Tak
Tak
dr
Agnieszka Mościcka-Teske
Instytut Psychologii ,
BIO MOścicka teske

dr

Agnieszka Mościcka-Teske

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog, psychoterapeutka, trenerka umiejętności psychologicznych i biegła sądowa, powoływana jako ekspert w sprawach o mobbing i molestowanie seksualne w miejscu pracy. Absolwentka Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie (akredytacja EAP i EAGT).

Zajmuje się problematyką stresu i sposobów radzenia sobie z nim, z uwzględnieniem czynników indywidualnych i środowiskowych, które chronią człowieka przed negatywnymi skutkami stresu. Jest autorką szeregu artykułów naukowych na temat stresu zawodowego i mobbingu.

Tworzy, współtworzy i realizuje programy edukacyjne oraz szkolenia dla biznesu i instytucji samorządowych z zakresu: rozwijania umiejętności społecznych (komunikowania się, asertywności, funkcjonowania w grupie), sposobów radzenia sobie ze stresem zawodowym, agresją, mobbingiem, molestowaniem seksualnym i dyskryminacją w miejscu pracy. Zajmuje się także wprowadzaniem procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych. Współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy.

Na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii klinicznej, psychologii zdrowia i psychologii pracy.

Dla mediów

Obszary tematyczne

 • Mobbing i molestowanie seksualne w miejscu pracy
 • Stres
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Psychologia zdrowia

Informacje prasowe

  Materiały Wideo

  Stres okiełznany – jak działa stres i jak sobie z nim radzić

  .

  Mobbing i trudne sytuacje w miejscu pracy

  .

  Materiały Audio

  Radzenie sobie ze stresem poprzez techniki relaksacyjne

  Psychoterapia - na czym polega i komu może pomóc?

  Artykuły

  Zobacz także

  Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia logo white kopia