszejn (absolwentka School of Form)

Ekspozycję zaprojektowała absolwentka School of Form Ewa Dulcet, a opracowanie graficzne wystawy przygotował absolwent wrocławskiej grafiki Mateusz Antczak. Kuratorami wystawy są dr Agnieszka Jacobson-Cielecka oraz mgr Arkadiusz Szwed ze School of Form, a także prof. Michał Jakubowicz z Katedry Grafiki.

Zdjęcie główne ilustrujące artykuł: Ala Zakrzewska, absolwentka Katedry Grafiki.

wróć na stronę główną Jubileuszu 25-lecia uczelni →

 

Katedra Grafiki
Katedra Grafiki

Stawiamy na osobowości. Prezentujemy naszym studentom i studentkom własną wiedzę, praktyczne umiejętności i doświadczenia, kładąc nacisk na atrakcyjność i unikatowość osobistych strategii komunikacyjnych i postawy artystycznej w podejściu do problemów.

więcej

School of Form
School of Form

Nie można stworzyć liczącej się w świecie marki bez dobrze zaprojektowanych produktów. School of Form kształci projektantów zdolnych zrozumieć ludzi i odkrywać ich marzenia.

więcej

Kategoria : Odznaczenia uczelni

Jubileusz to doskonały czas na podsumowanie dokonań uczelni. Ważnym członkom naszej społeczności, a także instytucjom i osobom, które miały szczególny wpływ w rozwój naszej uczelni, zostaną przyznane specjalne odznaczenia. Postępowanie w sprawie nadania tytułu lub odznaczenia prowadzi Konwent Godności Honorowych Uniwersytetu SWPS.
Z okazji jubileuszu powstania naszego Uniwersytetu zostały zaprojektowane wzory nowych odznaczeń. Autorami koncepcji był zespół projektantów z wrocławskiej Katedry Grafiki, a sam medal zaprojektowała Katarzyna Sowa.

Nadawane pośmiertnie w uznaniu wybitnych zasług na rzecz uczelni i jej społeczności

Odznaczenie „Medal Non Omnis Moriar”

Z wnioskiem do konwentu o wszczęcie postępowania w sprawie nadania odznaczenia może wystąpić rektor, założyciel uczelni lub dyrektor generalny. Postępowanie w sprawie nadania odznaczenia może zostać również wszczęte przez konwent z własnej inicjatywy, po uzyskaniu wstępnej zgody rektora. W toku prowadzonego postępowania konwent przygotowuje uzasadnienie nadania odznaczenia. Medal nadaje senat na wniosek konwentu. Uchwała senatu w sprawie nadania odznaczenia jest podejmowana większością 3/5 głosów w głosowaniu tajnym.

Odznaczenie „Medal Non Omnis Moriar” jest wręczane, o ile jest to możliwe, rodzinie lub bliskim osoby odznaczonej.

medale non omnis

W uznaniu zasług lub długoletniej pracy na rzecz Uniwersytetu SWPS

Odznaczenie „Medal SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego”

Jest nadawane pracownikom i współpracownikom Uniwersytetu SWPS lub instytucjom, w uznaniu zasług lub długoletniej pracy na rzecz Uniwersytetu SWPS i jego społeczności, w szczególności z okazji jubileuszy oraz ważnych wydarzeń obchodzonych w uczelni. Z wnioskiem o nadanie odznaczenia może wystąpić rektor, założyciel uczelni, dyrektor generalny, zarząd uczelni, dziekan, dyrektor instytutu lub konwent. Odznaczenie nadaje rektor w drodze zarządzenia, po zasięgnięciu opinii konwentu. 

medale non omnis

Koncept kreatywny

Symbolika 3 x 0

Medal składa się z trzech okręgów symbolizujących wartości Uniwersytetu:

 • otwartość,
 • odwagę,
 • odpowiedzialność. 

Okręgi przeplatają się w myśl zasady, że wartości są komplementarne – tworzą jedność, społeczność: My, Uniwersytet.

Dwa medale na dwie okazje – podobne kształtem, w materiale i grawerunku różne. Medal jubileuszowy jest posrebrzany, natomiast Medal Non Omnis Moriar wykonany jest z miedzi, galwanizowany i postarzany. Średnica medalu ma 85 mm, a długość wstążki wynosi 20 mm.

Zespół projektowy

Projektanci z wrocławskiej Katedry Grafiki

Nad koncepcją pracował zespół projektowy złożony z projektantów oraz ekspertów z Katedry Grafiki na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu.

W skład zespołu wchodzą następujący członkowie:

 • dr Mariusz Wszołek,
 • dr Krzysztof Moszczyński,
 • Katarzyna Sowa,
 • Mateusz Antczak,
 • Piotr Szewczyk,
 • Paulina Woźniak.

Autorka projektu medali jubileuszowych

Katarzyna Sowa

Zespół - Uniwersytet SWPS

Grafik, aktywny zawodowo projektant kreatywny. Magister historii sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi warsztaty dla studentów Grafiki Uniwersytetu SWPS i studentów Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego z zakresu historii typografii, reguł składu tekstu, projektowania wielostronicowych publikacji, projektowania książki i krojów pism. Interesuje się typografią i jej korelacją z przekazem wizualnym i jego odbiorem. Fascynują ją dokonania Polskiej Awangardy, Modernizmu Międzywojennego, Szwajcarskiej Szkoły Projektowania i eksperymenty Postmodernistów.

wróć na stronę główną Jubileuszu 25-lecia uczelni →

 

Statuetka
Statuetka jubileuszowa

Z okazji jubileuszu zaprojektowano również specjalną statuetkę.

więcej

Kategoria : Inicjatywy jubileuszowe

W związku z obchodzonym 25-leciem Uniwersytetu SWPS członkowie naszej społeczności planują towarzyszące wydarzenia i inicjatywy jubileuszowe. Będą to wydarzenia naukowe, artystyczne, środowiskowe czy też o charakterze wspomnieniowym. Nad całością inicjatyw czuwa powołany przez rektora Komitet Honorowy Jubileuszu 25-lecia. Jego zadaniem jest opiniowanie, rekomendowanie i zatwierdzanie planowach z okazji jubileuszu inicjatyw. 

 

Skład Komitetu Honorowego

W skład Komitetu wchodzą znamienici przedstawiciele naszej społeczności – pierwszy rektor Uniwersytetu, osoby pełniące najważniejsze funkcje w historii uczelni, a także wybitni profesorowie reprezentujący poszczególne dsycypliny naukowe.

prelegent

prof. dr hab. Andrzej Eliasz

Współzałożyciel uczelni i pierwszy rektor Uniwersytetu SWPS w latach 1996–2016. Honorowy członek Senatu i Konwentu Godności Honorowych Uniwersytetu SWPS. Wybitny polski psycholog. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Mistrzowie psychologii: Rozczarowanie demokracją – prof. Janusz Reykowski - Uniwersytet SWPS

prof. dr hab. Janusz Reykowski

Współzałożyciel uczelni i długoletni przewodniczący Rady Programowej, która miała bardzo duży wpływ na charakter i jakość oferowanych studiów i poziom całej uczelni. Honorowy członek Senatu Uniwersytetu SWPS. Zasłużony dla polskiej psychologii. Założyciel Instytutu Psychologii PAN i jego wieloletni dyrektor. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. Tadeusza Tomaszewskiego - Uniwersytet SWPS

prof. dr hab. Idalia Kurcz

Z uczelnią związana od samego początku, czyli do 1996 r. Zasłużona polska psycholożka, prekursorka psycholingwistyki w Polsce. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Krystyna Skarżyńska - Uniwersytet SWPS

prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska

W latach 1997–2002 pełniła funkcję prorektora ds. naukowych naszej uczelni. Autorytet w dziedzinie psychologii poznawczej i politycznej.

zobacz biogram

Wpływ starzenia się na podejmowanie decyzji i dokonywanie sądów - Uniwersytet SWPS

prof. dr hab. Grzegorz Sędek

Prorektor ds. nauki w latach 2016–2020. Obecnie pełni funkcję kierownika Interdyscyplinarnego Centrum Stosowanych Badań Poznawczych ICACS. Specjalizuje się w psychologii eksperymentalnej: społecznej, klinicznej i poznawczej.

zobacz biogram

Wpływ starzenia się na podejmowanie decyzji i dokonywanie sądów - Uniwersytet SWPS

dr Zuzanna Smoleńska

Prorektor ds. dydaktyki w latach 1997–2005, pełnomocnik rektora ds. rozwoju studiów podyplomowych w latach 2005–2006. Dyrektor ds. naukowych w Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń Uniwersytetu SWPS.

258 kinga nowacka

Kinga Nowacka

Dyrektor ds. marketingu i rekrutacji, zastępczyni dyrektor generalnej (obszar Marketing i Sprzedaż), członkini zarządu uczelni.

258 dolinski

prof. dr hab. Dariusz Doliński

Koordynator ds. rozwoju uczelni oraz przewodniczący Konwentu Godności Honorowych Uniwersytetu SWPS, wieloletni dziekan Wydziału Psychologii we Wrocławiu, wybitny polski psycholog społeczny.

zobacz biogram

Osobowość w ujęciu integracyjnym, dobrostan i podejmowanie pozytywnej aktywności - Uniwersytet SWPS

prof. dr hab. Anna Zalewska

W latach 2011–2018 pełniła funkcję dziekana Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu. Członek Konwentu Godności Honorowych. Zajmuje się psychologią osobowości i różnic indywidualnych, jakości życia i zagadnieniami psychologii społecznej.

zobacz biogram

marszal-wisniewska

prof. dr hab. Magdalena Marszał-Wiśniewska

Członkini Senatu Uniwersytetu SWPS, przez wiele lat pełniła funkcję prodziekana Wydziału Psychologii w Warszawie, obecnie pełnomocnik dziekana ds. seminariów dyplomowych oraz kierownik Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii na Wydziale Psychologii w Warszawie. Specjalizuje się w psychologii różnic indywidualnych oraz psychologii i psychopatologii osobowości.

zobacz biogram

Wpływ starzenia się na podejmowanie decyzji i dokonywanie sądów - Uniwersytet SWPS

prof. dr hab. Bogdan Wojciszke

Przez wiele lat pełnił funkcję najpierw dziekana, a potem prodziekana Wydziału Psychologii w Sopocie, wybitny psycholog, autorytet w dziedzinie psychologii miłości i władzy.

zobacz biogram

258 Katarzyna Popiolek

dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS

Założycielka i dziekan Wydziału Psychologii w Katowicach, psycholożka społeczna, bardzo ceniona w środowisku akademickim oraz lokalnym. Angażuje się w rozwiązywanie trudnych spraw Śląska i jego mieszkańców, za co została nagrodzona w 2012 r. „Platynowym laurem Pro Publico Bono”. W plebiscycie na najbardziej wpływową kobietę regionu w 2016 r. ulokowała się w pierwszej dziesiątce.

zobacz biogram

Interdisciplinary Doctoral School - SWPS University of Social Sciences and Humanities

prof. dr hab. Tadeusz Rachwał

Członek Konwentu Godności Honorowych Uniwersytetu SWPS, wybitny filolog angielski, kulturoznawca i literaturoznawca.

zobacz biogram

258 teresa gardocka

dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS

Dyrektor Instytutu Prawa oraz członkini Senatu Uniwersytetu SWPS. W latach 2011–2016 pełniła fukcję prorektora ds. współpracy międzynarodowej, a potem przez wiele lat pełniła funkcję dziekana Wydziału Prawa w Warszawie. Prawniczka, specjalistka prawa i postępowania karnego oraz prawa karnego międzynarodowego.

zobacz biogram

258 radoslaw markowski

prof. dr hab. Radosław Markowski

Dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją na Uniwersytecie SWPS, ekspert specjalizujący się w porównawczych naukach politycznych oraz socjologii polityki. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

wróć na stronę główną Jubileuszu 25-lecia uczelni →

 

Kategoria : Odznaczenia uczelni

W jubileuszowym roku, 25 lat od powstania Uniwersytetu SWPS, ustanowione zostało nowe odznaczenie o szczególnym wymiarze: „Medal Non Omnis Moriar” nadawany pośmiertnie w uznaniu wybitnych zasług na rzecz uczelni i jej społeczności. Podczas ostatnich posiedzeń senatu, z inicjatywy wspólnej rektora oraz Konwentu Godności Honorowych, zapadły decyzje o przyznaniu tych wyjątkowych odznaczeń zasłużonym osobom, które miały niebagatelny wpływ na rozwój Uniwersytetu SWPS.

 

Odznaczenia pośmiertne

„Medal Non Omnis Moriar”

Odznaczenie to jest wręczane, o ile jest to możliwe, rodzinie lub bliskim osoby odznaczonej. Procedura przebiega następująco: z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie nadania odznaczenia do konwentu może wystąpić rektor, założyciel uczelni lub dyrektor generalny (postępowanie w sprawie nadania odznaczenia może zostać również wszczęte przez konwent z własnej inicjatywy, po uzyskaniu wstępnej zgody rektora). W toku prowadzonego postępowania konwent przygotowuje uzasadnienie nadania odznaczenia. Medal nadaje senat na wniosek konwentu. Uchwała senatu w sprawie nadania odznaczenia jest podejmowana większością 3/5 głosów w głosowaniu tajnym.

Projekt odznaczeń

Koncept jubileuszowych medali

Z okazji 25-lecia powstania Uniwersytetu SWPS zaprojektowane zostały wzory nowych odznaczeń. „Medal Non Omnis Moriar” wykonany jest z miedzi, galwanizowany i postarzany. Średnica odznaczenia ma 85 mm, a długość wstążki wynosi 20 mm. Medal składa się z trzech okręgów symbolizujących wartości Uniwersytetu: Otwartość, Odwagę i Odpowiedzialność. Okręgi przeplatają się w myśl zasady, że wartości te są komplementarne i tworzą jedność, społeczność, co odzwierciedla również hasło: My, Uniwersytet.

Autorami koncepcji był zespół projektantów z wrocławskiej Katedry Grafiki, a sam medal zaprojektowała Katarzyna Sowa.

 

Odznaczeni za wybitne zasługi na rzecz uczelni

Oddajemy hołd ich pamięci

Podczas ostatnich posiedzeń senatu zostali odznaczeni pośmiertnie wybitni naukowcy z dziedziny nauk społecznych. Wyróżnieni zostali również pracownicy Uniwersytetu SWPS zasłużeni dla rozwoju uczelni:

prof. Wojciech Burszta

prof. dr hab. Wojciech Burszta

Antropolog kultury, kulturoznawca, eseista i tłumacz. Autor ponad 400 publikacji naukowych, m.in. podręcznika „Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje”, prezes zarządu Instytutu im. Oskara Kolberga. Członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Członek założyciel Polskiego Instytutu Antropologii oraz Fundacji Instytut im. Jerzego Kmity. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Wykładowca w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Zmarł w 2021 r.

Więcej o pożegnaniu prof. Wojciecha Burszty →

Mistrzowie psychologii: Rozczarowanie demokracją – prof. Janusz Reykowski - Uniwersytet SWPS

Grażyna Dulinicz

Wieloletnia dyrektor biblioteki naszej uczelni, osoba niezwykle lubiana i szanowana zarówno przez pracowników dydaktyczno-naukowych, jak i administracyjnych. Stworzyła od podstaw naszą bibliotekę, która do dziś ma opinię znakomitego, bogatego księgozbioru naukowego. Zginęła razem z mężem w wypadku samochodowym w 2010 r.

prof. Tadeusz Gałkowski

prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski

Psycholog rehabilitacyjny, naukowo zajmujący się przede wszystkim autyzmem oraz psychologicznymi aspektami rehabilitacji osób z niepełnosprawnością fizyczną i umysłową, autor  wielu publikacji książkowych, a także artykułów dotyczących psychologii rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży, współautor Karty Praw Osób z Autyzmem, przewodniczący Polskiego Komitetu Audiofonologii, przez ostatnie lata życia związany z Uniwersytetem SWPS. Zmarł w 2020 r.

Więcej o pożegnaniu prof. Tadeusza Gałkowskiego →

prof. Krzysztof Gawlikowski

prof. dr hab. Krzysztof Gawlikowski

Badacz Chin, politolog. Zajmował się badaniami klasycznej chińskiej myśli strategicznej, społeczno-politycznych tradycji Azji Wschodniej i ich oddziaływaniami na współczesne przemiany polityczne i kulturowe. Autor licznych publikacji naukowych (w wielu językach) oraz redaktor wielu prac zbiorowych. Założyciel i wieloletni kierownik Centrum Badań Azji i Pacyfiku w ISP PAN, inicjator utworzenia kierunku Studiów azjatyckich na Uniwersytecie SWPS. Zmarł w 2021 r.

Więcej o pożegnaniu prof. Krzysztofa Gawlikowskiego →

Wpływ starzenia się na podejmowanie decyzji i dokonywanie sądów - Uniwersytet SWPS

prof. dr hab. Tatiana Klonowicz

Psycholożka, specjalistka psychologii różnic indywidualnych i psychologii stresu, autorka licznych publikacji na temat różnych aspektów życia człowieka pod kątem poziomu stresu, wykładowczyni Uniwersytetu SWPS. Zmarła w 2017 r.

Wpływ starzenia się na podejmowanie decyzji i dokonywanie sądów - Uniwersytet SWPS

Stanisław Piestrak

Wieloletni dyrektor ds. administracyjnych w warszawskim kampusie naszej uczelni. Pan dyrektor doglądał remontu gmachu przy Chodakowskiej w najważniejszym etapie i dbał ze szczególną troską o to, by nasza uczelnia była miejscem bezpiecznym i świetnie zorganizowanym od strony administracyjnej. Zmarł w 2011 r.

prof. Zbigniew Pietrasiński

prof. dr hab. Zbigniew Pietrasiński

Profesor psychologii, naukowiec i popularyzator nauki, nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń studentów. Jeden z założycieli Uniwersytetu SWPS, od początku istnienia uczelni pełnił funkcję prorektora ds. studenckich. Do jego obszarów naukowego zainteresowania należały optymalizacja działalności i rozwoju człowieka oraz badanie procesów twórczych. Zmarł w 2010 r.

258 dolinski

Ewa Podbielska

Specjalistka w Biurze Dziekana Wydziału Psychologii w Warszawie, która przez wiele lat pracowała w naszej uczelni. Zmarła w 2020 r.

prof. Jan Strelau

prof. dr hab. Jan Strelau

Nestor polskiej psychologii, światowej klasy specjalista i pionier badań nad temperamentem, twórca Regulacyjnej Teorii Temperamentu. Wniósł trwały i oryginalny wkład w rozwój psychologii jako dyscypliny nauk. Pozostawił po sobie prawie 300 prac naukowych, z jego podręczników akademickich korzystają adepci psychologii w całym kraju. Nagrodzony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Humboldt Research Award, Lifetime Achievement Award towarzystwa The European Association of Personality Psychology, nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, tzw. Polskim Noblem. Zmarł w 2020 r.

Więcej o pożegnaniu prof. Jana Strelaua →

prof. Witold Wołodkiewicz

prof. dr hab. Witold Wołodkiewicz

Specjalista w zakresie prawa rzymskiego, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W pracy naukowej koncentrował się na wpływie prawa rzymskiego na rozwój europejskiej kultury prawnej. Interesował się także zagadnieniami związanymi z humanizmem prawniczym, prawoznawstwem w okresie oświecenia oraz kodyfikacją Napoleona. Współtwórca Wydziału Prawa w Warszawie na Uniwersytecie SWPS. Zmarł w 2021 r.

Więcej o pożegnaniu prof. Witolda Wołodkiewicza →

prof. Kazimierz Wrześniewski

prof. dr hab. Kazimierz Wrześniewski

Psycholog, specjalista w zakresie psychologii zdrowia. Pełnił funkcję członka zarządu w The European Health Psychology Society. Autor wielu felietonów i opracowań naukowych dotyczących psychologii zdrowia, współautor książek i prac naukowych. Wykładowca Uniwersytetu SWPS. Zmarł w 2012 r.

prof. Anna Zeidler-Janiszewska

prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska

Filozofka, badaczka nowoczesnego i ponowoczesnego doświadczenia estetycznego, zaangażowana w rozwój kulturoznawstwa w Polsce. Zajmowały ją przede wszystkim sztuki plastyczne i literatura. Przez wiele lat związana z Uniwersytetem SWPS. Zmarła w 2017 r.

Więcej o pożegnaniu prof. Anny Zeidler-Janiszewskiej →

Rodziny odznaczonych zostały zaproszone do odbioru medali podczas uroczystości w nowym roku akademickim.

wróć na stronę główną Jubileuszu 25-lecia uczelni →

 

prof strelau 1200
Jan Strelau – Nauczyciel, Mentor, Mistrz

Profesor Jan Strelau wniósł trwały i oryginalny wkład w rozwój psychologii jako dyscypliny nauki.

więcej