strefa PRAWA logo4

logo uswps nazwa 3

Prawne rozważania o eutanazji

Eutanazja, z greckiego dobra śmierć, jest zarówno problemem prawnym, jak i etycznym. Może mieć ona formę czynną, która polega na wykonaniu określonego działania prowadzącego do uśmiercenia człowieka oraz bierną, polegająca m.in. na zaniechaniu leczenia chorego. Kodeks karny definiuje eutanazję jako zabójstwo na żądanie i pod wpływem współczucia, jednocześnie odróżniając ją od samobójstwa wspomaganego lub pomocy do samobójstwa, które to w Polsce są karalne. Inaczej jest w Szwajcarii, gdzie działają tzw. kliniki dobrej śmierci pomagające w samobójstwie osobom, które się tam zgłaszają.

O problamatyce eutanazji z perspsepktywy prawnej opowiada profesor Teresa Gardocka ze Szkoły Prawa Uniwersytetu SWPS.

 

Prelegentka

dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS – prawnik, specjalista prawa i postępowania karnego oraz prawa karnego międzynarodowego. Interesuje się zmianami, jakie dokonały się w okresie transformacji Polski, wliczając w to kwestie opieki społecznej. Prowadzi wykłady z polityki społecznej, prawa karnego międzynarodowego, etyki prawniczej i pracowniczej.

Najnowsze artykuły - Prawo

Kanały

Zobacz także

strefa psyche strefa designu strefa zarzadzania strefa kultur logostrefa kultur logo