strefa PRAWA logo4

logo uswps nazwa 3

In vitro – prawo do leczenia niepłodności (podcast)

Na tę decyzje czekało wiele polskich rodzin i wiele kobiet. W listopadzie 2023 r. Sejm przyjął ustawę o finansowaniu metody in vitro z budżetu państwa. Był to pierwszy obywatelski projekt ustawy uchwalony przez nowy parlament.

Warto więc pogłębić ten temat od strony prawnej, porównując m.in. procedury in vitro w Polsce i na świecie. W ramach spotkania pod hasłem, In vitro – prawo do leczenia niepłodności, Aleksander Hyżorek wraz z ekspertką Agnieszką Pomaską, przeanalizowali także etyczne aspekty leczenia niepłodności metodą in vitro, omówili prawa pacjentów korzystających z zapłodnienia pozaustrojowego oraz aspekty finansowe i perspektywy rozwoju prawa w zakresie leczenia niepłodności. W rozmowie przybliżyli też wymogi prawne, jakim sprostać muszą ośrodki oferujące leczenie niepłodności metodą in vitro, w tym kwestie licencjonowania, kontroli jakości i ochrony pacjentów.

Podcastu możesz posłuchać również w serwisach streamingowych: Apple PodcastsLecton.

Gość

Agnieszka Pomaska

Agnieszka Pomaska – gdańszczanka, Radna Miasta Gdańska w latach 2002-2009, od 2009 Posłanka na Sejm RP, Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Unii Europejskiej, Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Wiceprzewodnicząca EPP Women. Absolwentka politologii na Uniwersytecie Gdańskim. Stypendystka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Francji i departamentu Stanu USA. Pełnomocniczka Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla In Vitro”. W swojej działalności politycznej skupia się na sprawach związanych z integracją europejską, polityką zagraniczną, ochroną środowiska i prawami człowieka.

Prowadzący

Aleksander Hyżorek

Aleksander Hyżorek – prawnik, nauczyciel akademicki w Katedrze Prawa Publicznego i Teorii Prawa na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS. Naukowo zajmuje się prawem i postępowaniem administracyjnym oraz prawnymi aspektami rynku nieruchomości. Analizuje proces uzyskiwania decyzji administracyjnych, stosunek organów administracji publicznej do obywateli i przedsiębiorców, zaskarżalność aktów administracyjnych do sądu administracyjnego oraz formy i sposoby działania administracji publicznej. Pracę magisterską pt. „Prawo do sądu a uzasadnianie orzeczeń sądowych – studium konstytucyjnoprawne” obronił pod opieką i kierunkiem prof. Adama Bodnara. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego oraz prawa rynku nieruchomości. Studentów szkoli także w obszarze umiejętności miękkich istotnych z punktu widzenia pracy prawnika.

Najnowsze artykuły - Prawo

Kanały

Zobacz także

strefa psyche strefa designu strefa zarzadzania strefa kultur logostrefa kultur logo