strefa PRAWA logo4

logo uswps nazwa 3

Problem ingerencji gospodarki łowieckiej w prawo własności nieruchomości - jakie mamy prawo? (podcast)

Czy myśliwy może wejść na cudzy teren prywatny i polować tam bez zgody właściciela? Intuicyjna odpowiedź brzmi – nie, a co na to prawo?

Praktycznie prawie cała Polska została podzielona na obwody łowieckie, na których koła łowieckie prowadzą swoją gospodarkę. Czy więc właściciel nieruchomości może przeciwdziałać wykonywaniu polowania lub innych czynności związanych z gospodarką łowiecką?  

Kwestie granic ingerencji gospodarki łowieckiej lub sposobu jej wykonywania w prawa właścicieli nieruchomości były podnoszone w Polsce, jak też w innych krajach europejskich. W sprawach dotyczących zasad wykonywania łowiectwa we Francji i w Niemczech wypowiedział się Europejski Trybunał Praw Człowieka. W Polsce, na pytanie NSA w takiej sprawie odpowiedział Trybunał Konstytucyjny, a następnie, w roku 2018,  wprowadzono zmiany do ustawy Prawo Łowieckie. Jednak czy nowe przepisy nas satysfakcjonują i skutecznie chronią własność? Jakie są skutki złożenia oświadczenia o zakazie wykonywania polowania, również w związku z systemem wypłaty odszkodowań? Czy właściciele lub dzierżawcy terenu korzystają ze swoich praw? Czy obecne prawo pozwala na “wyproszenie” myśliwych ze swojego terenu? 

Z tymi i wieloma innymi pytaniami z tego zakresu zmierzył się działacz pozarządowych organizacji ekologicznych Krzysztof Wychowałek w rozmowie z prawniczką, specjalistką z zakresu praw zwierząt dr Agnieszką Gruszczyńską, wykładowczynią Uniwersytetu SWPS.

Podcastu możesz posłuchać również na platformie Apple Podcasts.

Gość

 

Krzysztof Wychowałek - członek zespołu ds. reformy łowiectwa,  od 1995 r. działacz pozarządowych organizacji ekologicznych (Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, Polska Zielona Sieć, Niech Żyją), członek Sieci Obywatelskiej „Watchdog Polska”, od 2017 r. prowadzi działania monitoringowe i rzecznicze dotyczące ochrony przyrody, w szczególności związane z problemami wynikającymi z treści i stosowania prawa łowieckiego. Jest wykładowcą na Interdyscyplinarnych Studiach Podyplomowych "Prawa Zwierząt" na USWPS.

Prowadząca

dr Agnieszka Gruszczyńska

dr Agnieszka Gruszczyńska – prawniczka, specjalistka z zakresu prawa zwierząt. Współautorka i współkierowniczka Interdyscyplinarnych Podyplomowych Studiów "Prawa Zwierząt" oraz wykładowczyni na studiach ”Prawo weterynaryjne i sanitarne” na Uniwersytecie SWPS.  Współautorka dwóch książek: „Status zwierzęcia. Zagadnienia filozoficzne i prawne” (2012) i „Dobrostan zwierząt w ogrodach zoologicznych a standardy prawne UE” (2014). Autorka rozprawy doktorskiej „Miejskie ogrody zoologiczne w Polsce – regulacje prawne a praktyka” oraz kilku artykułów naukowych na temat prawa zwierząt. Pomysłodawczyni i, w latach 2011-2023, Sekretarz stowarzyszenia „Prawnicy na Rzecz Zwierząt”. Występowała podczas seminarium „Skuteczna i humanitarna metoda zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt w Polsce, w trosce o publiczne pieniądze" w Najwyższej Izbie Kontroli. Pracuje w Kancelarii Prawnej RESULT w Warszawie. Autorka projektów: „Infolinia bezpłatnej informacji prawnej z zakresu ochrony zwierząt” oraz „ZWIERZowej Akcji Kastracja!”. Prowadziła szkolenia o zapobieganiu bezdomności zwierząt i udzielaniu pomocy zwierzętom bezdomnym podczas szkoleń organizowanych przez Fundację Karuna – Ludzie dla Zwierząt oraz Fundację Wspomagania Wsi.

Najnowsze artykuły - Prawo

Kanały

Zobacz także

strefa psyche strefa designu strefa zarzadzania strefa kultur logostrefa kultur logo