strefa PRAWA logo4

logo uswps nazwa 3

Czy w dobie sztucznej inteligencji możemy mówić o ochronie danych osobowych? (podcast)

Narzędzie AI jakim jest ChatGPT, zapytany, czy w dobie sztucznej inteligencji wciąż możemy mówić o ochronie danych osobowych, odpowiada,  że nie tylko możemy, ale i musimy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa i prywatności obywateli w tym kontekście. Paradoksalnie, sztuczna inteligencja jest więc w pełni „świadoma” zagrożeń jakie się z nią wiążą. Tę świadomość mają także ludzie odpowiedzialni za system prawny w Europie, dlatego 13 marca 2024 r. Parlament Europejski uchwalił Rozporządzenie o sztucznej inteligencji (tzw. AI ACT), które stanowi pierwszą na świecie regulację prawną odnoszącą się do tworzenia i wykorzystywania sztucznej inteligencji.

Czy będzie to rewolucja podobna do wejścia w życie zapisów RODO? Jakie wyzwania wiążą się z wprowadzeniem nowego prawa? Jak wyglądać będzie ochrona danych osobowych na poszczególnych etapach wprowadzania tego systemu i na co zwrócić szczególną uwagę? Jak chronić dane zgodnie z RODO, korzystając z LLM?

Te i wiele innych wątków poruszyli nasi eksperci – dr Marek PorzeżyńskiWojciech Piszewski w ramach webinaru Czy w dobie sztucznej inteligencji możemy mówić o ochronie danych osobowych? Spotkanie poprowadził Piotr Kuźnicki, wykładowca Uniwersytetu SWPS.

Podcastu możesz posłuchać również na platformie Apple Podcasts.

Gość

dr Marek Porzeżyński

dr Marek Porzeżyński – doktor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii, w tym prawa gier komputerowych, ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa.

Partner i radca prawny odpowiedzialny za dział nowych technologii w kancelarii Linke Kulicki. Doświadczenie zdobywał w największych polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych, jak również w działach prawnych spółek, w tym pełniąc rolę starszego prawnika i koordynatora prawnego w Agora S.A., doradzając w zakresie transformacji cyfrowej, w tym w szczególności ochrony praw własności intelektualnej, prawa mediów i reklamy, ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii.

Adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej i na Uczelni Łazarskiego w ramach studiów podyplomowych Prawo w biznesie nowych technologii. Były pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Informatycznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jak również wykładowca na Uniwersytecie SWPS.

Gość

Wojciech Piszewski

Wojciech Piszewski – adwokat oraz counsel w departamencie ochrony danych osobowych kancelarii Rymarz Zdort Maruta. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach compliance, cyberbezpieczeństwa, prawa ochrony danych osobowych i e-commerce. Zajmuje się również zagadnieniami zgodności regulacyjnej i prawem konsumenckim. Doradza w projektach związanych z wdrożeniem i utrzymaniem compliance. Ma doświadczenie w obszarze audytów zgodności i audytów śledczych oraz analizy ryzyka w zakresie prawnym i regulacyjnym. Prowadził liczne projekty związane z analizą oraz poprawą efektywności procesów i procedur, zapobieganiem nadużyciom i konfliktom interesów. Realizuje projekty we współpracy z podmiotami z różnych sektorów gospodarki. Ma też wieloletnie doświadczenie jako prawnik wewnętrzny. Był odpowiedzialny za przygotowanie, wdrożenie oraz nadzór nad kompleksowym systemem zarządzania zgodnością w jednej z największych grup medialnych w Polsce. Posiada również doświadczenie w doradzaniu klientom z obszaru mediów i reklamy. Nadzorował liczne projekty związane z wdrożeniem RODO.

Prowadzący

dr Piotr Kuźnicki

dr Piotr Kuźnicki – adwokat, uprawniony do wykonywania zawodu w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych w Stanie Nowy Jork. Absolwent UC Berkeley School of Law (specjalizacja z zakresu prawa handlowego) na Uniwersytecie Kalifornijskim. W trakcie nauki otrzymał od uczelni nagrodę Pro Bono za społeczne zaangażowanie. Prowadził badania m.in. na Uniwersytecie Yale.

Naukowo zajmuje się prawem handlowym (w tym amerykańskim) oraz cywilnym. W jego obszarze zainteresowań badawczych pozostają kwestie takie jak: efektywność działania korporacji, odpowiedzialność członków organów i wspólników spółek, ład korporacyjny, spory korporacyjne, komparatystyka polskiego i amerykańskiego prawa spółek.

Prowadzi własną kancelarię prawną, współpracuje z Kancelarią Linke Kulicki. Jest autorem monografii „Granica osobowości prawnej spółki kapitałowej” (wydanej przez C.H. Beck) oraz licznych artykułów naukowych z zakresu prawa spółek w czasopismach prawniczych. Publikował m.in. na portalu prawo.pl oraz w „Rzeczpospolitej”.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z obszaru prawa spółek, zobowiązań i transakcji VC.

Najnowsze artykuły - Prawo

Kanały

Zobacz także

strefa psyche strefa designu strefa zarzadzania strefa kultur logostrefa kultur logo